Kunnan toimielimet

Muut toimielimet

Kuntalain mukaisia muita kunnan toimielimiä ovat muun muassa

​Kunnassa on oltava tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Tilapäinen valiokunta on erityinen valmisteluelin, joka valtuuston on asetettava valmistelemaan luottamushenkilöiden erottamista ja kunnanjohtajan irtisanomista koskevia asioita.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista