Kuntakokeilu 2012-2015

Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan sisältyneen työllisyyden kuntakokeilun tarkoituksena oli löytää uusia, paikalliseen kumppanuuteen perustuvia malleja rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Kokeilu toteutettiin ajalla 1.9.-2012 - 31.12.2015.

Kokeilu tarjosi kunnille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten pitkään työttömänä olleiden palvelut järjestetään. Kokeilukunnissa työllistymistä edistävät palvelut toteutettiin moniammatillisena yhteistyönä. Keskeistä oli uusien palvelujen ja toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto.

Kokeilukunnissa kunta ja TE-toimisto arvioivat yhdessä kokeilun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden palvelutarpeet sekä osallistuivat palveluprosessin suunnitteluun ja sen etenemisen seurantaan.

Kokeilun piiriin kuuluivat pitkäaikaistyöttömistä ensisijaisesti ne, jotka olivat saaneet työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työttömyysetuutta, ja jotka tarvitsivat työvoimapalvelujen lisäksi kuntien järjestämisvastuulla olevia palveluja. Lisäksi kohderyhmään kuuluivat vähintään 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleet henkilöt, joilla oli riski syrjäytyä työmarkkinoilta.

Kokeilu ei muuttanut valtion ja kuntien välistä perustyönjakoa työvoimapalvelujen ja muiden työllistymistä edistävien palvelujen järjestämisessä. Valtio vastasi kokeilun aikana julkisten työvoimapalvelujen rahoituksesta ja kunta sen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen rahoituksesta. Kokeilun toteutukseen oli varattu kunnille valtion talousarviossa erillistä kokeilumäärärahaa. Kokeilun toteutukseen oli varattu kunnille valtion talousarviossa erillistä kokeilumäärärahaa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista