TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palveluista tulee kuntien peruspalvelua 1.1.2025

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. TE-palveluista tulee vuoden 2025 alussa osa jokaisen kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja sitä kautta osa jokaisen kunnan peruspalveluja. Kunnilla muodostuu uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus on yleiskatteisessa valtionosuudessa. Kunnan rahoitusvastuu laajenee. Kunnille siirtyy myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Valmistelun tahti on tiukka. 

Suomeen muodostuu uudistuksen myötä 45 työllisyysaluetta, jotka ovat vastuussa työvoimapalveluiden hallinnollisesta järjestämisestä. Työllisyysalueet kartalla.

Oman kunnan puoleen voi kääntyä jatkossa

Huolimatta TE-palveluiden hallinnollisesta järjestämisestä ja työllisyysalueiden rakenteista, asukkaat voivat jatkossa kääntyä oman kunnan puoleen työvoimapalveluihin liittyvissä kysymyksissä samaan tapaan, kuin etsiessään esimerkiksi teknisiä palveluja tai tietoa päivähoitopaikasta. Omasta kunnasta saa minimissään ohjausta ja neuvontaa, jotta palvelupolulla pääsee eteenpäin.

Laajan ja odotetun TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutokset tapahtuvat vaiheittain. Vuosien 2023 ja 2024 selvitetään, valmistaudutaan ja tehdään linjauksi kohti pysyvää työllisyyden edistämisen mallia. 

Työllisyyden kuntakokeilujen aikana on testattu erilaisia toimintatapoja ja -malleja ja kokeilut ovat käynnissä 31.12.2024 asti, jonka jälkeen uusi työllisyyden edistämisen kuntapohjainen malli käynnistyy 1.1.2025. 

Sivustoltamme löytyy runsaasti tietoa uudistuksen eri teemoihin liittyen, mm:
Viestinnän sivustolla voit tutustua uudistuksen pääviesteihin ja tavoitteisiin.
TE-rahoituksen sivulla paljon materiaalia rahoitukseen liittyen.
Kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) liittyvät materiaalit avaavat kotoutumisen edistämisen kokonaisuutta

 

Tilaisuudet ja tapahtumat

100 päivää siirtoon - seminaari 23.9.2024

Kuntaliiton webinaarit TE-palvelut uudistukseen liittyen (myös materiaalit aiemmista tilaisuuksista)

KEHA:n tietoiskut ja tilaisuudet

 

Tiedotteet/uutiset

23.2.2024: TE-palvelut siirtyvät kunnille - kunnat saavat vahvistuvien peruspalvelujen myötä lisää työkaluja elinvoiman edistämiseen

23.2.2024: KT:n tavoittelema TE-henkilöstön virka- ja työehtosopimusten aikaistus toteutui

Tiekartta TE24 ja KOTO24 -uudistuksen toimeenpanon valmistelun avuksi on julkaistu

Kuntaliitto käynnistää verkoston TE-palvelut 2024-uudistusta valmisteleville kuntien edustajille. Verkoston tarkoituksena on luoda vaikuttavuutta sekä toimia vertaistuen kivijalkana sekä oppimisen alustana. Liity mukaan verkostoon!

Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin viimeinen välituotos on valmistunut
Kuntaliiton muistio 23.3.2024: Kuntouttavasta työtoiminnasta uuteen vaikuttavampaan  
matalan kynnyksen palveluun 

Valmistelun tukena myös KEHA:n TE24-tietopankki ja muut lähteet

KEHA-keskuksen ylläpitämässä tietopankissa jaetaan ja julkaistaan eri TE24-toimeenpanoryhmissä tuotettuja materiaaleja sekä tietopyyntöjen kautta tulleita kuntien kysymyksiä, tietopyyntöjä ja toiveita. Tutustu tietopankin kattavaan sisältöön täällä!

Lisätietoa TE-uudistuksesta muualla verkossa:

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
KT neuvoo henkilöstön siirtymisiin liittyvissä asioissa

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö JHNY
JHNY neuvoo hankinnoissa

Työ- ja elinkeinoministeriön TE24 info-sivusto

Toimeenpanon käsikirjat

Kuntaliiton muutostukitoimisto tukee ja auttaa toimeenpanossa

Kuntaliiton muutostukitoimiston kokoonpano:

•Kehittämispäällikkö Erja Lindberg, työllisyyspolitiikan valmistelu ja toteuttaminen laaja-alaisesti

•Muutoskoordinaattori Seija Lehtonen, muutosvalmennus ja TE2024 -tilaisuuksien koordinointi

•Elinvoimajohtaja Jarkko Huovinen, elinkeinopolitiikka

•Viestinnän asiantuntija Hanna Lassila, viestintä

•Erityisasiantuntija Ilona Koto, digi- ja viitearkkitehtuuriasiat

•Kehittämispäällikkö Mikko Mehtonen, rahoitus

•Asiantuntija Oscar Ohlis, ruotsinkielisten kuntien tukeminen

•Johtava juristi Tarja Krakau, juridiset kysymykset

•Maahanmuutto- ja kotoutumisasiantuntija Maija Lehtimaa, KOTO24-uudistus

•Projektipäällikkö Liisa Jurmu, yhdyspinnat

•Projektipäällikkö Veronika Ekman, ruotsinkielinen kotoutuminen

Muutostukea antavat yllä mainittujen asiantuntijoiden lisäksi Kuntaliiton muutkin asiantuntijat, esimerkiksi julkisista hankinnoista ja ammatillisesta koulutuksesta.

Hyviä käytänteitä

TE24-uudistus Kuhmossa, Naantalissa ja Lohjalla:
Kolmen esimerkkikunnan valmistautuminen TE-uudistukseen (pdf, 50 sivua)

Muutosvalmennus

Muutosvalmennuksen keskeisenä tavoitteena on rakentaa hyvää yhteistyötä valtio-ja kuntatoimijoiden välillä ja samalla tukea henkilöstön osaamista, motivaatiota sekä voimavaroja muutoksessa. Yhteistä muutosvalmennusta voidaan toteuttaa mm. erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, tapaamisissa ja

lateral-image-right

Digitaaliset palvelut ja tietojärjestelmät

Tämä kokonaiskuva ja tiekartta tukevat kuntia uudistukseen valmistautumisessa. Dokumentti jakautuu neljään osaan: lähtökohtia digitaalisten palvelujen valmisteluun, palvelupolkukuvaus, tiekartta kuntien valmistelun tueksi sekä yhteenveto ja ehdotuksia jatkoselvityksen kohteiksi.

lateral-image-right

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!