EU ja kansainvälisyys

EU ja kansainvälisyys 

Suomalaiset kunnat ja kaupungit ovat yhä kansainvälisempiä niin toimintaympäristöltään kuin asukaspohjaltaan. Kansainvälisillä yhteyksillä tuetaan kunnissa hyvin monenlaisia tavoitteita. Kansainvälinen yhteistyö tähtää usein esimerkiksi asukkaille tarjottavien palvelujen kehittämiseen, kunnan veto- ja pitovoiman edistämiseen tai vaikkapa nuorten kansainvälisten taitojen tukemiseen. 

Kansainvälinen yhteistyö on osa kuntien kehittämisen työkalupakkia ja keino edistää kuntien strategisia tavoitteita. Esimerkiksi erilaiset kansainväliset verkostot tarjoavat mahdollisuuden kuntien ja kaupunkien väliselle vertaisoppimiselle, yhteisille kehittämisprojekteille ja esimerkiksi EU-edunvalvonnalle. 

Kuntien kansainväliset yhteydet tukevat kuntien omien tavoitteiden edistämisen lisäksi myös sen alueella toimivien sidosryhmien ja kumppaneiden, kuten korkeakoulujen ja elinkeinoelämän, yhteisiä tavoitteita. 

Kuntaliiton kansainvälinen toiminta

Kuntaliitossa edistämme suomalaisten kuntien ja kaupunkien kansainvälisen yhteistyön edellytyksiä, vertaisoppimista ja kehittämistoimintaa sekä valvomme kuntien ja kaupunkien etuja Euroopan unioniin liittyvässä päätöksenteossa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Toimimme kansainvälisissä verkostoissa ja viestimme kunnille tärkeiden aihealueiden kansainvälisestä kehityksestä ja tarjolla olevista mahdollisuuksista. 

Kuntaliitto toimii myös sihteeristönä Euroopan alueiden komitean ja Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin Suomen valtuuskuntille, jotka koostuvat kuntien valituista luottamushenkilöistä.

Seuraa toimintaamme somessa ja tilaamalla uutiskirje!

Kuntaliiton kansainvälisten asioiden tiimi

Kuntaliitossa kansainvälisiä ja EU-asioita koordinoi kansainvälisten asioiden tiimi, joka tekee tiivistä yhteistyötä Kuntaliiton eri yksiköiden kanssa.

Kv-tiimi Helsingissä

Laura Parsama, kansainvälisten asioiden päällikkö, tiiminvetäjä
+358 9 771 2046, +358 50 478 2170
Laura.Parsama@kuntaliitto.fi

Ulla Karvo, EU-asioiden päällikkö
+358 9 771 2523, +358 50 512 2232
Ulla.Karvo@kuntaliitto.fi

Arja Puukko, kansainvälisten asioiden asiantuntija
+358 9 771 2239, +358 50 544 6585
Arja.Puukko@kuntaliitto.fi

Paula Kosunen, kansainvälisten asioiden suunnittelija
+358 9 771 2276, +358 50 473 3981
Paula.Kosunen@kuntaliitto.fi

Kv-tiimi Brysselin toimistossa

Ilari Havukainen, toimiston johtaja
ilari.havukainen@kuntaliitto.fi

Laura Mäki, erityisasiantuntija
laura.maki@kuntaliitto.fi 

Ajankohtaista

Julkaisun kansi

EU kuntien esityslistoilla

Kartoitus 20 kunnan kunnanhallituksen esitys­lista-asioiden EU-kytköksistä vuosina 2022–2023 sekä
tapaustutkimus Helsingin kaupungin lautakunnista ja johtokunnista vuosina 2022–2023
Tutustu julkaisuun

Koristeellinen kuva, jossa keltaista väriä ja kolme henkilöä.

Kunnissa luodaan pohja jokaisen suomalaisen hyvinvoinnille, rakennetaan perustukset hyvinvointiyhteiskunnalle ja kansalaisten luottamukselle. Kunnissa kohdataan ensimmäisinä hyvinvoinnin haasteet sekä globaalit ilmiöt. Kunnissa toimeenpannaan myös aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. 

EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. Lainsäädäntöä luodaan pitkälti kunnille ja sitä kautta kunnissa asuville ihmisille. Sinulle ja minulle, läheisillesi ja jokaiselle. Myös heille, joilla ei ole ketään. EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

EU-tavoitteemme vaalikaudelle 2024-2029 | Kuntaliitto.fi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.