Kunnat, yhtiöt, markkinat

Valtiontuki

Kuntien  yrityksille myöntämä tuki kuuluu Euroopan unionin valtiontukisäätelyn piiriin. Säännöt koskevat kaikkia toimenpiteitä, joissa julkinen sektori myöntää yrityksille tukea tai muuta etua.

​Valtiontukien säätelyn kannalta ei ole merkitystä, onko kysymyksessä yksityinen vai julkisomisteinen yritys. Valtiontukisäännöksiä sovelletaan myös kuntien tai kuntayhtymien omistamiin yrityksiin. Koska valtiontuet ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä, on annettavalle tuelle löydettävä hyväksyttävä peruste. Lisäksi tuki on myönnettävä yksityiskohtaisten menettelysäännösten mukaisesti.

Yrityksen määritelmä ei ole sidoksissa kansalliseen yhtiölainsäädäntöön

Valtiontukisäätelyn kannalta yrityksiä ovat kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta. Taloudellista toimintaa on tavaroiden tai palveluiden tarjoaminen markkinoille.

Arvioi ja selvitä jo valmisteluvaiheessa

Vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella Euroopan unionin valtiontukisäännökset tulevat myös kunnallisvalitusten yhteydessä huomioon otettavaksi ja arvioitavaksi. Tämän vuoksi Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät tukitoimia valmistellessaan ja niistä päättäessään tuntevat kunnan toimialaa koskevan säätelyn lisäksi myös valtiontukisäännökset ja soveltavat niitä oikein.

Kuntien on tärkeää ottaa ajoissa huomioon EU-valtiontukisääntely myös elinkeinopoliittisia välineitään suunnitellessaan ja toteuttaessaan.

Huomioi säännösten oikeudellinen merkitys

EU:n valtiontukisäännösten ja -määräysten vastaisessa menettelyssä ei ole kyse vain menettelyvirheestä (KuntaL 135 §). Kielletty valtiontuki voidaan määrätä korkoineen takaisinperittäväksi tuen saajalta. Myös julkista tukea saavan yrityksen on syytä varmistaa, että sen saama tuki on valtiontukisäännösten mukaista sekä myönnetty oikean menettelyn kautta. 

Yrityksille myönnettävät valtiontukia koskevat periaatteet määritellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107-109 artikloissa. *) 

*********

*) Lissabonin sopimuksella, joka tuli voimaan 1.12.2009, muutetaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta, joka nimetään uudelleen sopimukseksi Euroopan unionin toiminnasta. 
Yrityksille myönnettävät valtiontukia koskevat periaatteet määriteltiin 30.11.2009 asti EY:n perustamissopimuksen 87 - 89 artikloissa. Lissabonin sopimuksen myötä ne 1.12.2009 lähtien määritellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloissa 107 - 109.
 

Lisää aiheesta

Muualla verkossa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.