Julkisuus ja tietosuoja

Kuntien toiminnan avoimuutta säätelevät julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö. Julkisuuslaki koskee lähinnä asiakirjatietoja ja niiden käsittelyä. EU:n tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädetään henkilötietojen ja -rekistereiden käsittelystä.

Julkisuuslain taustalla on perustuslaissa turvattu julkisuusperiaate. Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat viimeistään valmistuttuaan julkisia, paitsi lain nojalla salassa pidettävät asiakirjat.

Julkisuusperiaatteen mukaan jokainen voi saada tietoja julkisista asiakirjoista. Julkisuuslaissa täsmennetään, miltä osin viranomaisen asiakirjat ovat salaisia. Salaisista asiakirjoista sivullinen ei saa tietoja ilman lupaa tai valtuutusta.

Milloin kunta voi julkaista henkilötietoja verkossa? Alexander Eriksson 17.3.2022

EU:n tietosuoja-asetus turvaa ihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan. Henkilötietoja saa käsitellä ja henkilörekistereitä saa perustaa, mutta henkilötietojen käsittelylle tarvitaan aina lainmukaiset perusteet. Henkilörekisteristä ei saa aina luovuttaa sivulliselle tietoja, vaikka tiedot olisivat julkisia.

Lisää aiheesta

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

 

Dataskydd. Ida Sulin 11.11.2020

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista