Julkisuus ja tietosuoja

Kuntien toiminnan avoimuutta säätelevät julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö. Julkisuuslaki koskee lähinnä asiakirjatietoja ja niiden käsittelyä. EU:n tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädetään henkilötietojen ja -rekistereiden käsittelystä.

Julkisuuslain taustalla on perustuslaissa turvattu julkisuusperiaate. Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat viimeistään valmistuttuaan julkisia, paitsi lain nojalla salassa pidettävät asiakirjat.

Julkisuusperiaatteen mukaan jokainen voi saada tietoja julkisista asiakirjoista. Julkisuuslaissa täsmennetään, miltä osin viranomaisen asiakirjat ovat salaisia. Salaisista asiakirjoista sivullinen ei saa tietoja ilman lupaa tai valtuutusta.

EU:n tietosuoja-asetus turvaa ihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan. Henkilötietoja saa käsitellä ja henkilörekistereitä saa perustaa, mutta henkilötietojen käsittelylle tarvitaan aina lainmukaiset perusteet. Henkilörekisteristä ei saa aina luovuttaa sivulliselle tietoja, vaikka tiedot olisivat julkisia.

Lisää aiheesta

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

 

Turpakäräjät-videot / Lagrummet

Dataskydd. Ida Sulin  11.11.2020

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Saija Haapalehto

Etunimi
Saija
Sukunimi
Haapalehto
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2308
Kännykkä
+358 50 567 0862
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuuslainsäädäntö
 • tietosuojan erityiskysymykset
 • harmaa talous ja korruption vastainen toiminta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
Riitta Myllymäki

Etunimi
Riitta
Sukunimi
Myllymäki
Johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2463
Kännykkä
+358 50 349 5460
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • kuntaliitokset
 • julkisuus ja tietosuoja
 • vaalit
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet