Julkaisun etusivulle

Tilusvaihdon pöytäkirjahakemisto

Tilusvaihto on toimitus, jolla vaihdetaan alueita kiinteistöjen kesken. Vapaaehtoinen tilusvaihto perustuu tilusvaihtosopimukseen. Tilusvaihto voidaan tehdä erillisenä toimituksena tai muun kiinteistötoimituksen yhteydessä. Selkeyden vuoksi tässä tekstissä käsitellään ainoastaan kahden kiinteistön väistä tilusvaihtoa. 

Linkit eivät toimi.

1 §. Aloitus 
2 §. Tiedottaminen 
3 §. Asianosaiset 
4 §. Toimitusmiehet
5 §. Esteettömyys 
6 §. Hakemusasiakirjat   
7 §. Toimituksen edellytykset  
8 §. Toimituskartan laatiminen    
9 §. Rajat 
10 §. Tilusvaihto 
11 §. Toimituskustannukset
12 §. Lopetus

Tilusvaihtotoimituksen pöytäkirjamalli (oikealla)

1 §. Aloitus 

Pykälä vastaa tontin lohkomisen aloituspykälää.

2 §. Tiedottaminen

Pykälä vastaa tontin lohkomistoimituksen tiedotuspykälää.

3 §. Asianosaiset

Pykälä vastaa tontin lohkomistoimituksen asianosaiset pykälää.

4 §. Toimitusmiehet

Pykälä vastaa tontin lohkomistoimituksen toimitusmiehet pykälää.

5 §. Esteettömyys

Pykälä vastaa tontin lohkomistoimituksen esteettömyys pykälää.

6 §. Hakemusasiakirjat

Tilusvaihtosopimus, lisäteksti (Tilusvaihtosopimus, 2000)
Omistajien omistusoikeusnäyttö, ei tarvita välttämättä lainhuutoja 
Kiinteistöjen kiinteistörekisteriotteet 
Kiinteistöjen rasitustodistukset  

7 §. Toimituksen edellytykset

Merkitään toimituksen kohteena olevalla alueella voimassa oleva asemakaava ja tonttijako. Todetaan mahdollisen tilusvaihtosopimuksen olemassaolo sekä muut tilusvaihdon edellytykset.

8 §. Toimituskartan laatiminen

Todetaan toimituskartan laatiminen (esim. kantakartan tai tonttijakokartan perusteella)  

9 §. Rajat  

Jos vaihdettavien alueiden rajat eivät ole selvät, suoritetaan tarpeelliset rajanmääräämiset

10 §. Tilusvaihto

Kirjoitetaan tilusvaihto (Tilusvaihtotoimitus, 2000 ) sekä todetaan puolin ja toisin suoritettavien korvausten määrä tai se, että korvauksia ei suoriteta. Lisäksi todetaan se, kohdistuuko vaihdettaviin alueisiin kirjattuja oikeuksia.

Linkki ydintekstiin

11 §. Toimituskustannukset

Vastaa tontin lohkomisen toimituskustannuspykälää. 

12 §. Lopetus

Vastaa tontin lohkomisen lopetuspykälää.

Tilusvaihto ei ole kiinteistönmuodostamistoimitus, vaan sen suorittamisen jäkeen on esim. tonttijaon mukainen tontti muodostettava kiinteistöksi tontin lohkomistoimituksen ja rekisteröinnin kautta tai kiinteistön laadunmuutoksen kautta tai kiinteistön tunnuksen muutoksen kautta. Tarkoituksenmukaisin käytäntö olisi tehdä tilusvaihto toisen kiinteistötoimituksen yhteydessä, eli tontin lohkomisen tai yleisen alueen lohkomistoimituksen yhteydessä. Tälöin haluttu lopputulos saavutetaan yhdellä toimituksella. KmL 16 §