Hankintojen strateginen johtaminen

Hankinta-Suomi – julkiset hankinnat vaikuttavammiksi

Hankinta-Suomi

Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Mitä ovat julkiset hankinnat?

Julkiset hankinnat ovat tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset, seurakunnat sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt hankkivat organisaationsa ulkopuolelta.

Julkisten hankintojen kilpailutus on tehtävä avoimesti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tarjouksista on tällä hetkellä valittava kokonaistaloudellisesti edullisin. Tämä voi tarkoittaa hinnaltaan halvinta, kustannuksiltaan edullisinta tai hinta-laatu-suhteeltaan parasta tarjousta.

Julkisia hankintoja säädellään hankintalailla. Tutustu myös hankintalakiin (Finlex) ja sen soveltamiseen (hankinnat.fi).

Mikä on Hankinta-Suomi?

Valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa. Toimenpideohjelman ytimessä on Hankinta-Suomi -foorumi, joka on koottu monialaisesti julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta. He laativat koko Suomen yhteisen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistaan syksyllä 2020.

Tavoitteena on, että yhteistyössä luotu strategia otetaan käyttöön julkisorganisaatioiden julkisten hankintojen johtamisen pohjaksi.

Miksi Hankinta-Suomi tarvitaan?

Julkisia hankintoja on kehitetty jo pitkään. Nyt kehitystyön ytimessä on yhteistyö, jonka avulla voidaan luoda ja levittää konkreettisia toimia, joilla yhteisiin tavoitteisiin päästään. Hankinta-Suomi -foorumiin kootun strategisen johdon tuella edistetään julkisten hankintojen vaikuttavuutta.

Mitä Hankinta-Suomen avulla tavoitellaan?

Ohjelman tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteet liittyvät muun muassa

 • ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen
 • innovaatioiden edistämiseen
 • strategisen johtamisen ja tietojohtamisen kehittämiseen
 • hankintaosaamisen ja -kyvykkyyksien kehittämiseen
 • markkinoiden toimivuuden parantamiseen
   

Julkisten hankintojen strategialuonnos esitellään 3.6.2020

Hankinta-Suomi järjestää 3.6 klo 10-12 seminaarin, jossa keskustellaan siitä, miksi Suomessa laaditaan laajassa yhteistyössä kansallinen julkisten hankintojen strategia ja mitä hyötyä siitä on. Esiteltävän strategialuonnoksen tavoitteisiin ja sen tueksi suunniteltaviin konkreettisiin toimenpiteisiin voi vielä vaikuttaa.

Tilaisuus on avoin kaikille ja se järjestetään etäseminaarina. Ilmoittautumiset pyydetään 18.5. mennessä.

Ilmoittautuminen 3.6 seminaariin

Tilaisuuden ohjelma:

 • 10.00 Avaussanat

  • kuntaministeri Sirpa Paatero
 • 10.15 Hankinta-Suomi ohjelma ja kansallinen julkisten hankintojen strategia
  • finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö
  • johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto
 • 11.00 Keskustelu strategiasta
 • 11.20 Miten saamme strategisemmalla otteella enemmän hyötyjä hankinnoista - hankintayksiköiden ja tarjoajien konkreettisia näkökulmia
  • Strategian toiminnallistamisen esimerkkinä KEINO-akatemia, rahoitusjohtaja Henrik Rainio, Porvoon kaupunki
  • Vaikuttavuus hankinnoissa on elinvoimaa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio, Hämeenlinnan kaupunki
  • Tarjoajan ja hankintayksikön toimiva kumppanuus, esittäjä vahvistuu myöhemmin
 • 12.00 Tilaisuus päättyy

Ennakkoon voi tutustua julkisten hankintojen keskeisiä kehittämisteemoja käsittelevään tilannekuvaan, joka on laadittu yhdessä hankinta-asiantuntijoista koostuvan Hankinta-Suomi valmisteluryhmän kanssa. Tilannekuva sisältää muun muassa suosituksia, joita hankintayksiköt ja yritykset voivat jo nyt hyödyntää omassa toiminnassaan.

Suomen julkisten hankintojen tilannekuva

Lisätiedot:

lainsäädäntöneuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi (valtiovarainministeriö)

johtava lakimies Katariina Huikko, puh. +358 50 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi (Kuntaliitto)

 

Lisää aiheesta

Muualla verkossa

 • Hankinta-Suomi (VM)
  Toimenpideohjelman ajankohtaiset uutisoinnit löydät ministeriön ylläpitämältä sivulta.

 • hankinnat.fi-sivusto (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö)
  Neuvontayksikkö palvelee hankintalain mukaisia hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä, erityisesti liittyen lain soveltamiseen. Neuvonta on maksutonta. Kuntien hankintaneuvonta on keskitetty ko. sivustolle.
   

Kuntaliiton verkkopalvelussa

tags