Ilmastokunnat

Kuntaliiton Ilmastokunnat-toiminta tukee kuntia niiden ilmastotyössä. 

Isoin osa suomalaisista - 80 % - asuu kunnassa, jossa tehdään tavoitteellista ilmastotyötä. Ilmastosuunnitelmavelvoite tuo kunnat ilmastolainsäädännön piiriin, sillä  Ilmastolain muutoksen (laki astuu voimaan 1.3.2023) kuntien on laadittava tai päivitettävä ilmastosuunnitelmansa valtuustokausittain. 

Kuntaliiton tavoitteena on kuntien, seutujen ja maakuntien ilmastotyön sekä erilaisten hankkeiden ja verkostojen saattaminen yhteen. Ilmastokunnat on viestintää ja vuorovaikutusta verkostojen välille ja yli.

Seuraa kuntien ilmastotyötä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #ilmastokunnat, liity sähköpostilistalle tai tule mukaan tapaamisiin.

Lue lisää:

Ilmastotyön tukipaketti

Miten ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa kunnissa? Tukipaketti kuntien ilmastotyön tueksi julkaistu

Kuntaliitto on julkaissut tukipaketin kuntien ilmastotyön tueksi. Paketin video ja opas on tarkoitettu tukemaan kuntien johtoa ja päätöksentekijöitä ilmastotyön hahmottamisessa ja suunnittelemisessa.

lateral-image-left
ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kunnissa

Ilmastonmuutos on kuntien toiminnalle riski, jonka mahdolliset vaikutukset on huomioitava päätöksenteossa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa. Sopeutuminen ja varautuminen muuttuvaan ympäristöön edellyttää ilmastovaikutusten huomioimista jokaisella toimialalla.

lateral-image-right

Podcast: Ilmastonmuutos ratkaistaan paikallisesti

narrow

Podcast: Kunnat ja kiertotalous

narrow
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista