Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto

Valtioneuvoston asetuksella (1186/2021) on säädetty kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostosta. Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto suorittaa hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 116 §:ssä sekä kuntalain (410/2015) 112 §:ssä sille säädetyt ja kirjanpitolautakunnan sille osoittamat tehtävät.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 10.3.2022 vahvistanut mainitun asetuksen nojalla kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostolle toimikaudelle 2022–2024 seuraavan kokoonpanon (henkilökohtainen varajäsen suluissa):

Puheenjohtaja:

 • finanssineuvos Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö
  (neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Talka, valtiovarainministeriö) 

Varapuheenjohtaja:

 • professori Hannu Ojala, Itä-Suomen yliopisto
   
 • Jäsenet:
 • finanssineuvos Vesa Lappalainen, valtiovarainministeriö 
  (apulaisprofessori Jaana Kettunen, Svenska Handelshögskolan)
 • KHT, JHT Jorma Nurkkala, KPMG Oy
  (KHT, JHT Eeva Koivula, BDO Oy)
 • talousasiantuntija Jonna Ranne, Sarastia Oy
  (palvelupäällikkö Olli Nurminen, Monetra Pirkanmaa Oy)
 • talouspalvelupäällikkö Kristiina Syrjälä, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
  (talousjohtaja Tero Mäkiranta, Satakunnan sairaanhoitopiiri)
 • erityissuunnittelija Tiina Turunen, Helsingin kaupunki
  (erityissuunnittelija Niina Vasarainen, Helsingin kaupunki)
 • kehittämispäällikkö Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto ry
  (kehityspäällikkö Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto ry)

Sihteerit:

 • kehittämispäällikkö Sari Korento, Suomen Kuntaliitto
 • neuvotteleva virkamies Minnamaria Korhonen, valtiovarainministeriö

Hyvinvointialue- ja kuntajaoston muut yhteystiedot:

Postiosoite:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO

Vaihde:
(09) 16001

sihteerien sähköpostit: sari.korento(at)kuntaliitto.fi ja minnamaria.korhonen(at)gov.fi 

Lisää aiheesta:

Hyvinvointialue- ja kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot

Kuntien ja hyvinvointialueiden yleisohjeet ja lausunnot ovat kirjanpitolautakunnan sivuilla: https://kirjanpitolautakunta.fi/hyvinvointialue-ja-kuntajaosto 

Vuoden 2021 loppuun toimineen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot ovat edelleen myös Kuntaliiton nettisivuilla. 

Muualla verkossa

Avaa kaikki

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot, 2010-luku

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2019

Lausunto 122/2019: Lausunto uuden potilasvakuutuslain vaikutuksesta potilasvakuutusvastuiden kirjaamiseen
26.11.2019

Lausunto 121/2019: Lausunto lainan arvonalennuksen ja peruspääoman muutoksen kirjaamisesta kuntayhtymän ja jäsenkunnan kirjanpidossa
30.4.2019

Lausunto 120/2019: Lausunto lomapalkkavelan kirjaamisesta tilinpäätökseen
8.1.2019

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2018

Lausunto 119/2018: Lausunto vuosityöaikaan siirtymisen vaikutuksesta lomapalkkavelkaan
23.10.2018

Lausunto 118/2018: Kuntien ja kuntayhtymien ylijäämä- ja alijäämäerien tulkinnasta
28.8.2018

Lausunto 117/2018: Tuloksellisuuserän ja lomarahan kirjaaminen vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöksissä
2.5.2018

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2017

Lausunto 116/2017: Lausunto suojaustarkoituksessa tehtyjen koronvaihtosopimusten käsittelystä tilinpäätöksessä
21.3.2017

Lausunto 115/2017: Lausunto johdannaisten käsittelystä kuntien vuoden 2016 tilinpäätöksessä
24.1.2017

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2016

Lausunto 114/2016: Lomarahan kirjaaminen vuoden 2016 tilinpäätöksessä
27.9.2016

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2015

Lausunto 113/2015: Lausunto kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta jäsenkunnan kirjanpidossa
10.11.2015

Lausunto 112/2015: Lausunto vesihuoltolain muutosten vaikutuksista kunnallisten vesihuoltolaitosten kirjanpitoon ja tilinpäätökseen
9.3.2015

Lausunto 111/2015: Lausunto konserniyleisohjeen soveltamisesta suunnitelman mukaisten poistojen oikaisussa
9.3.2015

Lausunto 110/2015: Lausunto kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta jäsenkunnan kirjanpidossa
9.3.2015
HUOM! Lausunto 110 on kumottu, ja sen korvaa lausunto 113.

Lausunto 109/2015: Yritysjärjestelyjen yhteydessä saatavien osakkeiden käsittelystä
16.1.2015

Lausunto 108/2015: Potilasvakuutusvastuun kirjaamisohjeiden muuttamisesta
16.1.2015

Kuntajaosto ei antanut lausuntoja vuonna 2014

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2013

Lausunto 107/2013: Isäntäkuntamallin vaikutuksista konsernitilinpäätökseen
10.12.2013

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2012

Lausunto 106/2012: Kaupungin tytäryhtiöön tekemien pääomasijoitusten arvostuksesta
30.10.2012

Lausunto 105/2012: Aikaisempien vuosien virheiden korjaaminen tilinpäätöksessä
6.3.2012

Lausunto 104/2012: Lausunto kehittämishankkeen kustannusten ja hankkeeseen saadun valtionavustuksen kirjaamisesta
17.2.2012

Lausunto 103/2012: Lomapalkkavelan kirjaaminen vuoden 2011 tilinpäätöksestä alkaen
24.1.2012
HUOM! Kumottu 8.1.2019 ja korvattu lausunnolla 120/2019

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2011

Lausunto 102/2011: Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen kuntakonserniin
29.11.2011

Lausunto 101/2011: Investointihyödykkeen valmistuksen kirjanpidollinen käsittely
4.10.2011

Lausunto 100/2011: Rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvien erien käsittely ns. elinkaarimallissa
31.5.2011

Lausunto 99/2011: Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 1.2.2011 soveltamisesta kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa
17.5.2011

Lausunto 98/2011: Kuntayhtymän vuotuisen maksuosuuden määräytyminen ja käsittely jäsenkunnan kirjanpidossa
22.3.2011

Lausunto 97/2011: Kunnan kaatopaikan ennallistamiskustannusten kirjanpidollisesta käsittelystä
8.3.2011

 

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2010

Lausunto 96/2010: Rahoitusomaisuusosakkeiden arvostaminen ja arvonmuutosten kirjaaminen
2.11.2010

Lausunto 95/2010: Poistosuunnitelman tarkistaminen
17.5.2010

Lausunto 94/2010: Maankäyttösopimusten kirjanpitokysymyksiä
20.4.2010

Lausunto 93/2010: Valtionosuuksien, kotikuntakorvausten ja elatustuen takaisinperinnän palautusten käsittely kunnan kirjanpidossa
23.2.2010

 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot, 2000-luku

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2009

Lausunto 92/2009: Kuntayhtymän perustamiseen liittyvistä kirjanpidollisista menettelyistä
15.12.2009

Lausunto 91/2009: Rakennuksen purkamismenojen kirjaaminen
21.4.2009

Lausunto 90/2009: Tilinpäätös ja konsernitilipäätös kuntaliitoksen jälkeen
7.4.2009

Lausunto 89/2009: Kunnallisten yhteisöjen omien eläkkeiden eläkevastuun arvioimisesta
7.4.2009

Lausunto 88/2009: Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen kirjaaminen
23.2.2009

Lausunto 87/2009: Elatustuen takautumissaatavien käsittely kunnan kirjanpidossa
23.2.2009

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2008

Lausunto 86/2008: Kunnan kirjanpidon valvonnasta
7.10.2008

Lausunto 85/2008: Saman yhtiön osakkeiden vaihtokauppa kahden kunnan kesken
7.10.2008

Lausunto 84/2008: Lausunto samanlajisten osakkeiden vaihto kuntien kesken osakkeiden arvonkorottamisen ja myyntivoiton tuloutuksen tarkoituksessa
24.6.2008

Lausunto 83/2008: Lausunto konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus kuntajaon muutoksen kohteena olevissa kunnissa
3.3.2008

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2007

Lausunto 82/2007: Lausunto takauskeskuksen jäsenyydestä koituvien takausvastuiden ilmoittamisesta kuntien tilinpäätöksessä
4.12.2007

Lausunto 81/2007: Lausunto kuntajaon muutoksen kirjanpidollisesta käsittelystä
23.10.2007

Lausunto 80/2007: Valtion aluekehitysvarojen ja EU:n rakennerahastovarojen kirjanpidollinen käsittely maakunnan liiton kirjanpidossa
3.4.2007

Lausunto 79/2007: Lausunto konsernisuhteen muodostumisesta kuntakonsernissa
20.3.2007

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2006

Lausunto 78/2006: Lausunto kuntalaskutuksesta terveydenhuoltopiirissä
28.11.2006

Lausunto 77/2006: Lausunto kertyneiden alijäämien kattamisesta peruspääomasta
14.11.2006

Lausunto 76/2006: Lausunto kuntayhtymän oman rahaston kartuttamisesta ja käyttämisestä
31.10.2006

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2005

Lausunto 75/2005: Lausunto kuntien luovuttaman käyttöomaisuuden kirjaamisesta kaupungin liikelaitoksena toimivan pelastuslaitoksen ja luovuttajakuntien kesken
20.12.2005

Lausunto 74/2005: Lausunto säästövakuutuksen kirjanpitokäsittelystä
7.12.2005

Lausunto 73/2005: Lausunto suunnitelman mukaisten poistojen kirjaamisesta osittaisena taikka kokonaan kirjaamatta jättämisestä joinakin vuosina
7.12.2005

Lausunto 72/2005: Lausunto erillisen seutuhallinnon yhdistelemisestä kaupungin konsernitilinpäätökseen
7.12.2005

Lausunto 71/2005: Lausunto määräalojen ja rakennusten vaihdon kirjaamisesta
7.12.2005

Lausunto 70/2005: Lausunto maankäyttösopimuksista saatavien tulojen kirjaamisesta
25.10.2005

Lausunto 69/2005: Lausunto vuokratun ja myöhemmin ostettavan osakehuoneiston hankintahinnan ja korjauskustannusten sekä teollisuushallin varastotilan hankintahinnan aktivoinnista
23.9.2005

Lausunto 68/2005: Lausunto Kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen kirjaamisesta
3.5.2005

Lausunto 67/2005: Maankäyttösopimuksen käsittelystä kirjanpidossa
22.2.2005

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2004

Lausunto 66/2004: Lausunto kuntien yhdistymisavustusten kirjaamisesta
31.8.2004

Lausunto 65/2004: Lausunto liittymismaksujen kirjaamisesta kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa
31.3.2004

Lausunto 64/2004: Lausunto suoriteperusteen tunnusmerkeistä ja investointimenon käsittelystä talousarvion toteutumisvertailussa
17.2.2004

Lausunto 63/2004: ei ole julkaistu, se on toimitettu vain lausunnon pyytäjälle

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2003

Lausunto 62/2003: ei ole julkaistu, se on toimitettu vain lausunnon pyytäjälle

Lausunto 61/2003: Lausunto myyntivoiton realisoitumisesta tontin apporttiluovutuksen yhteydessä
18.2.2003

Lausunto 60/2003: Lausunto kuntayhtymän tuloslaskelmakaavan mallista ja tuloverojen merkitsemisestä tuloslaskelmaan
22.1.2003

 

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2002

Lausunto 59/2002: Lausunto yrityssaneerauksen yhteydessä syntyneiden kaupungin luottotappioiden kirjauskypsyydestä ja kirjaustavasta,
17.12.2002

Lausunto 58/2002: Lausunto eräiden vuoden lopun palkkojen jaksottamisesta
17.12.2002

Lausunto 57/2002: Lausunto osinkotulon ennakkokirjauksesta
24.9.2002

Lausunto 56/2002: Lausunto osakkeiden ja osuuksien arvostuksesta
24.9.2002

Lausunto 55/2002: Lausunto potilasvakuutusvastuun kirjaamisesta
10.9.2002

Lausunto 54/2002: Lausunto kunnallisverotulojen kirjaamisohjeen muuttamisesityksestä
27.8.2002

Lausunto 53/2002: Lausunto verotulojen kirjaamisesta kunnan vuoden 2001 tilinpäätökseen
10.4.2002

Lausunto 52/2002: Lausunto kaatopaikan jälkihoitoon liittyvien kustannusten kirjanpidollisesta käsittelystä
12.2.2002

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2001

Lausunto 51/2001: Lausunto sulautumisen yhteydessä saatavien pörssiyhtiön osakkeiden käsittelystä
16.3.2001

Lausunto 50/2001: Lausunto purkautuneen kuntayhtymän aiheuttamista kirjauksista
16.3.2001

Kuntajaoston lausunnot vuonna 2000

Lausunto 49/2000: Lausunto käyttöomaisuuden arvonalennuksen käsittelystä
28.11.2000

Lausunto 48/2000: Lausunto lahjoituksen kirjanpidollisesta käsittelystä
Lausunto annettu 28.11.2000 ja kumottu 13.9.2016

Lausunto 47/2000: Lausunto kuntayhtymän peruspääoman ja jäsenkunnan kuntayhtymäosuuden kirjaamisesta
28.11.2000

Lausunto 46/2000: Lausunto verotulojen kirjaamisesta kunnan tilinpäätökseen
28.11.2000

Lausunto 45/2000: Lausunto kahden koulutuskuntayhtymän fuusion yhteydessä esitetyn peruspääoman korotuksen kirjaamisesta
2.4.2000

 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot, 1990-luku

Kuntajaoston lausunnot vuonna 1999

Lausunto 44/1999: Lausunto kuntayhtymäosuuden valtionosuudesta johtuvan muutoksen käsittelystä vuoden 1999 kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä
16.11.1999

Lausunto 43/1999: Lausunto lomapalkkavelan kirjaamisesta tilinpäätökseen
16.11.1999
kumottu ja korvattu lausunnolla 120/2019

Lausunto 42/1999: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta potilasvahinkovastuun kirjanpitokäsittelyssä
16.11.1999

Lausunto 41/1999: Lausunto hakemukseen tytäryhteisön tilikauden poikkeamiseksi emoyhteisön tilikaudesta
2.11.1999

Lausunto 40/1999: Lausunto työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuumaksujen kirjaamisesta
19.10.1999

Lausunto 38/1999: Lausunto konsernitaseen laadinnasta
4.3.1999

Kuntajaoston lausunnot vuonna 1998

Lausunto 37/1998: Lausunto eräistä kuntien ja kuntayhtymien 1998 ja 1999 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvistä asioista
8.12.1998

Lausunto 36/1998: Lausunto ylijäämän palauttamisesta kuntayhtymässä
27.10.1998

Lausunto 35/1998: Lausunto suunnitelman mukaisen poistojärjestelmän noudattamisesta
1.9.1998

Lausunto 34/1998: Lausunto kuntayhtymän kehittämisrahaston käsittelystä kirjanpidossa
18.8.1998

Lausunto 33/1998: Lausunto kuntayhtymän käyttöomaisuuden luovuttamisesta johtuvista kirjauksista kuntayhtymän ja jäsenkunnan kirjanpidossa
28.5.1998

Lausunto 32/1998: Lausunto yhteisöille myönnettyjen avustusten kirjaamisesta
11.5.1998

Lausunto 31/1998: Lausunto mietinnöstä "Kuntien ja kuntayhtymien oman pääoman ja talouden tasapainottamisen säätely kuntalaissa"
27.4.1998

Lausunto 30/1998: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta kirjanpitokirjojen ja tositeaineiston koneellisesta säilyttämisestä
30.3.1998

Lausunto 29/1998: Lausunto potilasvahinkovastuun käsittelystä vuoden 1997 tilinpäätöksessä
16.3.1998

Lausunto 28/1998: Lausunto kuntayhtymän purkamiseen liittyvistä yhdistämiskirjauksista kunnan kirjanpitoon
23.2.1998

Lausunto 27/1998: Lausunto koskien kuntayhtymän investoinnin hankintamenon valtionosuuden ja sitä vastaavan suorituksen jäsenkunnalle kirjaamista
23.2.1998

Lausunto 26/1998: Lausunto uuden kirjanpitolain ja -asetuksen soveltamista koskevasta aikataulusta
30.3.1998

Lausunto 25/1998: Lausunto säätiön yhdistelemisestä kaupungin konsernitilinpäätökseen
11.2.1998

Lausunto 24/1998: ei julkaistu, toimitettu vain lausunnon pyytäjälle

Lausunto 23/1998: Lausunto lomapalkkavelan kirjaamisessa tilinpäätökseen, lausunto annettu 26.1.1998
26.1.1998

Lausunto 22/1998: Lausunto jäsenkuntien palautus- ja lisäkantomaksuosuuksien sekä käyttöomaisuuden poistojen käsittelystä kuntayhtymän tilinpäätöksessä
21.1.1998

Lausunto 21/1998: Lausunto kuntayhtymän tilinpäätöksestä
8.1.1998

Lausunto 20/1998: Lausunto menon- ja tulonoikaisuerien kirjaamisesta
8.1.1998

Kuntajaoston lausunnot vuonna 1997

Lausunto 19/1997: Lausunto investoinnin jälkirahoitteisen valtionosuuden käsittelystä kirjanpidossa
15.12.1997

Lausunto 18/1997: Lausunto poikkeuksellista tilikautta soveltaneen tytäryhteisön yhdistelemisestä kunnan konsernitilinpäätökseen
15.12.1997

Lausunto 17/1997: Lausunto koulukiinteistön hankintamenon ja siihen saadun rahoitusosuuden käsittelemisestä kirjanpidossa
15.12.1997

Lausunto 16/1997: Lausunto koulutuskuntayhtymän vastikkeetta saaman käyttö- ja vaihto-omaisuuden kirjaamisesta
15.12.1997

Lausunto 15/1997: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta kuntayhtymän poistojen käsittelyssä
15.12.1997

Lausunto 14/1997: Lausunto kuntayhtymän investointimenon valtionosuuden käsittelystä jäsenkunnan kirjanpidossa
15.12.1997

Lausunto 13/1997: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta kaupungin omistamien tonttien arvostuksessa avaavassa taseessa
20.10.1997

Lausunto 12/1997: Lausunto aravalainan pääomittuvan korkoa vastaavan arvostuserän käsittelystä kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa
1.10.1997

Lausunto 11/1997: Lausunto EU-tukien arvonlisäveron kirjaamisesta
1.10.1997

Lausunto 10/1997: Lausunto kirjanpitolain soveltamisesta vaihto-omaisuuden arvostuksessa
6.6.1997

Lausunto 9/1997: Lausunto luonnos kirjanpitolaiksi sekä laeiksi osakeyhtiölain 11 ja 12 luvun ja osuuskuntalain muuttamiseksi
29.5.1997

Lausunto 8/1997: Lausunto potilasvakuutusmaksuihin liittyvän lainan käsittelystä sairaanhoitopiirinkuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä
24.2.1997

Lausunto 7/1997: Lausunto lahjoitusrahaston kirjanpidollisesta käsittelystä
7.2.1997

Lausunto 6/1997: Lausunto kiinteistöyhtiön osakkeiden ja lisäsijoituksen merkitsemisestä kuntayhtymän taseessa
7.2.1997

Lausunto 5/1997: Lausunto avustuksen ja sen perustana olevan leasingmaksun käsittelystä kirjanpidossa
7.2.1997

Kuntajaoston lausunnot vuonna 1996

Lausunto 4/1996: Lausunto kuntakohtaisten sairaansijojen poistamisesta johtuvien lainaerien käsittelystä kunnissa ja kuntayhtymissä 1.1.1997 alkaen
15.11.1996

Lausunto 3/1996: Lausunto ns. vanhoista eläkkeistä aiheutuvien vastuiden arvonmäärityksestä kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa
16.9.1996
Kumottu ja korvattu lausunnolla 89/2009

Lausunto 2/1996: Lausunto kirjanpitolain muutosehdotuksesta
8.7.1996

Lausunto 1/1996: Lausunto vastikkeetta saadun käyttöomaisuuden käsittelyä koskevaan poikkeushakemukseen
17.6.1996

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!