Maapolitiikka

Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä, jotka saavat tavoitteensa osin kuntasuunnittelusta. Maapolitiikan, yleiskaavoituksen, asunto- ja elinkeinopolitiikan sekä muun kuntasuunnittelun vuorovaikutuksella varmistetaan kunnan strategisen suunnittelun onnistuminen.

Maankäyttöä suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisilla kaavoilla. Kaavojen mukaisia maankäyttöratkaisuja toteutetaan käyttämällä maapoliittisia toteuttavia keinoja.

Asunto- ja yritystonttien markkinaselvitys – kyselyn yhteenveto 2021

Tonttimarkkinoilla tapahtuvien muutosten vaikutusten kartoittamiseksi on Suomen Kuntaliiton ja Newsecin toimesta toteutettu tonttimarkkinaselvitys loppuvuoden 2021 aikana. Kyselyyn valittiin kuntia eri puolilta Suomea. Tavoitteena oli selvittää

narrow

Maapoliittiset toimintatavat ja kuntatalous - tietoa kuntapäättäjille

Kunnan kaavoituksen ja maapolitiikan ratkaisut vaikuttavat merkittävästi kunnan talouteen. Selvityksessä on vertailtu kunnan maanhankinnan ja maankäyttösopimusten käyttämisen vaikutuksia kunnan palvelutuotannon kustannustehokkuuteen ja kunnan

narrow
tags
Matti Holopainen

Matti Holopainen

Kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2269, +358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kuntien teknisen sektorin toimintaprosessit
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus