Työllisyys

Alueelliset työllisyyskokeilut 2017-2018

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliset kokeilut toteutettiin 1.8.2017-31.12.2018. Kokeiluissa mukana olleet kunnat vastasivat julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta, kuten asiakkaan palveluprosessista ja ohjaamisesta. Kokeiluissa kunnille siirtyi vastuu yhteensä noin 39 500 pitkäaikaistyöttömän palveluista.

Kokeilujen tavoitteena oli:

  • edistää vaikeimmin työllistyvien aktivointia, työmarkkinakelpoisuutta ja siirtymistä avoimille työmarkkinoilla, uusien työpaikkojen syntymistä, uutta yrittäjyyttä ja toimivien yritysten kasvua.
  • kehittää työttömille tarjottavia työllistämistä edistäviä palveluja ja palvelujen tuottamiseen liittyviä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia toimintamalleja
  • luoda työnhakija- ja työnantajalähtöinen kokonaisvaltainen, hallinnonalojen rajat ylittävä ja kustannusvaikuttava toimintamalli maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan.
  • vähentää työttömyydestä julkiselle taloudelle aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Hanketta ja kuntapohjaisia kokeiluja koordinoi Mikko Kesä Oy

Yhteystiedot:

Mikko Kesä puh. +358 400 203 494
mikko@mikkokesa.fi

Lisää aiheesta:

  • Kokeilulaki (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta)
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista