Kiinteistöinsinöörin opas

Kunta kiinteistörekisterin pitäjänä