TE-2024-palvelut -uudistus ja julkiset hankinnat

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Uudistus vaikuttaa monin tavoin myös hankintasopimuksiin, joita tähän saakka on kilpailuttanut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset eli ELY-keskukset. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut osana TE2024 -uudistuksen muutostukiohjelmaa Hankinnat-työryhmän. Työryhmän tehtävänä on luoda valtakunnallinen toimintamalli, jonka avulla ELY-keskukset ja kunnat voivat parhaalla mahdollisella tavalla valmistautua työvoimapalveluiden hankintojen näkökulmasta järjestämisvastuun siirtymävaiheeseen.

Toimintasuositukset

Hankinnat-työryhmä on laatinut ministeriön hankesivustolle toimintasuosituksia huomioon otettavaksi sopimusten siirron valmistelussa:

 • Toimintasuositus ELY-keskusten ja TE-toimistojen hankintayksiköille TE-palveluhankintojen tekemisestä tuleville vuosille, 12.12.2022
 • Toimintasuositus TE-palveluhankintojen tekemisestä ja sopimusten siirtämisestä uusille työvoimaviranomaisille TE-palvelut 2024-uudistuksessa, 16.6.2023
 • Toimintasuositus TE-palveluhankintojen tekemisestä ja sopimusten siirtämisestä uusille työvoimaviranomaisille TE-palvelut 2024 - uudistuksessa, 27.11.2023
  - Suosituksen lopussa on esitys, jossa käsitellään toimivallan siirtoja, sidosyksikköhankintoja sekä kuntien ja ELY-keskusten yhteistyötä
 • Toimintasuositus palveluhankintojen tekemisestä ja sopimusten siirtämisestä uusille työvoimaviranomaisille TE-palvelut 2024 - uudistuksessa, 27.2.2024
  * Tarkennettu edellistä suositusta, Korostettu ELY-keskusten ja kuntien yhteistyön tärkeyttä, Ratkaisuehdotuksia sopimuksen siirtämiseen liittyen

Toimintasuositusten lisäksi työryhmä hankesivulta löytyy myös muita ohjeita huomioon otettavaksi työvoimapalveluhankinnoissa:  

 1. Esitys valtakunnallisella ja yleisellä tasolla ELY-keskusten ja TE-toimistojen toteuttamaa TE-palveluiden hankinnasta, 26.5.2023
  * esitys sisältää mm. tilastotietoa hankinnoista ELY-keskuksittain sekä volyymitietoja koulutuksiin ja valmennukseen osallistuneista
 2. Esitys riskienhallinnasta, 27.10.2023

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö piti 14.12.2023 koulutustilaisuuden, jossa käsiteltiin hankintasopimusten siirtoa. Lue tilaisuuden materiaali neuvontayksikön sivustolta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Webinaari: TE-uudistuksen viestintä 28.5.

Tervetuloa mukaan webinaariin, jossa käsitellään TE-uudistuksen viestintää. Mitä se merkitsee jokaiselle kunnalle? Mitä vaihtoehtoja viestinnässä on? Mistä kannattaa viestiä heti ja mistä myöhemmin?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.