Yhdyskunnat ja maankäyttö

Päätehtävämme on kuntien toimintaedellytysten parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Huolehdimme kuntien eduista maankäyttöä, rakentamista ja asumista koskevassa lainsäädännössä ja ohjeistuksessa. Parannamme kuntien ja erityisesti kaupunkiseutujen edellytyksiä huolehtia yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä ja palveluiden saavutettavuudesta.

Tavoitteenamme on kokonaisvaltaisen kaupunkipolitiikan ja sitä toteuttavan sopimuksellisuuden vahvistaminen. Neuvomme ja koulutamme kuntien asiantuntijoita ja luottamushenkilöitä sekä jaamme tietoa hyvistä toimintatavoista ja kokemuksista.​​

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus MRL

lateral-image-left

Maapolitiikan opas

Maapolitiikan opas on kuntien, ympäristöministeriön, Maanmittauslaitoksen sekä Kuntaliiton asiantuntijoiden laatima tietopaketti. Se on laadittu helpottamaan maapoliittisten ratkaisujen valmistelua ja

Kiinteistöinsinöörin opas

Ohjeiston tavoitteena on auttaa kuntien kiinteistönmuodostustehtävien parissa työskenteleviä ratkomaan päivittäisiä kiinteistönmuodostukseen liittyviä kysymyksiä. Ohjeisto on laadittu ja pidetään

Hallintopakko-ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin asioihin

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa

lateral-image-right

Ympäristöterveys ja yhdyskunnat -opas

Opas on laadittu kuntien maankäytön suunnittelun, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon viranomaisten ja päätöksentekijöiden käyttöön.

lateral-image-left

Opas rakennusjärjestyksen laatimiseen

lateral-image-right

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!