Julkaisun etusivulle

5. Kirjoittajat ja lähteet

Kartoituksen kirjoittamiseen ja aineiston analysointiin osallistuneet

Kuntien digitalisaatiokartoituksen 2021 on kirjoittanut:

Laura Lyly, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto ry
Anu Salminen, korkeakouluharjoittelija
Aino Lappalainen, viestintä- ja projektiasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry.

Lisäksi työhön on asiantuntijuudellaan osallistunut:  

Maarit Kallio Savela, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Tommi Karttaavi, johtaja, Kuntaliitto
Mikko Mehtonen, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Hanna Menna, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Heikki Miettinen, tutkimuspäällikkö, FCG
Minna Punakallio, pääekonomisti, Kuntaliitto 
Tuija Savolainen, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Tuula Seppo, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Kyösti Värri, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 
Jari Ylikoski, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 

Lähteet

Kettunen Elisa, Jalava Tuomas, Kuntaliitto 2013: Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013.

Hyvärinen Susanna, Parviainen Jarno, Kuntaliitto 2018: Kuntien tietotekniikkakartoitus 2018.

Alamettälä Tuulikki, TRIM-tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto (06/2021). Kuntatyöntekijöiden ICT-osaaminen ja tuen muodot.

ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hanke. 

Tieto ja viestintätekniikan ammattilaiset Tivia Ry: IT- ja digitalisointibarometri 2015 tutkimustuloksia. 

6Aika, Espoon kaupunki: Kyvykkyyksien johtaminen käsikirja. 

www.tutkihallintoa.fi

Kejonen Petri, Savonia 2021: Digitaalisten palveluiden yhteiskehittämisen haasteet ja mahdollisuudet Pohjois-Savon kunnissa. 

Helsingin kaupunki 16.8.2021, Helsinki hakee ratkaisuja työnhakijoiden digitaitojen mittaamiseen.

Kuntatyönantajat (KT), Kuntatyö2030, Työn murros, 2.6.2021: Johdanto kunta-alan työn murroksen seurantaan ja yhteenveto tuloksista.   

Isamaria Räsänen, Tommi Oikarinen, Niko Vartiainen ja Tomi Voutilainen: Kuntastrategiat digitalisaation ohjausvälineenä - Tavoitteista tuloksiin kuntien toiminnan digitalisoinnissa.
Acta nro 267. Itä Suomen yliopisto ja Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2017.