Kuntien digitalisaatiokartoitus 2021

Tietoa kuntien digitalisaatiokartoituksesta

Kuntien digitalisaatiokartoituksessa 2021 tarkastellaan digitalisaation tilannekuvaa kuntakentällä. Toiminnan muutos teknologiaa hyödyntäen aiheuttaa monenlaisia muutoksia kuntatyöhön, palveluihin, ajankäyttöön, riskeihin sekä erilaisiin tuen tarpeisiin. Kartoituksen avulla tavoitellaan parempaa ymmärrystä digitalisaation tuomista haasteista ja mahdollisuuksista kunnille, sekä digitalisaation vaikutuksista kuntien toimintaan. 

Aihetta on lähestytty tarkastelemalla digitalisaation moninaisia vaikutuksia kuntakenttään erilaisten näkökulmien kautta. Ensimmäisenä julkaistavassa osassa käsitellään resursseja ja rahoitusta. Syksyn 2021 aikana julkaistaan myös osiot, joissa teemana ovat ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset (esim. lainsäädäntö, pandemia) ja johtaminen, palvelut, tietohallinon organisointi ja teknologiset valinnat.  

Kartoituksen tiedot ovat kerätty Kuntaliitossa kevään 2021 aikana neljän eri kyselyn kautta. Kuntaliiton kumppanina kartoituksessa toimi FCG.  

Kuntien digitalisaatiokartoitus 2021

  • Tulokset on julkaistu verkkojulkaisuna vaiheittain syys- ja joulukuussa 2021. Alkuvuonna 2022 julkaistaan kaksi viimeistä osaa.
  • Kirjoittajat: Laura Lyly, Elisa Kettunen, Anu Salminen ja  Aino Lappalainen. Tieto muista työhön osallistuneista löytyy sivulta kirjoittajat ja lähteet.