Suomen Kuntaliitto

Suomen Kuntaliitto on toimialansa edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä korkeatasoisten asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja. Kuntaliiton jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit. Toiminnassamme ovat mukana myös maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, muut kuntayhtymät sekä kuntataustaiset osakeyhtiöt. Perustehtävämme on tehdä kuntien ja maakuntien kanssa kestävää tulevaisuutta.

Tutustu vuosikertomukseemme vuodelta 2017.

Vahvuutenamme on monialainen osaaminen sekä kuntien ja alueiden toiminnan kokonaisnäkemys. Kuntaliiton toiminnan lähtökohtana on itsehallinnon ja elinvoimaisuuden sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja demokratian vahvistaminen.

Visiomme Onnistuva Suomi tehdään lähellä viittaa siihen, että kestävät ratkaisut hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseksi syntyvät parhaiten päätöksinä ja tekoina alhaalta ylöspäin paikallisyhteisöissä, kunnissa, kaupungeissa, kaupunkiseuduilla ja maakunnissa - kunkin omista lähtökohdista ja toimintaympäristön ominaispiirteistä käsin.

Tavoittelemme sitä, että kunnat, alueet ja Kuntaliitto toimisivat ennakoivasti ja olisivat siten kehityksessä askeleen edellä, rakentaisivat yhteistyötä yli rajojen sekä toimisivat uudistavan kulttuurin edistämiseksi.

Kaksi ihmistä kättelee.

Yleiskirjeet ja lausunnot

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.
narrow
Isä ja tytär.

Kuntaliiton uutiskirjeet

Kuntaliiton uutiskirjeet ovat oiva tapa saada ajankohtainen tieto kunta-alalta suoraan sähköpostiisi.
narrow

Kuntaliitto kuntien kehittäjäkumppanina

Kuntaliitto edunvalvojana

Jäsenpalvelut

Mediapalvelu

Organisaatio ja päätöksenteko

Strategia ja tulevaisuus

Kuntaliitto työnantajana

Kuntaliiton historia

Ota yhteyttä

Kuntaliittolaisten yhteystiedot löydät hakemistostamme.

Kunnia- ja ansiomerkit

Kuntaliiton kirjastotietopalvelu

Kirjaamo ja arkisto

Lapsia päiväkodissa.

Onnistuva Suomi tehdään lähellä

Kuntaliiton strategia ”Onnistuva Suomi tehdään lähellä” antaa liiton toiminnalle ja päätöksenteolle yhteisen suunnan muutosten keskellä. Strategia on suunnattu valtuustokauden 2017-2021 ajalle.
narrow

Kuntaliiton toimintasalkku

Katsaus Kuntaliiton edunvalvonta- ja projektitoimintaan sekä verkostoihin.
narrow