Sopimukset ja vahingonkorvaus

Hankintasopimus

Hankintasopimus on normaali sopimus, joten siihen sovelletaan sopimusoikeuden periaatteita.

Hankintalaki edellyttää hankintasopimusten kilpailuttamista. Siksi sopijakumppanin valinta tulee tehdä hankintalain säännöksiä noudattaen. Hankintalain säännökset koskevat pääosin sopimuksen solmimista edeltävää aikaa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Merkittävin niistä on kielto tehdä olennaisia sopimusmuutoksia sopimuskaudella.

Hankintalain mukaisissa kilpailutuksissa on kyse sopimusten kilpailuttamisesta. Siksi hankintasopimuksen valmistelijan tulisi sopimusoikeuden osaamisen lisäksi tuntea hankintalain sisältö. Valmistelussa voidaan tarvita lisäksi esimerkiksi palvelun sisällön osaavia substanssiosaajia.

Sopimusten valmistelu on hyvä aloittaa riskikartoituksella

Mitä suuremman riskiluokituksen omaava sopimus, sitä enemmän sopimuksen ja muiden kilpailutusasiakirjojen valmisteluun tulee varata aikaa. Myös markkinakartoituksen tekeminen voi olla tarpeen. Sen avulla on mahdollista tiedustella potentiaalisten tarjoajien käsitystä suunnitelluista sopimusehdoista.

Sopimuskaudella on noudatettava niitä sopimusehtoja, jotka ovat olleet tiedossa kilpailutuksen aikana. Hankintayksikkö on voinut määritellä myös ehdot, joilla sopimusta voi muuttaa. Ilman tällaisia ehtoja hankintasopimukseen ei saa tehdä olennaisia muutoksia sopimuskauden aikana. Mikäli sopimusta kaikesta huolimatta muutetaan, se katsotaan laittomaksi suorahankinnaksi.

Olennaisiksi sopimusmuutoksiksi ei katsota aivan tavanomaisia ehtoja kuten esimerkiksi ehtoja toimitusajasta tai toimituspaikasta. Hankintalaissa on säännökset siitä, mitä ainakin on pidettävä sallittuna tai kiellettynä sopimusmuutoksena. Luettelo ei ole kuitenkaan tyhjentävä. Kyse on tulkinnasta ja asian ratkaisee viime kädessä tuomioistuin sille esitetyn näytön perusteella.

Sopimusehtojen muutoskiellon johdosta hankintasopimusten valmistelijoilta edellytetään erityisen syvällistä sopimusoikeuden ja palvelun sisällön tai tavaran teknisten ominaisuuksien tuntemusta. Sopimuskaudella sopimuksen valvonta on ensiarvoisen tärkeää. Näin varmistetaan, että saadaan sitä mitä on tilattu ja josta maksetaan. 

Kuntaliiton yhteydessä toimiva julkisten hankintojen neuvontayksikkö (JHNY) ylläpitää kattavaa sivustoa, josta löydät ohjeistusta hankintoihisi.

Julkaisimme syksyllä 2022 sopimushallinnan ohjeistusta kunnille. Linkit löytyvät alta.
 

Lisää aiheesta

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Hankinnat.fi-verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Julkisten hankintojen käsikirja 2023
Luku 6 Sopimus- ja toimittajahallinta. Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!