Yhdyskunnat ja maankäyttö

Kaupunkipolitiikka

Kaupunkipolitiikka on kansallista politiikkaa, jolla vastataan kaupunkien erityistarpeisiin. Sen tavoitteena tulee olla edellytysten luominen kaupunkiseutujen kehittämiselle ja siten koko Suomen hyvinvoinnin turvaamiselle.

Suomen Kuntaliitto osallistuu kansallisen kaupunkipolitiikan määrittelyyn ja tarjoaa kaupunkiseuduille foorumin kaupunkipoliittisten teemojen käsittelyyn.

 

Kaupunkipoliittinen työryhmä

Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä seuraa kaupunkien kehityksen kannalta ajankohtaisia asioita ja ottaa kantaa valtiovallan ja Kuntaliiton päätöksenteossa esille tuleviin asioihin kaupunkien näkökulmasta.

lateral-image-right

Kehyskuntaverkosto

Kehyskuntaverkosto on Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun kehyskuntien muodostama yhteistyöverkosto.

lateral-image-left

Seutukaupunkiverkosto

Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia (seutukeskus) tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntien keskuksia.

lateral-image-right
tags
Kauko Aronen

Kauko Aronen

Kaupunkitutkimuspäällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, Asiakkuudet
+358 9 771 2515, +358 50 557 0578
Vastuualueet
  • kaupunkipolitiikka
  • kaupunkitutkimus
  • kuntauudistuksen muutostuki