Yhdyskunnat ja maankäyttö

Kaupunkipolitiikka

Kaupunkipolitiikka on kansallista politiikkaa, jolla vastataan kaupunkien erityistarpeisiin. Sen tavoitteena tulee olla edellytysten luominen kaupunkiseutujen kehittämiselle ja siten koko Suomen hyvinvoinnin turvaamiselle.

Suomen Kuntaliitto osallistuu kansallisen kaupunkipolitiikan määrittelyyn ja tarjoaa kaupunkiseuduille foorumin kaupunkipoliittisten teemojen käsittelyyn.

Tutustu kaupunkipoliittiseen toimintaohjelmaamme!

 

Kaupunkipoliittinen työryhmä

Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä seuraa kaupunkien kehityksen kannalta ajankohtaisia asioita ja ottaa kantaa valtiovallan ja Kuntaliiton päätöksenteossa esille tuleviin asioihin kaupunkien näkökulmasta.

lateral-image-right

Kehyskuntaverkosto

Kehyskuntaverkosto on Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun kehyskuntien muodostama yhteistyöverkosto.

lateral-image-left

Seutukaupunkiverkosto

Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia (seutukeskus) tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntien keskuksia.

lateral-image-right
Henrik Lönnqvist

Henrik Lönnqvist

Kaupunkikehityspäällikkö
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
Vastuualueet
  • Kuntaliiton kaupunkipoliittisen työn valmistelu ja kehittäminen
  • Kuntaliiton sisäisen kaupunkipolitiikkatyön koordinaatio
  • Uuden kaupunkitiedon tuottaminen
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista