Yhdyskunnat ja ympäristö

Tuemme kuntia hyvän ympäristön toteuttamisessa ja yhdyskuntiin liittyvien palveluiden järjestämisessä. Tavoitteenamme terveellinen ja turvallinen elinympäristö, eheä yhdyskuntarakenne ja toimiva kuntatekniikka sekä kestävä kehitys. Maankäytössä, yhdyskuntarakentamisessa ja muussa ympäristöä koskevassa päätöksenteossa kannustamme kuntia avoimuuteen sekä vastuullisiin ja ympäristöä säästäviin ratkaisuihin.

Kuntaliitto kuntien tukena rakentamislain toimeenpanossa

Rakennetun ympäristön suunnittelua ja toteutusta ohjaa keskeisesti maankäyttö- ja rakennuslaki, 1.1.2025 sen korvaavat rakentamislaki ja alueidenkäyttölaki. Suunnittelun, toteutuksen ja tiedonhallinnan järjestämiseen vaikuttaa lisäksi tuleva RYTJ-laki.

lateral-image-left
Kaksi henkilöä kuvattuna keskivartalon korkeudelta. Henkilöiden käsivarsilla on keltaiset työmaakypärät.

Miten ratkaista kuntien teknisen toimen osaajapula?

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia. Tutustu ratkaisuehdotuksiimme.

lateral-image-right

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää