Kunnat, yhtiöt, markkinat

Valtiontuki

Kuntien  yrityksille myöntämä tuki kuuluu Euroopan unionin valtiontukisäätelyn piiriin. Säännöt koskevat kaikkia toimenpiteitä, joissa julkinen sektori myöntää yrityksille tukea tai muuta etua.

​Valtiontukien säätelyn kannalta ei ole merkitystä, onko kysymyksessä yksityinen vai julkisomisteinen yritys. Valtiontukisäännöksiä sovelletaan myös kuntien tai kuntayhtymien omistamiin yrityksiin. Koska valtiontuet ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä, on annettavalle tuelle löydettävä hyväksyttävä peruste. Lisäksi tuki on myönnettävä yksityiskohtaisten menettelysäännösten mukaisesti.

Yrityksen määritelmä ei ole sidoksissa kansalliseen yhtiölainsäädäntöön

Valtiontukisäätelyn kannalta yrityksiä ovat kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta. Taloudellista toimintaa on tavaroiden tai palveluiden tarjoaminen markkinoille.

Arvioi ja selvitä jo valmisteluvaiheessa

Vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella Euroopan unionin valtiontukisäännökset tulevat myös kunnallisvalitusten yhteydessä huomioon otettavaksi ja arvioitavaksi. Tämän vuoksi Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät tukitoimia valmistellessaan ja niistä päättäessään tuntevat kunnan toimialaa koskevan säätelyn lisäksi myös valtiontukisäännökset ja soveltavat niitä oikein.

Kuntien on tärkeää ottaa ajoissa huomioon EU-valtiontukisääntely myös elinkeinopoliittisia välineitään suunnitellessaan ja toteuttaessaan.

Huomioi säännösten oikeudellinen merkitys

EU:n valtiontukisäännösten ja -määräysten vastaisessa menettelyssä ei ole kyse vain menettelyvirheestä (KuntaL 135 §). Kielletty valtiontuki voidaan määrätä korkoineen takaisinperittäväksi tuen saajalta. Myös julkista tukea saavan yrityksen on syytä varmistaa, että sen saama tuki on valtiontukisäännösten mukaista sekä myönnetty oikean menettelyn kautta. 

Yrityksille myönnettävät valtiontukia koskevat periaatteet määritellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107-109 artikloissa. *) 

*********

*) Lissabonin sopimuksella, joka tuli voimaan 1.12.2009, muutetaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta, joka nimetään uudelleen sopimukseksi Euroopan unionin toiminnasta. 
Yrityksille myönnettävät valtiontukia koskevat periaatteet määriteltiin 30.11.2009 asti EY:n perustamissopimuksen 87 - 89 artikloissa. Lissabonin sopimuksen myötä ne 1.12.2009 lähtien määritellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloissa 107 - 109.
 

Lisää aiheesta

Muualla verkossa

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
siviililakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Pirkka-Petri Lebedeff

Etunimi
Pirkka-Petri
Sukunimi
Lebedeff
Johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2773
Kännykkä
+358 500 482 016
Vastuualueet
 • kuntakonserni ja sen ohjaus
 • kunnat ja markkinat
 • kilpailuneutraliteetti
 • yhtiöoikeus
 • sopimusoikeus
 • vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
 • konkurssioikeus
 • oikeudenkäynteihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet
Katariina Huikko

Etunimi
Katariina
Sukunimi
Huikko
Johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2135
Kännykkä
+358 50 566 4327
Vastuualueet
 • julkiset hankinnat
 • kunnat ja markkinat
 • EU:n valtiontuki
 • SGEI
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö; Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
Annaliisa Lehtinen

Etunimi
Annaliisa
Sukunimi
Oksanen
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2074
Kännykkä
+358 46 922 1053
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • kunnallinen päätöksenteko
 • muutoksenhakuprosessi
 • julkisuus ja tietosuoja
 • johtamisen ongelmatilanteet
 • valtiontukisääntely
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat