Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä voimaan 1.1.2024 - toimeenpanoon valmistautuminen alkaa kumppanitestauksilla

Rakennetun ympäristön digisäännösten toimeenpano

Uusi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (431/2023) hyväksyttiin eduskunnassa 24.2.2023 valiokunnan tekemin muutosehdotuksin. Samalla eduskunta hyväksyi maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (132/1999), joka sisältää säännökset alueidenkäyttöä koskevien tietojen kaikille yhteisestä tietomallimuotoisesta esitystavasta. Maankäyttö- ja rakennuslaista on poistettu rakentamista koskeva osuus ja jäljelle jäävä osuus muuttuu 1.1.2025 lähtien alueidenkäyttölaiksi (132/1999).

Uusi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutos tulevat voimaan 1.1.2024. Kunta ja maakunnan liitto voivat kuitenkin kaavan tai tonttijaon laatimisen osalta soveltaa nykysäännöksiä vuoden 2028 loppuun saakka.

Rahoitus digisäännösten toimeenpanoon

Kunnille ja maakuntien liitoille on osoitettu yhteensä 15 miljoonan euron rahoitus lakikokonaisuuden digivelvoitteiden toimeenpanoon vuosille 2023–2026. Vuoden 2023 osuus on 2.88 miljoonaa euroa. Ympäristöministeriö avasi 5.5.2023 kunnille ja maakunnille 15.5.2023 ensimmäisen rahoitushaun, jossa avustusta oli haettavana yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Haku oli auki 31.8.2023 saakka.

Ensimmäinen rahoitushaku oli suunnattu nk. kumppanitestaukseen, johon kunnat hakivat yhdessä ohjelmistotoimittajiensa kanssa. Lisätietoja rahoitushausta löytyy ympäristöministeriön sivuilta.

Ympäristöministeriö on kertonut pyrkivänsä tekemään päätökset rahoitettavista hankkeista syyskuun aikana.

Yleiskirjeet

Rakennetun ympäristön lainsäädäntö jakaantuu kolmeen eri lakiin. Kuntaliitto on koonnut keskeisimmät digitaalisia toimintatapoja koskevat asiat alla olevaan yleiskirjeeseen. Ensimmäinen yleiskirje on yleispiirteinen kuvaus muutoksesta ja keskeisistä säännöksistä. Asiat tarkentuvat asetusten antamisen ja kumppanitestauksen myötä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!