TE-palvelut 2024 -uudistus

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025

Tämä on kunnille uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus on yleiskatteisessa valtionosuudessa. Kunnan rahoitusvastuu laajenee. Kunnille siirtyy myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Valmistelun tahti on tiukka.

Laajan ja odotetun TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutokset tapahtuvat vaiheittain. Vuosia  2023 ja 2024 voi kutsua siirtymäajaksi, jolloin selvitetään, valmistaudutaan ja tehdään linjauksi kohti pysyvää työllisyyden edistämisen mallia. Työllisyyden kuntakokeilut ovat eräänlainen laboratorio, jossa testataan erilaisia toimintatapoja ja -malleja. Työllisyyden kuntakokeilut ovat käynnissä 31.12.2024 asti, jonka jälkeen uusi työllisyyden edistämisen kuntapohjainen malli käynnistyy 1.1.2025. Tutustu uudistuksen pääviesteihin ja tavoitteisiin!

Ajankohtaista

29.4.2024: TE24-uudistus - kysely valtion ja kuntien/työllisyysalueiden työnantaja- ja 
yrityspalvelujen yhteistyötä tukevasta tiedonvaihdosta.

Tilaisuudet

Kuntaliiton webinaarit TE-palvelut uudistukseen liittyen (myös materiaalit aiemmista tilaisuuksista)

KEHA:n tietoiskut ja tilaisuudet

TEM:in tilaisuudet

Ennakkokutsu TE24 ja KOTO24 -uudistusten webinaari 14.5.2024 

 

Tiedotteet/uutiset

23.2.2024: TE-palvelut siirtyvät kunnille - kunnat saavat vahvistuvien peruspalvelujen myötä lisää työkaluja elinvoiman edistämiseen

23.2.2024: KT:n tavoittelema TE-henkilöstön virka- ja työehtosopimusten aikaistus toteutui

Tiekartta TE24 ja KOTO24 -uudistuksen toimeenpanon valmistelun avuksi on julkaistu

Kuntaliitto käynnistää verkoston TE-palvelut 2024-uudistusta valmisteleville kuntien edustajille. Verkoston tarkoituksena on luoda vaikuttavuutta sekä toimia vertaistuen kivijalkana sekä oppimisen alustana. Liity mukaan verkostoon!

Muut ajankohtaiset

Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurin viimeinen välituotos on valmistunut

 

Valmistelun tukena myös KEHA:n TE24-tietopankki ja muut lähteet

KEHA-keskuksen ylläpitämässä tietopankissa jaetaan ja julkaistaan eri TE24-toimeenpanoryhmissä tuotettuja materiaaleja sekä tietopyyntöjen kautta tulleita kuntien kysymyksiä, tietopyyntöjä ja toiveita. Tutustu tietopankin kattavaan sisältöön täällä!

Lisätietoa TE-uudistuksesta muualla verkossa:

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
KT neuvoo henkilöstön siirtymisiin liittyvissä asioissa

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö JHNY
JHNY neuvoo hankinnoissa

Työ- ja elinkeinoministeriön TE24 info-sivusto

 

Toimeenpanon käsikirjat

Kuntaliiton muutostukitoimisto tukee ja auttaa toimeenpanossa

Kuntaliiton muutostukitoimiston kokoonpano:

•Kehittämispäällikkö Erja Lindberg, työllisyyspolitiikan valmistelu ja toteuttaminen laaja-alaisesti

•Muutoskoordinaattori Seija Lehtonen, muutosvalmennus ja TE2024 -tilaisuuksien koordinointi

•Elinvoimajohtaja Jarkko Huovinen, elinkeinopolitiikka

•Viestinnän asiantuntija Hanna Lassila, viestintä

•Erityisasiantuntija Ilona Koto, digi- ja viitearkkitehtuuriasiat

•Kehittämispäällikkö Mikko Mehtonen, rahoitus

•Asiantuntija Oscar Ohlis, ruotsinkielisten kuntien tukeminen

•Johtava juristi Tarja Krakau, juridiset kysymykset

•Maahanmuutto- ja kotoutumisasiantuntija Maija Lehtimaa, KOTO24-uudistus

•Projektipäällikkö Liisa Jurmu, yhdyspinnat

•Projektipäällikkö Veronika Ekman, ruotsinkielinen kotoutuminen

Muutostukea antavat yllä mainittujen asiantuntijoiden lisäksi Kuntaliiton muutkin asiantuntijat, esimerkiksi julkisista hankinnoista ja ammatillisesta koulutuksesta.

Hyviä käytänteitä

TE24-uudistus Kuhmossa, Naantalissa ja Lohjalla:
Kolmen esimerkkikunnan valmistautuminen TE-uudistukseen (pdf, 50 sivua)

Muutosvalmennus

Muutosvalmennuksen keskeisenä tavoitteena on rakentaa hyvää yhteistyötä valtio-ja kuntatoimijoiden välillä ja samalla tukea henkilöstön osaamista, motivaatiota sekä voimavaroja muutoksessa. Yhteistä muutosvalmennusta voidaan toteuttaa mm. erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, tapaamisissa ja

lateral-image-right

Digitaaliset palvelut ja tietojärjestelmät

Tämä kokonaiskuva ja tiekartta tukevat kuntia uudistukseen valmistautumisessa. Dokumentti jakautuu neljään osaan: lähtökohtia digitaalisten palvelujen valmisteluun, palvelupolkukuvaus, tiekartta kuntien valmistelun tueksi sekä yhteenveto ja ehdotuksia jatkoselvityksen kohteiksi.

lateral-image-right

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Webinaari: TE-uudistuksen viestintä 28.5.

Tervetuloa mukaan webinaariin, jossa käsitellään TE-uudistuksen viestintää. Mitä se merkitsee jokaiselle kunnalle? Mitä vaihtoehtoja viestinnässä on? Mistä kannattaa viestiä heti ja mistä myöhemmin?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.