3. Kirjoittajat ja lähteet

Kartoituksen kirjoittamiseen ja aineiston analysointiin osallistuneet

Kuntien digitalisaatiokartoituksen 2021 on kirjoittanut:

Laura Lyly, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto ry
Anu Salminen, korkeakouluharjoittelija
Aino Lappalainen, viestintä- ja projektiasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry.

Lisäksi työhön on asiantuntijuudellaan osallistunut:  

Maarit Kallio Savela, kehittämispäällikkö
Tommi Karttaavi, johtaja, Suomen Kuntaliitto ry
Mikko Mehtonen, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto ry
Hanna Menna, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Heikki Miettinen, tutkimuspäällikkö, FCG
Minna Punakallio, pääekonomisti, Suomen Kuntaliitto ry
Kyösti Värri, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Jari Ylikoski, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry

Lähteet

Kettunen Elisa, Jalava Tuomas, Kuntaliitto 2013: Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013. Linkki:https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntien_tietotekniikkakartoitus2013.pdf

Hyvärinen Susanna, Parviainen Jarno, Kuntaliitto 2018: Kuntien tietotekniikkakartoitus 2018. Linkki: https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tietotekniikkakartoitus2018_loppuraportti.pdf

Alamettälä Tuulikki, TRIM-tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto (06/2021). Kuntatyöntekijöiden ICT-osaaminen ja tuen muodot RAPORTTI KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSISTA. Linkki: https://icteko.files.wordpress.com/2021/06/kyselyraportti_icteko.pdf

ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hanke. Linkki: https://icteko.wordpress.com 

Tieto ja viestintätekniikan ammattilaiset Tivia Ry: IT- ja digitalisointibarometri 2015 tutkimustuloksia. Linkki: https://tivia.fi/wp-content/uploads/2019/05/IT-barometri-2015-presentaatio_TD.pdf

6Aika, Espoon kaupunki: Kyvykkyyksien johtaminen käsikirja. Linkki: https://6aika.fi/wp-content/uploads/2019/06/Kyvykkyyksien-johtamisen-ka%CC%88sikirja.pdf

www.tutkihallintoa.fi

Kejonen Petri, Savonia 2021: Digitaalisten palveluiden yhteiskehittämisen haasteet ja mahdollisuudet Pohjois-Savon kunnissa. Linkki: https://www.theseus.fi/handle/10024/505501 

Helsingin kaupunki 16.8.2021, Helsinki hakee ratkaisuja työnhakijoiden digitaitojen mittaamiseen. Linkki:  https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-hakee-ratkaisuja-tyonhakijoiden-digitaitojen-mittaamiseen