Oppaan tavoitteena on toimia hyvänä, selkeänä ja konkreettisena työvälineenä sekä niille, jotka vasta pohtivat hankinnoilla työllistämisen käyttöönottoa, että myöskin niille, jotka ovat jo käyttäneet työllistämisehtoa hankinnoissaan. Opas on kuvaus siitä, missä vaiheessa työllistämisehdon käyttö on tällä hetkellä kunnissa, joissa on ollut työllistämisehtoa tukeva työllisyyspoliittinen hanke. Hankkeet ovat kestäneet reilusta vuodesta pariin vuoteen. Osalla kunnista oli aiempaa kokemusta hankinnoilla työllistämisestä, osalla ei. 

Suuri kiitos hankkeessa mukana olleille kunnille; Vantaa-Kerava, Tampere, Turku, Kouvola, Oulu ja Seinäjoki, joiden kokemuksia ja esimerkkitapauksia esitellään tässä sähköisessä oppaassa.