Jatkuva oppiminen

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Työmarkkinoiden muutoksen myötä työtehtäviä ja ammatteja katoaa, uusia syntyy ja jäljelle jäävät ammatit muuttuvat syvällisesti lyhyessä ajassa. Tästä aiheutuu mittavia uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeita, joihin voidaan vastata jatkuvan oppimisen ja aikuiskoulutuksen erilaisilla muodoilla.

Kuntien näkökulmasta jatkuvalla oppimisella on keskeinen tehtävä henkilöstön osaamisen ylläpitämisessä, uusintamisessa ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Sillä vastataan työmarkkinoiden tarpeisiin, mutta sillä on tärkeä merkitys myös ihmisen hyvinvoinnin lisäämisessä ja osallisuuden kokemisessa.  Kunta on merkittävässä roolissa sekä työnantajana että kouluttajana.

Kunnat toimivat laajasti koulutuspalvelujen järjestäjinä ja rahoittajina. Rahoitusvastuu koulutuksen rahoittamisesta on jaettu kuntien ja valtion kesken. Pääosa ammatillisesta ja lukiokoulutuksesta järjestetään kuntaperusteisesti kunnan omana toimintana tai yhdessä toisten kuntien kanssa. Kaikki kunnat rahoittavat lukio- ja ammatillista koulutusta asukaskohtaisen rahoitusosuuden kautta riippumatta järjestävätkö ne sitä. Aikuisten perusopetus on valtion rahoittamaa. Aikuiskoulutus on aikuisille suunniteltua ja järjestettyä koulutusta, jota tarjotaan lukuisissa eri koulutuspalveluissa.

Julkisesti rahoitetun koulutusjärjestelmän ohella erilaiset täydennyskoulutusorganisaatiot ja koulutusyritykset tarjoavat henkilöstö- ja täydennyskoulutusta. Henkilöstökoulutus voidaan rahoittaa monella eri tavalla.

Tutkintoihin johtavaa, opiskelijalle maksutonta koulutusta on käytetty Suomessa kaikilla koulutustasoilla yleisesti täydennyskouluttautumiseen ja osaamisen päivittämiseen. Koulutuksen maksuttomuus tekee sen houkuttelevaksi esimerkiksi työttömyyden vaihtoehtona. Tätä on pidetty yhtenä Suomen tasa-arvoisen koulutusjärjestelmän vahvuutena. Valtakunnallisena koulutuspoliittisena tavoitteena kuitenkin on, että tämä suuntaus saataisiin kääntymään ja aikuiset täydentäisivät osaamistaan tutkinnon osilla tai niitäkin pienemmillä opintokokonaisuuksilla. Useimmiten tämä tehdään työn ohessa joko työnantajan rahoituksella tai yhteiskunnan tuella.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!