Kunnan päätöksenteko

Päätöksen perusteleminen

Hallintolain 7 luvussa on säädetty asian ratkaisemisesta. Päätös on aina perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Päätöksen perustelut voidaan ainoastaan jättää esittämättä, jos:

  1. tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä antamista;
  2. päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia;
  3. päätös koskee vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista tai sellaisen edun myöntämistä, joka perustuu hakijan ominaisuuksien arviointiin;
  4. päätöksellä hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista eikä muilla ole oikeutta hakea päätökseen muutosta; taikka
  5. perusteleminen on muusta erityisestä syystä ilmeisen tarpeetonta.

Perustelut on kuitenkin esitettävä, jos päätös merkitsee olennaista muutosta vakiintuneeseen käytäntöön.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös on aina perusteltava.

Katso myös

Päätöksen muutoksenhakukelpoisuus

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.