Maapolitiikka

Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä, jotka saavat tavoitteensa osin kuntasuunnittelusta. Maapolitiikan, yleiskaavoituksen, asunto- ja elinkeinopolitiikan sekä muun kuntasuunnittelun vuorovaikutuksella varmistetaan kunnan strategisen suunnittelun onnistuminen.

Maankäyttöä suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisilla kaavoilla. Kaavojen mukaisia maankäyttöratkaisuja toteutetaan käyttämällä maapoliittisia toteuttavia keinoja.

Lue lisää:

Maapolitiikan opas

Asunto- ja yritystonttien markkinaselvitys -kyselyn yhteenveto 2021

Maapoliittiset toimintatavat ja kuntatalous – tietoa kuntapäättäjille

Avaa kaikki

KuntaGML – tietopalvelurajapintojen kehittämishankkeet

Kuntien teknisen ja ympäristötoimen tiedonvaihdon tehostamiseksi käynnistettiin Kuntaliitossa valmistelutyö helmikuussa 2001. Tavoitteeksi asetettiin standardimuotoisten tietopalvelurajapintojen toteuttaminen kuntien käyttämiin tietojärjestelmiin.

Päädyttiin toteuttamaan palvelut käyttäen OGC:n (Open Geospatial Consortium) kehittämiä standardeja. Kuntien tuottamien tietojen määrittelyssä käytetään GML käsitekieltä ja palveluina WMS- ja WFS-tiedonsiirtoprotokollaa. Hanke nimettiin käytetyn tekniikan mukaan KuntaGML-hankkeeksi.

GML (Geographic Markup Lanquage) on OGC:n kehittämä käsitekieli, jolla kuvataan paikkatietokohteita käyttäen XML (eXtensible Markup Lanquage) kielioppia. WMS (Web Map Service) palvelu välittää kuvatietoa. WFS (Web Feature Service) välittää paikkatietokohteita, joihin on liitetty kohteen ominaisuustietoja.

Ensimmäinen KuntaGML-hanke on valmistunut 27.2.2009. TEKESin ja kuntien yhdessä rahoittamassa osahankkeessa valmistuivat kantakarttojen ja asemakaavojen tietopalvelurajapinnat. Hankkeeseen tuli mukaan valtaosa Suomen kunnista kattaen 84,8 % (4,4 milj. asukasta) koko maan väestöstä.

Päätöskokouksessa 19.5.2009 päätettiin jatkaa Kuntaliiton toimenpitein hankkeen tulosten markkinointia kuntiin tavoitteena koko kuntakentän kattavuus KuntaGML-rajapintojen käyttöönotossa. KuntaGML-hankkeen rahoittajina ovat olleet kunnat ja TEKES (Teknologian Kehittämiskeskus).

KRYSP (Kunnan Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut) -hanke jatkoi ensimmäisen KuntaGML-hankkeen työtä.  Hankkeessa määriteltiin ja toteutettiin lisää kuntien teknisen ja ympäristötoimen prosessien tietopalvelurajapintoja, määriteltiin sähköisiä asiointipalveluja sekä toteutettiin kuntien rajapinnat kokoava Kuntien paikkatieto palvelu (KTP). Hankkeen päärahoittaja on ollut  valtiovarainministeriö kuntien valtionosuusrahoituksella. Hankkeen omistaja on Suomen Kuntaliitto.
 
Sähköisen asioinnin ja demokratian ohjelman (SADe) yhteydessä on toteutettu lisää KuntaGML-rajapintoja sekä toteutettiin sähköisiä asiointipalveluja, jotka hyödyntävät KuntaGML-rajapintoja. 
 
Kuntaliitto valmistelee parhaillaan uusia KuntaGML-rajapintahankkeita (yleiskaavat ja yleisten alueiden hallintajärjestelmät) sekä jo toteutettujen rajapintojen ylläpitomenettelyä.

Tietomallit ja skeemat

KuntaGML- ja KRYSP-hankkeissa toteutetuista tietopalvelurajapinnoista voidaan asiakkaan tietojärjestelmillä noutaa kunnan tuottamia ajantasaisia tietoja kuten kantakartta, asemakaava, opaskartta, osoitteet, valmiiden rakennusten tiedot sekä rakennus- ja ympäristölupaprosessissa tarvittavat ja syntyvät tiedot.

Rajapintakokonaisuudet:

 • Asemakaavatiedot
 • Kantakarttatiedot
 • Rakennusvalvonnan tiedot
 • Ympäristölainsäädännön mukaiset luvat, ilmoitukset ja päätökset
 • Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut
 • Ympäristötoimen tiedot
 • Pilaantuneet maa-alueet
 • Luontotieto
 • Ympäristön tila ja seurantatiedot
 • Osoitteet
 • Opaskartta, palvelut, toimipaikat
 • Katuverkon ja kevyen liikenteen verkon topologia
 • Yleisen alueen käytön lupatiedot

Rajapinnat on toteutettu seuraavien järjestelmätoimittajien asianomaisiin tuotteisiin:

Lisätietoa:

Paikkatietopalvelu

Tietomallit ja skeemat 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!