Kotoutuminen ruotsiksi

Suomen virallinen kaksikielisyys antaa mahdollisuuden valita suomen tai ruotsin kotoutumiskieleksi. Yleinen kielitutkinto, joka vaaditaan suomen kansalaisuutta varten on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi. Käytännössä kaksikielisissä kunnissa on mahdollista valita ruotsi ensisijaiseksi kotoutumiskieleksi. Mikäli tarpeeksi moni haluaa opiskella ruotsia, järjestetään kotoutumiskoulutusta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Oscar Ohlis
Vastuualueet
  • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien edunvalvonnan sekä palveluiden kehittäminen
  • kaksikielisyyden vahvistaminen Kuntaliiton kehitysprojekteissa
  • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien verkoston koordinointi sekä ruotsinkielisen neuvottelukunnan sihteeri
  • Integration på svenska -hanke
  • työnperäistä maahanmuuttoa
  • Yhdyspinnat