Julkisuus ja tietosuoja

Kuntien toiminnan avoimuutta säätelevät julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö. Julkisuuslaki koskee lähinnä asiakirjatietoja, niiden käsittelyä sekä erityisesti asiakirjatietojen julkisuutta ja salassapitoa ja tietojen luovuttamista.

EU:n tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädetään henkilötietojen ja -rekistereiden käsittelystä.

Julkisuusperiaatteen mukaan jokainen voi saada tietoja julkisista asiakirjoista

Julkisuuslain taustalla on perustuslaissa turvattu julkisuusperiaate. Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat viimeistään valmistuttuaan julkisia, paitsi lain nojalla salassa pidettävät asiakirjat.

Julkisuuslaissa täsmennetään, miltä osin viranomaisen asiakirjat ovat salaisia. Salaisista asiakirjoista sivullinen ei saa tietoja ilman lupaa tai valtuutusta.

EU:n tietosuoja-asetus turvaa ihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan

Henkilötietoja saa käsitellä ja henkilörekistereitä saa perustaa, mutta henkilötietojen käsittelylle tarvitaan aina lainmukaiset perusteet.

Huomioitahan, että henkilörekisteristä ei aina saa luovuttaa sivulliselle tietoja, vaikka tiedot olisivat julkisia.

Milloin kunta voi julkaista henkilötietoja verkossa? Alexander Eriksson 17.3.2022

   

  Dataskydd. Ida Sulin 11.11.2020

   

  Lisää aiheesta

  Kuntaliiton verkkopalvelussa

  Muualla verkossa

  Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

  Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

  Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

  Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

  Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

  Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

  Tutustu ohjeistukseen.