Julkaisun etusivulle

KmL 165§:n mukainen päätös

Jos rasitteen tai oikeuden poistamisesta on tehty sopimus asianosaisten kesken eikä asian käsittely rasitetoimituksessa ole erityisistä syistä tarpeen, voidaan rasite poistaa tekemällä kiinteistörekisteripitäjän päätös. Asianosaisten tekemässä poistosopimuksessa pitää olla käsiteltynä myös mahdollisten menetysten korvaaminen.

Edelleen, jos rasitteen käyttämistä koskevien määräysten muuttamisesta on tehty sopimus, jossa on käsitelty myös mahdollisten menetysten korvaaminen, voidaan uusi sopimus rekisteröidä jo perustettua rasitetta koskevaksi tekemällä kiinteistörekisterinpitäjän päätös. Käytännössä tällainen päätös koskee ilmeisimmin rasitteen kuntoonpanoehtojen tai kunnossapitoehtojen muuttumista. Rasitteen käyttämiselle voidaan antaa tällaisella sopimuksella myös uusia rajoitteita.

Kiinteistörekisterilain 165 §:n mukaisella päätöksellä on syytä olla hinta kunnan kiinteistötoimitustaksassa.

Kiinteistönmuodostamislain 285 §:n mukaan kiinteistönmuodostamislain 165 §:n mukaiseen kiinteistörekisterin pitäjän päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla maaoikeuteen kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.