Julkaisun etusivulle

Kiinteistön määrityksen pöytäkirjahakemisto

​Kiinteistönmääritystoimitus on syytä tehdä, jos kiinteistön ulottuvuutta tai kiinteistöjaotusta muuten koskee riita tai epäselvyys. Tavallisin kiinteistönmääritys on rajankäynti. Kiinteistönmääritystoimituksella voidaan ratkaista myös rasiteoikeutta tai rasitteen sijaintia koskeva epäselvyys.KmL 101 §

Kiinteistönmääritystoimitus tehdään rekisteriyksikön omistajan, osaomistajan tai muun sellaisen henkilön hakemuksesta, jonka oikeutta kiinteistönmääritys välittömästi koskee. Kaavan laatimista tai toteuttamista varten se voidaan tehdä myös kunnan hakemuksesta. Rajankäynnin hakijana voi olla myös se viranomainen, yhteisö tai henkilö, jonka toimenpiteen vuoksi rajankäynti on tullut tarpeelliseksi. KmL 103 §

Kiinteistönmääritystoimitus voidaan tehdä myös, jos kiinteistörekisteriin merkityssä toimituksessa on tehty asianosaisen oikeuteen vaikuttava mittaus-, lasku- kirjoitus- tai merkintävirhe tai virhe rajan maastoon merkitsemisessä, joka virhe ei ole vähäinen. Virheen oikaiseminen voidaan tehdä, jos oikaisutoimitusta on haettu viiden vuoden kuluessa oikaistavan toimituksen rekisteröimisestä. KmL 277 § 
Kiinteistömääritystoimitus. Rajankäynti. 2005