Kunnille, jotka kaipaavat tukea ja verkostoja digitalisaation edistämiseen

Digiverkostohanke

Digiverkostohanke 2 (2024-2025)

Digiverkostohanke on Kuntaliiton ja FCG:n yhteisesti toteuttama vertaishanke, joka on suunnattu kunnille, jotka kaipaavat tukea ja verkostoja digitalisaation edistämiseen. Kyseessä on vajaan vuoden kestävä kokonaisuus, joka sisältää verkostolle yhteisiä ja kuntakohtaista toimenpiteitä. Kehittämistä lähestytään hyödyntämällä vuonna 2022 valmistuneita kansallista digikompassia ja kuntien digitiekarttaa. Digiverkostohankkeen alussa osallistujilta kysytään toiveita siitä, millaisia sisältöjä he haluavat  digiverkostohankkeen aikana käsiteltävän. Nämä osallistujien toiveet huomioidaan kaikille yhteisten sisältöjen toteutuksessa hankkeen aikana. 

Sisällöistä vastaavat Kuntaliiton, FCG:n ja yhteistyökumppaneiden kokeneet asiantuntijat. Digiverkostohanke toteutettiin ensimmäisen kerran vuosina 2023-2024, jolloin mukana oli 18 kuntaa ja yksi viiden kunnan seutukunta. Digiverkostohanke 2 on suunnattu kunnille, jotka kaipaavat tukea ja verkostoja digitalisaation edistämiseen ja hyötyjen konkretisoimiseen. 

Digiverkostohankkeen kohderyhminä ovat kunnan johtoryhmä, esihenkilöt, kehittämistehtävissä toimivat, toimialojen asiantuntijat sekä kuntien digitalisaatiosta kiinnostuneet luottamushenkilöt.

Digiverkostohanke tukee kunnan itselleen asettamien digitalisaatiotavoitteiden saavuttamista, kunnan oma strategia ja valmiudet kehittämisen lähtökohtana huomioiden. Kuntakohtaiset toimenpiteet tähtäävät kunnan oman Digitiekartan valmistumiseen verkostohankkeen aikana ja hankkeen aikana pyritään tukemaan kuntien yhteistyötä. 

Digiverkostohankkeen sisällöistä vastaavat Kuntaliiton, FCG:n ja yhteistyökumppaneiden kokeneet asiantuntijat. Verkostohanke käynnistyy 20.8.2024 ja ilmoittautua voi 29.5.2024 saakka. Ilmoittautuminen tehdään FCG:lle Toni Auviselle (yhteystiedot sivun lopussa). 

Digiverkostohankkeen sisällöt 

Kaikille yhteiset toimenpiteet ja verkostoitumismahdollisuudet (vastuutahona Kuntaliitto)

 • Koko päivän aloitustilaisuus Kuntatalolla Helsingissä (4 osallistujaa/kunta) - elokuu 2024 
 • Kolme kehittämispajaa fasilitoituina etätoteutuksina (ilman osallistumisrajoituksia) - lokakuu 2024, tammikuu 2025 ja huhtikuu 2025
 • Kolme ylimmän johdon vertais- ja verkostoitumiskeskustelua etätoteutuksena pienryhmissä (kehittämispajojen jälkeen) 
 • Koko päivän päätöstilaisuus Kuntatalolla Helsingissä (4 osallistujaa/kunta) - toukokuu 2025 
 • Pääsy digiverkostohankkeen omaan Teams-työtilaan 
 • Mahdollisuus verkostoitumiseen ja vertaistyöskentelyyn muiden kuntien kanssa.
 • Tilaisuuden nähdä ja kuulla tehdyistä ratkaisuista ja kohdatuista haasteista.

Kuntakohtaiset toimenpiteet (vastuutahona FCG)

 • Kuntien digitaalinen tulevaisuus koulutus ja keskustelu etätoteutuksena henkilöstölle ja luottamushenkilöille.
 • Digitalisaatiokysely henkilöstölle, tuloksien analysointi ja raportointi. Lähtötason vertailu muihin kuntiin.
 • Digitiekartan johtoryhmätyöpaja: Digitalisaation edistämisen tavoitetason sekä kehittämiskohteiden määrittely.
 • Digitiekartan sisältötyöpaja: Koko päivän mittainen fasilitoitu työpaja ja yhteenveto kunnan omalla ilmeellä.

Verkoston hyödyt

 • Mahdollisuus vertaistyöskentelyyn muiden kuntien kanssa
 • Tilaisuus nähdä ja kuulla millaisia ratkaisuja ja haasteita on muualla kohdattu ja ratkottu 
 • Näköalapaikan digitalisaation edistämisen kansallisiin linjauksiin 
 • Nostaa esiin omia toiveita verkostohankkeessa käsiteltäviksi sisällöiksi 

Kysy lisää tai ilmoittaudu mukaan sähköpostilla tai puhelimitse Toni Auviselle. Lisätietoja myös Kuntaliiton Elisa Kettuselta.

Yhteystiedot

Toni Auvinen, johtava konsultti
044 245 0818, etunimi.sukunimi@fcg.fi 

Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö
050 372 6789, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Avaa kaikki

Tietoa Digiverkostohankkeen ensimmäisestä vaiheesta 2023-2024

Digiverkostohanke on Kuntaliiton ja FCG:n yhteisesti toteuttama vertaishanke, joka on suunnattu kunnille, jotka kaipaavat tukea ja verkostoja digitalisaation edistämiseen. Kyseessä on vuoden kestävä kokonaisuus, joka sisältää verkostolle yhteisiä ja kuntakohtaista toimenpiteitä. Kuntien digitalisaatiota lähestytään hyödyntämällä vuonna 2022 valmistuneita kansallista digikompassia ja kuntien digitiekarttaa. Digiverkostohankkeen alussa osallistujilta kysytään toiveita siitä, millaisia sisältöjä he haluavat  digiverkostohankkeen aikana käsiteltävän. Nämä osallistujien toiveet huomioidaan seuraavien vaiheiden toteutuksessa. 

Sisällöistä vastaavat Kuntaliiton, FCG:n ja yhteistyökumppaneiden kokeneet asiantuntijat. Digiverkostohanke 2023-2024 käynnistyi Kuntien Digiviikolla 6.6.2023 ja kestää seuraavan vuoden kevääseen 2024. 

Kenelle digiverkostohanke on tarkoitettu? 

Digiverkostohankkeen kohteena ovat kunnan johtoryhmä, esihenkilöt, kehittämistehtävissä toimivat, toimialojen digilähettiläät sekä kuntien digitalisaatiosta kiinnostuneet luottamushenkilöt.

Digiverkostohanke tukee kuntastrategioiden digitalisaatiotavoitteiden saavuttamista ja käsittää kaikki nykyisen kunnan toimialat. Digiverkostohanke tarjoaa ajankohtaisia ja konkreettisia sisältöjä käytännönläheisesti kuntanäkökulmasta sekä työkaluja digitalisaation edistämiseen.

Digiverkostohankkeen kaikille yhteiset sisällöt 2023-2024 

 • Verkostotilaisuudet Kuntatalolla Helsingissä (2 kpl) 
 • Yhteiskehittämisen kvartaalisprintit fasilitoituina etätyöpajoina ja ennakkotehtävinä (3 kpl)
 • Henkilöstölle ja luottamushenkilöille suunnatut Kuntien digitaalinen tulevaisuus -koulutukset etänä ja tallenteena. (2 kpl)

Kuntakohtaiset sisällöt 2023-2024

 • Digitalisaatiokysely ja tuloksien analysointi digitalisaation edistämisen nykytilasta (ajoittuu syksyyn 2023)
 • Digitalisaation edistämisen lähtö- ja tavoitetasojen arviointi sekä kehittämiskohteiden määrittely (ajoittuu talveen 2023-2024)
 • Digitalisaation edistämisen Kick-off tilaisuus ja valmiudet digitiekarttatyöhön (ajoittuu talveen ja kevääseen 2024)
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko 3.-7.6.2024

Digiviikolla keskustellaan digitalisaatiosta erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta. Tarjolla on sekä live- että etätapaamisia.

Tutustu kuntien digiviikkoon.