Hankintojen strateginen johtaminen

Hankinta-Suomi – julkiset hankinnat vaikuttavammiksi

Hankinta-Suomi

Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Mitä ovat julkiset hankinnat?

Julkiset hankinnat ovat tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset, seurakunnat sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt hankkivat organisaationsa ulkopuolelta.

Julkisten hankintojen kilpailutus on tehtävä avoimesti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tarjouksista on tällä hetkellä valittava kokonaistaloudellisesti edullisin. Tämä voi tarkoittaa hinnaltaan halvinta, kustannuksiltaan edullisinta tai hinta-laatu-suhteeltaan parasta tarjousta.

Julkisia hankintoja säädellään hankintalailla. Tutustu myös hankintalakiin (Finlex) ja sen soveltamiseen (hankinnat.fi).

Mikä on Hankinta-Suomi?

Valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa. Toimenpideohjelman ytimessä on Hankinta-Suomi -foorumi, joka on koottu monialaisesti julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta. Työn tuloksena laadittiin koko Suomen yhteinen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistiin syksyllä 2020.

Tavoitteena on, että yhteistyössä luotu strategia otetaan käyttöön julkisorganisaatioiden julkisten hankintojen johtamisen pohjaksi.

Miksi Hankinta-Suomi tarvitaan?

Julkisia hankintoja on kehitetty jo pitkään. Nyt kehitystyön ytimessä on yhteistyö, jonka avulla voidaan luoda ja levittää konkreettisia toimia, joilla yhteisiin tavoitteisiin päästään.
Hankinta-Suomi -foorumiin kootun strategisen johdon tuella edistetään julkisten hankintojen vaikuttavuutta.

Mitä Hankinta-Suomen avulla tavoitellaan?

Ohjelman tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteet liittyvät muun muassa

 • ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen
 • innovaatioiden edistämiseen
 • strategisen johtamisen ja tietojohtamisen kehittämiseen
 • hankintaosaamisen ja -kyvykkyyksien kehittämiseen
 • markkinoiden toimivuuden parantamiseen

Suomen julkisten hankintojen tilannekuva

Strategian toimeenpanon teemaryhmät

Strategian toimeenpanoa varten on perustettu kahdeksan avointa teemaryhmää. Teemaryhmien tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla edistetään kansallisen strategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Sinulla on mahdollisuus olla mukana viemässä julkisten hankintojen kehittämistä konkretian tasolla eteenpäin, sillä kutsumme kaikki kiinnostuneet lämpimästi mukaan avoimiin teemaryhmiin. Yhdessä voimme luoda ja levittää konkreettisia toimia, joilla yhteiset tavoitteet saavutetaan. 

Tutustu teemaryhmiin:

Lisätiedot:

lainsäädäntöneuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi (valtiovarainministeriö)

johtava lakimies Katariina Huikko, puh. +358 50 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi (Kuntaliitto)

 

Lisää aiheesta

Muualla verkossa

 • Hankinta-Suomi (VM)
  Toimenpideohjelman ajankohtaiset uutisoinnit löydät ministeriön ylläpitämältä sivulta.

 • hankinnat.fi-sivusto (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö)
  Neuvontayksikkö palvelee hankintalain mukaisia hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä, erityisesti liittyen lain soveltamiseen ja kilpailuttamiseen. Neuvonta on maksutonta. Kuntien hankintaneuvonta on keskitetty ko. sivustolle.

 • Kansallisen julkisten hankintojen strategian lanseeraustilaisuus 9.9.2020 Kunta-tv

tags