Ilmastokunnat

Kuntaliiton Ilmastokunnat-toiminta tukee kuntia niiden ilmastotyössä. 

Isoin osa suomalaisista asuu kunnassa, jossa tehdään tavoitteellista ilmastotyötä. Kuntien ilmastotavoitteiden kunnianhimo on noussut viimeisimpien vuosien aikana merkittävästi – 45 % suomalaisista asuukin kunnassa, joka tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Kuntaliiton tavoitteena on kuntien, seutujen ja maakuntien ilmastotyön sekä erilaisten hankkeiden ja verkostojen saattaminen yhteen. IlmastoKunnat on viestintää ja vuorovaikutusta verkostojen välille ja yli.

Seuraa kuntien ilmastotyötä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #ilmastokunnat, liity sähköpostilistalle tai tule mukaan tapaamisiin.

Ilmastokunnat

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää valtion ja kuntien vahvaa kumppanuutta

Kuntaliiton mukaan kuntien toimintaedellytyksiä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kiertotalouden edistämisessä on vahvistettava. Kunnilla täytyy olla mahdollisuuksia osallistua tavoitteita koskevaan päätöksentekoon ja resursseja on kohdistettava kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyön tukemiseen.

lateral-image-right
Ilmastotyön tukipaketti

Miten ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa kunnissa? Tukipaketti kuntien ilmastotyön tueksi julkaistu

Kuntaliitto on julkaissut tukipaketin kuntien ilmastotyön tueksi. Paketin video ja opas on tarkoitettu tukemaan kuntien johtoa ja päätöksentekijöitä ilmastotyön hahmottamisessa ja suunnittelemisessa.

lateral-image-left
ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kunnissa

Ilmastonmuutos on kuntien toiminnalle riski, jonka mahdolliset vaikutukset on huomioitava päätöksenteossa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa. Sopeutuminen ja varautuminen muuttuvaan ympäristöön edellyttää ilmastovaikutusten huomioimista jokaisella toimialalla.

lateral-image-right

Podcast: Ilmastonmuutos ratkaistaan paikallisesti

Suomessa kunnat ovat ottaneet paikallisen ratkaisijan roolin ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä. Miten kuntien suunta saadaan pidettyä oikeana ja mitä kuntien tekemästä ilmastotyöstä voidaan oppia?

narrow

Podcast: Kunnat ja kiertotalous

Kiertotaloudesta kehitetään ratkaisua niin kestävyys-, luonto- kuin ilmastokriisiinkin. Mitä se tarkoittaa ja miten kunnat liittyvät kiertotalouteen?

narrow
Ilmastokunnat-blogisarja