Julkisuus ja tietosuoja

Kuntien toiminnan avoimuutta säätelevät julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö. Julkisuuslaki koskee asiakirjatietoja, niiden käsittelyä sekä erityisesti asiakirjatietojen julkisuutta ja salassapitoa ja tietojen luovuttamista.

EU:n tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädetään henkilötietojen ja -rekistereiden käsittelystä.

Julkisuusperiaatteen mukaan jokainen voi saada tietoja julkisista asiakirjoista

Julkisuuslain taustalla on perustuslaissa turvattu julkisuusperiaate. Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat viimeistään valmistuttuaan julkisia, paitsi lain nojalla salassa pidettävät asiakirjat.

Julkisuuslaissa täsmennetään, miltä osin viranomaisen asiakirjat ovat salaisia. Salaisista asiakirjoista sivullinen ei saa tietoja ilman lupaa tai valtuutusta.

EU:n tietosuoja-asetus turvaa ihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan

Henkilötietoja saa käsitellä ja henkilörekistereitä saa perustaa, mutta henkilötietojen käsittelylle tarvitaan aina lainmukaiset perusteet.

Huomioitahan, että henkilörekisteristä ei aina saa luovuttaa sivulliselle tietoja, vaikka tiedot olisivat julkisia.
 

Lisää aiheesta

Kuntaliiton Youtubessa

Milloin kunta voi julkaista henkilötietoja verkossa? Katso Alexander Erikssonin lyhyt ja selkeä esitys Youtubesta.

Muut julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvät videot löytyvät paitsi Youtubesta myös koottuna Turpakäräjät -verkkosivultamme.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.