Tutkimushanke

Samankaltaiset kunnat SAKU

Samankaltaiset kunnat SAKU on Kuntaliiton tutkimushanke, jossa on selvitetty tilastollisen menetelmän avulla, mitkä ja miten eri tekijät selittävät kuntien kustannuseroja.

Tutkimustulosten perusteella malli tarjoaa jokaiselle kunnalle mahdollisimman samankaltaiset verrokkikunnat sekä samankaltaisuusprosentin valittujen olosuhde- ja päätöstekijöiden perusteella.

Mallista on julkaistu kaksi pilottia: varhaiskasvatus ja perusopetus. Mallit pureutuvat siihen, miten eri tekijät selittävät edellä mainittujen palveluiden järjestämisen kustannuseroja. Esiopetuksen osalta päädyttiin lopputulemaan, ettei olosuhdemuuttujien selitysvoima ole tarpeeksi suuri luotettavan SAKU-mallin rakentamiseksi.

Tulevaisuudessa SAKU-hanke tarjoaa:

  • Tietoa eri tekijöiden kustannusvaikutuksista
  • Kunnille tiedon samankaltaisista kunnista
  • Pohjaa tehokkuusvertailulle
  • Eväitä rahoitusjärjestelmän kehittämiseen

Hankkeesta kirjoitetut blogit

Pystytäänkö esiopetuksen kustannuseroja selittämään?

Mikä selittää perusopetuksen järjestämisen kustannuseroja?

Mikä vaikuttaa varhaiskasvatuksen kustannuksiin?

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää