TE-palvelut 2024 -uudistus

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025

Tämä on kunnille uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus on yleiskatteisessa valtionosuudessa. Kunnan rahoitusvastuu laajenee. Kunnille siirtyy myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Valmistelun tahti on tiukka.

Laajan ja odotetun TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutokset tapahtuvat vaiheittain. Vuosia  2023 ja 2024 voi kutsua siirtymäajaksi, jolloin selvitetään, valmistaudutaan ja tehdään linjauksi kohti pysyvää työllisyyden edistämisen mallia. Työllisyyden kuntakokeilut ovat eräänlainen laboratorio, jossa testataan erilaisia toimintatapoja ja -malleja. Työllisyyden kuntakokeilut ovat käynnissä 31.12.2024 asti, jonka jälkeen uusi työllisyyden edistämisen kuntapohjainen malli käynnistyy 1.1.2025. Kyse ei ole vain työllisyyden hoidosta, vaan ennen kaikkea kunkin alueen elinvoiman vahvistamisesta. TE-palvelut 2024 -uudistus antaa kunnille lisää työkaluja.

 

Ajankohtaista

 

Mitä tulee huomioida uudistuksen toimeenpanossa?

TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanon käsikirja

Ohje kuntien TE-palvelut 2024 -uudistuksen yhteistoimintasopimuksessa määrättävistä asioista

Ohje kuntien TE-palvelut 2024 -uudistuksen yhteistoimintasopimuksessa määrättävistä asioista (pdf)

 • Toukokuinen ohjeemme perustuu Kuntaliiton yleiseen ohjeeseen yhteistoimintasopimuksesta. Ohje ei ole suoraan käyttöön otettava sopimusmalli vaan ohje siitä, mitä ainakin tulisi huomioida työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksessa. 
   

  Hyviä käytänteitä

  TE24-uudistus Kuhmossa, Naantalissa ja Lohjalla:
  Kolmen esimerkkikunnan valmistautuminen TE-uudistukseen (pdf, 50 sivua)

  Muutosvalmennus

  Muutosvalmennuksen keskeisenä tavoitteena on rakentaa hyvää yhteistyötä valtio-ja kuntatoimijoiden välillä ja samalla tukea henkilöstön osaamista, motivaatiota sekä voimavaroja muutoksessa. Yhteistä muutosvalmennusta voidaan toteuttaa mm. erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, tapaamisissa ja

  lateral-image-right

  Digitaaliset palvelut ja tietojärjestelmät

  Tämä kokonaiskuva ja tiekartta tukevat kuntia uudistukseen valmistautumisessa. Dokumentti jakautuu neljään osaan: lähtökohtia digitaalisten palvelujen valmisteluun, palvelupolkukuvaus, tiekartta kuntien valmistelun tueksi sekä yhteenveto ja ehdotuksia jatkoselvityksen kohteiksi.

  lateral-image-right

  Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

  Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

  Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

  Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

  Tutustu ohjeistukseen.