Uutishuone

Uutishuoneesta löydät Kuntaliiton tiedotteet sekä Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tuottaman ajankohtais- ja uutissisällön. Mediapalvelun yhteystiedot.

Ympäristöterveys on perusasioiden äärellä: puhdasta vettä, terveellistä ja turvallista ravintoa sekä olosuhteita, joista ei aiheudu terveyshaittaa.

Kunnissa on tehty lakisääteisesti töitä ympäristönsuojelun eteen 30 vuotta.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana.

Perusopetuslain (628/1998) 5 § mukaan kunta voi järjestää ilman erillistä järjestämislupaa perusopetukseen valmistavaa opetusta ja lisäopetusta.

Yhteistyö ja asukkaiden mukaan saaminen on entistä tärkeämpää paikallisten palvelujen ja olojen kehittämisessä.

Lahti Aqua, Lahden ammattikorkeakoulu ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy järjestivät 6.

Helsingin Siltamäki on yksi niistä kaupungin lähiöistä, jotka alkavat ikänsä puolesta kaivata suurremonttia: ikääntyville asukkaille hissittömät ta

Valmistelun läpinäkyvyys ja selkeys sekä mahdollisuus vaikuttaa valmisteltaviin asioihin toteutuvat heikosti Helsingin kaupunginvaltuuston työssä,

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio pitää ongelmallisena kuntavaalien alla julkiseen keskusteluun muun muassa pääministeri

Kilpailukykysopimus muuttaa jo kuluvana vuonna kuntien kustannuksia ja tuloja voimakkaammin kuin yksikään sote-muutoksen siirtymävuosi tulee aikana

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan alkoholilain kokonaishyödyistä ja –kustannuksista ei saa kattavaa käsitystä hallituksen esitysluonnoksen pe

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja esittää Kansaneläkelaitokselle (Kela) hyvityksen suorittamista toimeentulotue

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseen kuuluvan valinnanvapauslain luonnoksesta lausuneista 71 prosenttia ei usko, että uudistu kave

Kittilän kunnanvaltuusto valitsi maanantaina vt. kunnanjohtajaksi filosofian maisteri Timo Kurulan.

Hallitus on juuri antanut esityksen uudeksi ammatillisen koulutuksen laiksi. Laki lisäisi koulutuksen järjestäjien lakisääteisiä velvoitteita, vaikka rahoitusta on leikattu tuntuvasti. Käytännössä merkittävät säästöt saadaan aikaiseksi vain koulutuspaikkoja vähentämällä ja siirtämällä koulutusvastuuta työpaikoille.

Hallituksen välikysymysvastaus ja sen yhteydessä tehdyt muut valinnanvapauslinjaukset palauttivat uskoni, että sote- ja maakuntauudistus on toteutettavissa 2019 mennessä. Niukin naukin, mutta kuitenkin.

Vuorovaikutuksen lisääminen kuntalaisten kanssa on tällä hetkellä yksi keskeisiä keinoja, joilla rakennamme tulevaisuuden kuntaa. Tämä uudenlainen, vuorovaikutteinen työote näkyy jo monien kuntajohtajien työssä sekä laajemminkin kunnissa esimerkiksi strategian laadinnan yhteydessä.  

Strategiaprosessi ei ole enää suljettua pienen piirin työtä, vaan kuntalaiset, järjestöt, yritykset, media ja muut kunnan keskeiset sidosryhmät otetaan prosessiin mukaan tavalla tai toisella.

Keinot vuorovaikutuksen lisäämiseen ja osallisuuden vahvistamiseen ovat moninaisia.

Iitin Tillolaan rakennetaan F1-tason moottorirata, jonka ensimmäiset kymmenistä teknisistä selvityksistä ensimmäiset laadittiin jo kymmenen vuotta

Hyrynsalmen kunnanjohtajan viran hakuaika päättyi torstaina.
Hakemuksia kertyi 14.