Kuntajohtamisen valmennus ja sertifikaatit

Suomen Kuntaliitto tukee kuntien poliittista johtoa, viranhaltijajohtoa sekä esimiehiä ja keskijohtoa tarjoamalla laadukasta valmennusta ja verkostoitumismahdollisuuksia.

​Johtamisvalmennusohjelmat on kehitetty kolmelle kuntien ja kuntayhtymien kohderyhmälle:

  • KPJ Kuntapuheenjohtajien johtamiskoulutus (valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat)
  • KJ Kuntajohdon valmennusohjelma (johtoryhmän jäsenet)
  • EKJ Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus
  • Kho Kunnallinen hallitusosaaja (kunnallisten osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille ja johdolle sekä konserniohjauksen tehtävissä toimiville)

Valmennusjaksot sekä oppimista tulevat henkilökohtaisten ja organisaatiokohtaisten kehittymistehtävien työstäminen johtavat Suomen Kuntaliiton myöntämään kuntajohtamisen sertifikaattiin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia kunnan johtamisen vaativissa tehtävissä. Yhteistä niille on:

  • Huippuluennoitsijat; uutta tietoa, rohkeita avauksia, kokemuksia muualta
  • Välineitä ammatillisten ja poliittisten prosessien johtamiseen
  • Verkostoitumista ja vertaisoppimista; käytännön kokemuksia, haastamista, hyviä käytäntöjä
  • Yksilöllistä kehittymistä tukevaa sparrausta sekä välineitä kehittymiseen