Kustannuslaskentaoppaan Excel-taulukot

Kustannuslaskentaoppaan excel-taulukot

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista.

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille on käsikirja, jossa annetaan ohjeistusta vertailukelpoiseen hinnoitteluun, kustannusvaikuttavuuden arviointiin sekä kannattavuus- ja investointilaskelmien tekemiseen.

Valmiita excel-pohjaisia laskureita voi käyttää hyväksi muun muassa katetuoton, poistojen, leasingin ja kustannusperusteisen budjetoinnin suunnittelussa ja laskennassa. Laskureihin syötetään lähtöoletukset, joiden pohjalta laskuri tuottaa automaattisesti lopputuloksen. Useimmat laskureista sisältävät myös herkkyystarkastelun, jossa voidaan muuttaa lähtöoletuksia ja tarkastella muutosten vaikutuksia lopputulokseen.

Kustannuslaskentaoppaassa kunnille ja kuntayhtymille esiteltyjen laskentaesimerkkien pohjalta tehtyihin laskureihin voi tutustua täällä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme