Esi- ja perusopetuksen digitalisaation verkostojen verkosto

Esi- ja perusopetuksen digitalisaation verkostojen verkosto on kuntaverkostojen, valtion, yritysten ja muiden keskeisten toimijoiden yhtenen verkosto edistämään digitalisaatiota. Verkosto toimii esi- ja perusopetuksen digitalisaation sateenvarjona. Jokainen taho tuo verkostoon oman osaamisensa ja tiedon.

Verkoston tavoitteena on:

 1. Ylläpidämme kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen ajantasaista kuvaa  digitalisaation eri osa-alueiden tilasta Suomessa.
 2. Tuomme yhteisen dialogin kautta samaan pöytään ajankohtaisia asioita ja asetamme tavoitteita, joiden edistymistä ja saavuttamista seuraamme yhdessä.
 3. Edistämme omissa organisaatioissamme sekä tässä verkostossa ratkaisujen löytämistä ja tavoitteiden saavuttamista.
 4. Jaamme hyvin toimivia ratkaisuja ja malleja verkostossa ja sen ulkopuolella.

Verkoston pelisäännöt:

 1. Verkostojen verkosto on avoin kaikille. Kaikkien osallistujien edellytetään sitoutuvan verkoston tavoitteisiin ja pelisääntöihin. Verkostolle voivat kaikki tehdä aloitteita.
   
 2. Verkosto kokoontuu joustavasti mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Verkostolla ei ole erillistä rahoitusta, vaan se toimii omakustanteisesti ja kokoontuu pääsääntöisesti jonkun mukana olevan organisaation tiloissa.
   
 3. Verkoston työstä tiedotetaan yhteisesti sovitusti, yleisluonteisesti ja avoimesti. Verkoston kokoontumisista kirjataan yhteenveto niistä aiheista joita on käsitelty.
   
 4. Verkoston työtä pohjustaa valmisteluryhmä, jonka kokoonpanoa voidaan tarpeen mukaan täydentää tai jäseniä vaihtaa. Vetovastuu valmistelusta kiertää vuosittain. 
   
 5. Verkoston kokoontumisten välillä valmisteluryhmä sitoutuu viemään eteenpäin verkostossa esille nousseita asioita.
   
 6. Verkostolla on käytössä OPH:n ylläpitämä työtila, jossa voidaan toimia tapaamisten välillä ja tehdä aloitteita. 
   
 7. Verkoston tavoitteita, pelisääntöjä ja toimintatapoja sekä verkoston toimintaa ja laajuutta arvioidaan ja kehitetään toiminnan edetessä.
   

Seuraavat kokoontumiset

Seuraava kokoontuminen on 12.3.2024 Kuntatalolla, aiheena tekoäly (ei etäosallistumismahdollisuutta).

Ohjelma päivittyy. 

Ilmoittauduthan: 22.2.2023 mennessä tästä linkistä.
 

 

Avaa kaikki

Valmisteleva työryhmä

Valmisteleva työryhmä

OKM: Tero Huttunen, Anna-Kaisa Berisha

OPH: Päivi Leppänen, Juho Helminen

Kuntaliitto: Minna Lindberg (vetovastuu)

Kunnat: Teemu Heino (Porin seutu), Jari Harvio (DigiKilta)

Yritykset: Jukka Kilpiä (Apple), Teemu Lehtonen (Visma)

Tutkijat: Jarmo Viteli (Tampereen yliopisto/ITK), Erika Tanhua-Piiroinen (Tampereen yliopisto), Sanna Oinas (Turun yliopisto).

Esi- ja perusopetuksen verkostojen verkoston yhteyshenkilöt: 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Anna-Kaisa Berisha (anna-kaisa.berisha@gov.fi
Opetushallitus: Juho Helminen (juho.helminen@oph.fi)
Kuntaliitto: Minna Lindberg (minna.lindberg@kuntaliitto.fi)

Verkostojen verkostossa olevat tahot

Valtakunnalliset organisaatiot: Kuntaliitto, OKM, OPH, Sivista, OAJ, Suomen eOppimiskeskus, Sitra

Kuntaverkostot: Digikilta, DigiOne, Rusko, Porin seutu, Kuumakunnat, Kuopion seutu, Päijät-Häme

Yritykset: Apple, Google, Microsoft, Visma, Edtech Finland, Sanoma Pro, Otava, Schildsts & Söderström, Studeo, Oppiva verkosto, Edita, Saarni Learning, COSS, Studeo, EdTech Finland, Opinsys, Four Ferries, Music Fairytales, Edulyzer,

Yliopistot/tutkijat: Helsingin yliopisto (innokas verkosto), Lapin yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto/TRIM, eNorssi