Julkaisun etusivulle

Toimitustaksat ja -palkkiot

Yhteenveto kuntien kiinteistötoimitustaksoista, kts. Liitteet > excel-taulukko. (Muuttuneet taksat pyydetään toimittamaan Matti Holopaiselle osoitteella etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi)  

Määräys kiinteistötoimituksen uskotun miehen palkkion, korvausten ja päivärahan määräytymisperusteista ja määristä, määräys 30.9.2011 MML/19/00/2011 ja lähete.  

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista 1158/2014.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta 1140/2014, muutos 366/2015 muutettu 3 § ja liite.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista 1079/2014.

Sopimus kiinteistörekisterin pitämisestä, ks. Kiinteistörekisterinpidon yhteiset pelisäännöt kiinteistötietojärjestelmässä.  

Maanmittauslaitos, Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015.