Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä voimaan 1.1.2024 - toimeenpanoon valmistautuminen alkoi kumppanitestauksilla

Rakennetun ympäristön digisäännösten toimeenpano

Uusi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (431/2023) hyväksyttiin eduskunnassa 24.2.2023 valiokunnan tekemin muutosehdotuksin. Samalla eduskunta hyväksyi maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (132/1999), joka sisältää säännökset alueidenkäyttöä koskevien tietojen kaikille yhteisestä tietomallimuotoisesta esitystavasta. Maankäyttö- ja rakennuslaista on poistettu rakentamista koskeva osuus ja jäljelle jäävä osuus muuttuu 1.1.2025 lähtien alueidenkäyttölaiksi (132/1999).

Uusi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutos tulevat voimaan 1.1.2024. Kunta ja maakunnan liitto voivat kuitenkin kaavan tai tonttijaon laatimisen osalta soveltaa nykysäännöksiä vuoden 2028 loppuun saakka.

Yleiskirjeet

Rakennetun ympäristön lainsäädäntö jakaantuu kolmeen eri lakiin. Kuntaliitto on koonnut keskeisimmät digitaalisia toimintatapoja koskevat asiat alla olevaan yleiskirjeeseen. Ensimmäinen yleiskirje on yleispiirteinen kuvaus muutoksesta ja keskeisistä säännöksistä. Asiat tarkentuvat asetusten antamisen ja kumppanitestauksen myötä.

Rahoitus digisäännösten toimeenpanoon

Kunnille ja maakuntien liitoille on osoitettu yhteensä noin 14 miljoonan euron tukirahoitus lakikokonaisuuden digivelvoitteiden toimeenpanoon vuosille 2023–2026. Vuoden 2023 kunnille osoitettu avustus oli 2.8 M€. Muiden vuosien tukiavustuksen suuruus on 3.7 M€. Eduskunta hyväksyy avustukset vuosittain.

Toinen avustuskierros on avautunut

4.3.2024 avautui järjestyksessä toinen avustuskierros, jossa kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea avustusta rakennetun ympäristön tiedonhallinnan digimuutokseen. Tällä kierroksella haettavana on 1.5 miljoonaa euroa. Haku päättyy 15.4.2024, kello 16.15. Lue lisää:

Kunnille ja maakunnille tarjolla 1,5 miljoonaa euroa avustusta rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistamiseen - Linkki YM:n sivuille

Aikaisempi vuoden 2023 avustuskierros

Vuoden 2023 rahoitushaku oli suunnattu nk. kumppanitestaukseen, johon kunnat hakivat yhdessä ohjelmistotoimittajiensa kanssa. Ensimmäisen rahoitushaun tulokset on julkaistu: 

https://ym.fi/-/ymparistoministerio-myonsi-kunnille-ja-maakunnille-avustuksia-rakennetun-ympariston-tiedonhallinnan-uudistamiseen

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!