Esi- ja perusopetuksen digitalisaation verkostojen verkosto

Esi- ja perusopetuksen digitalisaation verkostojen verkosto on kuntaverkostojen, valtion, yritysten ja muiden keskeisten toimijoiden yhtenen verkosto edistämään digitalisaatiota. Verkosto toimii esi- ja perusopetuksen digitalisaation sateenvarjona. Jokainen taho tuo verkostoon oman osaamisensa ja tiedon.

Verkoston tavoitteena on:

  1. Ylläpidämme kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen ajantasaista kuvaa  digitalisaation eri osa-alueiden tilasta Suomessa

  2. Tuomme yhteisen dialogin kautta samaan pöytään ajankohtaisia haasteita ja asetamme tavoitteita, joiden edistymistä ja saavuttamista seuraamme yhdessä. Tuomme ennakoivasti yhteiseen keskusteluun tiedossa olevia asioita, joiden on tunnistettu aiheuttavan merkittäviä muutoksia nykyisiin tapoihin toimia

  3. Tunnistamme yhteisiä haasteita ja toimenpiteitä, edistämme ratkaisujen löytämistä yhteisessä verkostossa ja omissa organisaatioissamme ja seuraamme verkostossa asioiden edistymistä

  4. Jaamme hyvin toimivia ratkaisuja ja malleja verkostossa ja sen ulkopuolella

Avaa kaikki

Valmisteleva työryhmä

Valmisteleva työryhmä

OKM: Tero Huttunen, Anna-Kaisa Berisha

OPH: Antti Peltoniemi, Juho Helminen

Kuntaliitto: Minna Lindberg (vetovastuu)

Kunnat: Teemu Heino (Porin seutu), Jari Harvio (DigiKilta)

Yritykset: Jukka Kilpiä (Apple)

Tutkijat: Jarmo Viteli (Tampereen yliopisto/ITK), Erika Tanhua-Piiroinen (Tampereen yliopisto), Sanna Oinas (Turun yliopisto).

Jos haluat mukaan valmistelemaan seuraavaa kokoontumista, niin ota yhteyttä: minna.lindberg@kuntaliitto.fi

Verkostoon kutsutut tahot

Kesäkuun 2022 työpajassa mukana:
 

Valtakunnalliset organisaatiot: Kuntaliitto, OKM, OPH,

Kunnat/hankkeet: Digikilta, DigiOne, Rusko, Porin seutu, Kuumakunnat

Yritykset: Apple, Google, Microsoft, Visma, Edtech Finland

Yliopistot/tutkijat: Sanna Oinas, Helsingin yliopisto, Meri-Tuulia Kaarakainen, Turun yliopisto, Erika Tanhua Piiroinen, Jarmo Viteli TRIM

Täydennyksiä 2023 aloitukseen:

Yrityksiä ja kustannusyhtiöitä: Sanoma Pro, Otava, SETS, Studeo, Oppiva verkosto/Edita, Saarni Learning, COSS, studeo

Kansallisia toimijoita: Sivista, OAJ, Suomen eOppimiskeskus, Sitra, Yksityiskoulujen liitto

Kuntaverkostoja: alueellisia tutoropettajaverkostoja, Helsingin kaupunki, Kuopion seutu, Kuumakunnat

Ruotsinkielisiä toimijoita: OPH, kustannusyhtiöt, Åbo Akademi

Yliopistotahoja: OKL, eNorssi & normaalikoulut, innokas verkosto

Minna Lindberg

Minna Lindberg

Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 9 771 2047, +358 50 577 2243
Vastuualueet
  • ruotsinkieliset sivistyspalvelut
  • digitalisaatio sivistystoimessa
  • sivistystoimen EU edunvalvonta