Kiinteistöinsinöörin opas

Ohjeiston tavoitteena on auttaa kuntien kiinteistönmuodostustehtävien parissa työskenteleviä ratkomaan päivittäisiä kiinteistönmuodostukseen liittyviä kysymyksiä. Ohjeisto on laadittu ja pidetään jatkuvasti yllä Kiinteistötehtävien yhteistyöryhmässä (KTY), jonka ovat perustaneet Kiinteistöinsinöörien kerho, Suomen Kuntaliitto ja Maanmittauslaitos.

Kiinteistötehtävien yhteistyöryhmä (KTY)

Tehtävät

  1. koordinoida Maanmittauslaitoksen ja kuntien yhteistyötä kiinteistörekisterin pidossa ja kiinteistönmuodostamistoiminnassa
  2. käsitellä KTJkii-järjestelmän rekisterisovelluksen kehittämiseen liittyviä asioita
  3. käsitellä kiinteistönmuodostukseen liittyviä kirjaamisasioita
  4. turvata kuntien ja Maanmittauslaitoksen välinen tiedonkulku ryhmän toimialaan kuuluvissa asioissa
  5. tukea ja ohjeistaa kuntien kiinteistönmuodostamista ja kiinteistörekisterinpitoa
  6. varmistaa kuntien kiinteistönmuodostamisen ja kiinteistörekisterinpidon henkilöstön osaaminen osallistumalla koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Jäsenet

  1. Maanmittauslaitos
  2. Kunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kuopio, Lahti, Jyväskylä, Tampere, Kerava
  3. Kuntaliitto

Työryhmän muistiot

Lisää aiheesta