EU ja kansainvälisyys

EU ja kansainvälisyys 

Suomalaiset kunnat ja kaupungit ovat yhä kansainvälisempiä niin toimintaympäristöltään kuin asukaspohjaltaan. Kansainvälisillä yhteyksillä tuetaan kunnissa hyvin monenlaisia tavoitteita. Kansainvälinen yhteistyö tähtää usein esimerkiksi asukkaille tarjottavien palvelujen kehittämiseen, kunnan veto- ja pitovoiman edistämiseen tai vaikkapa nuorten kansainvälisten taitojen tukemiseen. 

Kansainvälinen yhteistyö on osa kuntien kehittämisen työkalupakkia ja keino edistää kuntien strategisia tavoitteita. Esimerkiksi erilaiset kansainväliset verkostot tarjoavat mahdollisuuden kuntien ja kaupunkien väliselle vertaisoppimiselle, yhteisille kehittämisprojekteille ja esimerkiksi EU-edunvalvonnalle. 

Kuntien kansainväliset yhteydet tukevat kuntien omien tavoitteiden edistämisen lisäksi myös sen alueella toimivien sidosryhmien ja kumppaneiden, kuten korkeakoulujen ja elinkeinoelämän, yhteisiä tavoitteita. 

Kuntaliiton kansainvälinen toiminta

Kuntaliitossa edistämme suomalaisten kuntien ja kaupunkien kansainvälisen yhteistyön edellytyksiä, vertaisoppimista ja kehittämistoimintaa sekä valvomme kuntien ja kaupunkien etuja Euroopan unioniin liittyvässä päätöksenteossa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Toimimme kansainvälisissä verkostoissa ja viestimme kunnille tärkeiden aihealueiden kansainvälisestä kehityksestä ja tarjolla olevista mahdollisuuksista. 

Kuntaliitto toimii myös sihteeristönä Euroopan alueiden komitean ja Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin Suomen valtuuskuntille, jotka koostuvat kuntien valituista luottamushenkilöistä.

Seuraa toimintaamme somessa ja tilaamalla uutiskirje!

Kuntaliiton kansainvälisten asioiden tiimi

Kuntaliitossa kansainvälisiä ja EU-asioita koordinoi kansainvälisten asioiden tiimi, joka tekee tiivistä yhteistyötä Kuntaliiton eri yksiköiden kanssa.

Kv-tiimi Helsingissä

Laura Parsama, kansainvälisten asioiden päällikkö, tiiminvetäjä
+358 9 771 2046, +358 50 478 2170
Laura.Parsama@kuntaliitto.fi 

Ulla Karvo, EU-asioiden päällikkö
+358 9 771 2523, +358 50 512 2232
Ulla.Karvo@kuntaliitto.fi

Paula Kosunen, EU-asiantuntija
+358 9 771 2276, +358 50 473 3981
Paula.Kosunen@kuntaliitto.fi 

Arja Puukko, kansainvälisten asioiden asiantuntija
+358 9 771 2239, +358 50 544 6585
Arja.Puukko@kuntaliitto.fi 

 

Kv-tiimi Brysselin toimistossa

Ilari Havukainen, toimiston johtaja
ilari.havukainen@kuntaliitto.fi 

Hanna Muroma, erityisasiantuntija
hanna.muroma@kuntaliitto.fi 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!