Kiertotalous

Kunnat ovat keskeisiä toimijoita siirryttäessä kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa. Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) harkitusti ja hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

Resurssiviisaan yhdyskunnan tavoitteena on tuottaa mahdollisimman vähän ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä, toimia kiertotaloudessa, jossa materiaalit hyödynnetään ja kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti, sekä pyrkiä välttämään ylikulutusta siten, että luonnonvarojen kulutus on globaalisti kestävää.

Kaikilla kunnan toimialoilla tehdään päätöksiä, joilla on suoria tai epäsuoria vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön ja ilmastopäästöihin. Kiertotalous tarjoaa kunnille uuden tavan toimia. Kunnat voivat tarjota asukkailleen palveluita ja hyvinvointia kestävällä tavalla.

Kuntien parhaat kiertotalousteot -kilpailu

Kilpailussa etsitään kuntien toimenpiteitä, joilla edistetään kiertotaloutta. Käytännössä kyse voi olla vaikkapa rakennushankkeesta, jossa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja tai huomioidaan rakennuksen pitkäikäisyys tai kaupungin yhteiskäyttöisistä sähköpolkupyöristä.

lateral-image-right

Kuntien kiertotaloustärpit

Voit vähentää luonnonvarojen kulutusta ja hillitä ilmastonmuutosta kunnassasi kahdeksan kiinnostavan kiertotalousteon avulla.

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!