TE-palvelut 2024 -uudistus

Hallituksen kevään 2021 kehysriihessä linjattiin työ- ja elinkeinopalvelujen siirrosta kuntiin. Linjaus on Kuntaliiton yhdessä kuntien kanssa 2020 syksyllä suunnitteleman Työllisyyden ratkaisumallin mukainen. Kuntien vastuulla järjestettävät TE-palvelut edistävät työn kysyntää ja tarjontaa nykyistä paremmin ja monipuolisemmin. Kuntaliiton muutostukihanke luo kokonaisrakenteita muutokselle, viestii aktiivisesti uudistuksesta ja synnyttää vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken. Kuntaliitto tukee kuntia muutoksessa.

Miksi TE-palvelut siirretään kunnille?

TE-palvelut siirretään kunnille, koska nykyjärjestelmä ei toimi. Suomen työllisyysaste jää kauas pohjoismaisesta tasosta. Nykyisessä työllisyyden hoidon mallissa työ ja tekijä eivät kohtaa riittävän tehokkaasti. Palvelut ovat sirpaloituneet eri puolille, tieto ei kulje, eikä kenelläkään ole kokonaiskuvaa työllisyyden edistämisestä. Yhtäaikainen väestön ikääntyminen, syrjäytyminen työmarkkinoilta sekä pula osaavasta työvoimasta haastavat ennennäkemättömällä tavalla. TE-palveluille on luotava rakenteet, jotka mahdollistavat laajan ja saumattoman yhteistyön.

Lue lisää:

Julkaisu: Sote lähtee ja työllisyyden hoito tulee – mitä kunnassa tulee tietää uudistusten kynnyksellä?

Lähtökohtia ja tiekartta kunnille TE2024-uudistuksen johtamiseen ja valmisteluun

Dokumentti jakautuu kolmeen osaan, jotka ovat uudistuksen kansallinen valmistelu, keskeisiä lähtökohtia uudistuksen johtamiseen sekä varsinainen esimerkkisuunnitelmia sisältävä tiekartta. Esimerkkeihin kuuluu mm. tarkistuslista, joka konkretisoi tavoiteltavaa tilannetta toiminnan käynnistyessä

lateral-image-left