Jätehuolto

Kunnan on voimassa olevan jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto-ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen käsittely.

Kunnan vastuulla on myös liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä edellä tarkoitetun jätteen kanssa sekä muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä edellä tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräysjärjestelmässä. Kunta vastaa myös yritysten muun jätteen jätehuollosta, jos sitä ei saatavissa markkinoilta ja jäte soveltuu kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään.
 
Jätehuollon järjestämisestä säädetään jätelaissa (646/2011), joka on tullut voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useita siirtymäkausia.

Alla olevista linkeistä pääset uutta jätelakia koskevaan liiton yleiskirjeeseen, lakitekstiin finlexissä sekä lain eduskuntakäsittelyä koskeville nettisivuille.

Uudesta jätelaista on tietoja sivustolla Jätelakiehdotus 2010, johon pääset alla olevasta linkistä "Jätelaki". 

Lisätietoa:

Opas jätehuollon omistajaohjaukseen

Päättäjäopas tarjoaa tietoa jätehuollon omistajaohjauksesta ja kunnan roolista kunnallisen jätehuollon järjestäjänä sekä selventää eri kuntatoimijoiden ja luottamuselinten tehtäviä ja vastuita. Opas on suunnattu erityisesti kuntien johtaville viranhaltijoille sekä luottamushenkilöille, mutta on hyvä

lateral-image-right
tags
Tuulia Innala

Etunimi
Tuulia
Sukunimi
Innala
erityisasiantuntija, kuntatekniikan kehittäminen

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2565
Kännykkä
+358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka