Yhdyskunnat ja maankäyttö

Päätehtävämme on kuntien toimintaedellytysten parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Huolehdimme kuntien eduista maankäyttöä, rakentamista ja asumista koskevassa lainsäädännössä ja ohjeistuksessa. Parannamme kuntien ja erityisesti kaupunkiseutujen edellytyksiä huolehtia yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä ja palveluiden saavutettavuudesta. Tavoitteenamme on kokonaisvaltaisen kaupunkipolitiikan ja sitä toteuttavan sopimuksellisuuden vahvistaminen. Neuvomme ja koulutamme kuntien asiantuntijoita ja luottamushenkilöitä sekä jaamme tietoa hyvistä toimintatavoista ja kokemuksista.​​

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus MRL

lateral-image-left

Maapolitiikan opas

Maapolitiikan opas on kuntien, ympäristöministeriön, Maanmittauslaitoksen sekä Kuntaliiton asiantuntijoiden laatima tietopaketti. Se on laadittu helpottamaan maapoliittisten ratkaisujen valmistelua ja

Paikkatiedon opas

Oppaan avulla pyritään edistämään paikkatietojen järkevää ja tehokasta hyväksikäyttöä sekä tarjoamaan tietoa kuntien olemassa olevista paikkatietopalveluista.

Kiinteistöinsinöörin opas

Ohjeiston tavoitteena on auttaa kuntien kiinteistönmuodostustehtävien parissa työskenteleviä ratkomaan päivittäisiä kiinteistönmuodostukseen liittyviä kysymyksiä. Ohjeisto on laadittu ja pidetään

Hallintopakko-ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin asioihin

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa

Kuntaliiton linjaukset hyväksytty Kuntaliiton hallituksessa 28.4.2016

lateral-image-right

Ympäristöterveys ja yhdyskunnat

Opas on laadittu kuntien maankäytön suunnittelun, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon viranomaisten ja päätöksentekijöiden käyttöön.

lateral-image-left

Opas rakennusjärjestyksen laatimiseen

Rakennusjärjestysten sisällössä on tapahtunut huomattavaa muutosta alkuperäisen oppaan ilmestymisen jälkeen. Kunnilla on kuitenkin vielä tähänastista laajemmin mahdollista hyödyntää juuri

Alueet ja yhdyskunnat Kuntamarkkinoilla

Kuntamarkkinat 11.-12.9.2019: Alueet- ja yhdyskunnat yksikön materiaalia

tags
Anne Jarva

Etunimi
Anne
Sukunimi
Jarva
kehittämispäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2034
Kännykkä
+358 50 573 6810
Vastuualueet
  • maankäyttö
  • kaavoitus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö