TE-palvelut 2024 -uudistus

Kunnat saavat uusia ja toivottuja työkaluja elinvoiman lisäämiseen ja työllisyyden edistämiseen, kun TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2025 alussa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyden edistämisessä.

Elinvoiman ja työllisyyden edistämisellä on merkittävä rooli sote-uudistuksen jälkeisessä tulevaisuuden kunnassa.

Me tuemme kuntia tässä historiallisessa ja mittaluokaltaan suuressa uudistuksessa. Tälle sivulle kootaan ajankohtaista tietoa uudistuksen tilannekuvasta ja Kuntaliiton muutostuesta. Kuntaliitolle kohdennettavat uudistuksen toimeenpanoon liittyvät kysymykset ja palvelupyynnöt pyydetään toimittamaan neuvontapyyntölomakkeella.

Miksi TE-palvelut siirretään kunnille?

Nykyisessä työllisyyden edistämisen mallissa tehdään paljon hyvää, mutta työ ja tekijä eivät silti kohtaa riittävän tehokkaasti. Suomen työllisyysaste ei yllä toivotulle tasolle. Kuntien vastuulla järjestettävät TE-palvelut edistävät työn kysyntää ja tarjontaa nykyistä paremmin ja monipuolisemmin.

Yhdistämällä kuntien paikallistuntemus valtion vankan osaamisen kanssa luodaan aivan uusi ekosysteemi, jossa työllisyyden ongelmat ratkaistaan yhdessä tekemällä. Kunnan johtamassa työllisyyden ekosysteemissä eli kuntaekosysteemissä on dynaamista yhteistyötä eri toimijoiden ja kuntien omien palveluiden välillä. Mukana olevia toimijoita ovat esimerkiksi koulutusorganisaatot, yksityinen ja kolmas sektori sekä hyvinvointialueet.

Kuntaekosysteemin kumppanit luovat paikallisesti yhteiset tavoitteet ja sitoutuvat yhteistyöhön. Kunnissa tunnetaan paikalliset asukkaat ja olosuhteet. Työllisyyspalvelut sovitetaan yhteen kuntien muihin tehtäviin ja palveluihin. Asiakkaalle tämä näkyy saumattomana palvelupolkuna. Kunnissa on myös elinvoimakannusteet ja tulosvastuu saada kaikki kuntalaiset työhön tai yrittäjyyteen.

Kuntaratkaisu on jatkumo työllisyyden kuntakokeiluista, joiden avulla on kehitetty ja tunnistettu uusia työllisyyden edistämisen malleja.

Lue lisää:

Julkaisu: Sote lähtee ja työllisyyden hoito tulee – mitä kunnassa tulee tietää uudistusten kynnyksellä?

Kuntaliitto julkaisee myöhemmin tarkempaa materiaalia uudistuksen yksityiskohdista.

Avaa kaikki

Valmistelun vaiheet ja aikataulu

Lausuntokierros TE-palvelut 2024-uudistuksen lakiesitysluonnoksesta järjestettiin 6.5.-27.6.2022. Määräaikaan mennessä annettiin 373 lausuntoa. Kuntaliitto korosti omassa lausunnossaan järjestämisvastuun antamista jokaiselle kunnalle sekä rahoituksen ja vastuun kulkemista käsi kädessä. Kuntaliiton lausunto on luettavissa täällä.

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä teki palautteen pohjalta 7.7. uusia linjauksia, jotka koskevat kuntien järjestämisvastuuta, palvelujen tuottamista ja rahoitusmallia. Lakiesityksen suuret linjat pysyivät kuitenkin ennallaan.

Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2022. Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi 1. tammikuuta 2025.

Kuntaliitto julkaisee myöhemmin tarkempaa materiaalia uudistuksen yksityiskohdista.

Lähtökohtia ja tiekartta kunnille TE2024-uudistuksen johtamiseen ja valmisteluun

Dokumentti jakautuu kolmeen osaan, jotka ovat uudistuksen kansallinen valmistelu, keskeisiä lähtökohtia uudistuksen johtamiseen sekä varsinainen esimerkkisuunnitelmia sisältävä tiekartta. Esimerkkeihin kuuluu mm. tarkistuslista, joka konkretisoi tavoiteltavaa tilannetta toiminnan käynnistyessä

lateral-image-left

Digitaaliset palvelut ja tietojärjestelmät

Tämä kokonaiskuva ja tiekartta tukevat kuntia uudistukseen valmistautumisessa. Dokumentti jakautuu neljään osaan: lähtökohtia digitaalisten palvelujen valmisteluun, palvelupolkukuvaus, tiekartta kuntien valmistelun tueksi sekä yhteenveto ja ehdotuksia jatkoselvityksen kohteiksi.

lateral-image-right
Selina Sassila

Selina Sassila

Projekti- ja viestintäasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2211, +358 50 911 5745
Vastuualueet
  • Työllisyysviestintä
  • Mediaviestintä
  • Tapahtumajärjestelyt