TE-uudistuksen viestintä

Siniset lirpakkeet

Suuret muutokset edellyttävät eri toimijoilta yhdenmukaista viestintää. Kun alueellinen valmistelu etenee, on tärkeää, että kaikki kunnat viestivät uudistuksesta mahdollisimman yhtenäisesti. Järjestämisvastuun siirron myötä kaikille kunnille muodostuu uusi tehtävä. Se luo uudenlaiset puitteet alueen elinvoiman vahvistamiselle. Jokaisella kunnalla on siten tärkeä rooli uudistuksen toimeenpanossa ja muutokseen liittyvässä viestinnässä.

Ajankohtaista

TE-palvelut 2024 -uudistus kuntien verkkosivuille, malli 6.5.2024 (PDF)

Kuntien viestijät: Olettehan jo liittyneet kuntavalmistelijoiden verkostoon? Liity mukaan verkostoon!

 

Uudistuksen yhteiset pääviestit ja tavoitteet

 1. Olemme yhdessä luomassa täysin uutta mallia,jonka toteutumisessa kaikilla toimijoilla on tärkeä ja merkittävä rooli.
 2. Kyse ei ole vain työllisyyden hoidosta, vaan ennen kaikkea kunkin alueen elinvoiman vahvistamisesta.
 3. Kunnat saavat uudistuksessa lisää työkaluja. Kun kuntien vastuulle siirtyvät te-palvelut lisätään jo olemassa oleviin toimintoihin, on kuntien mahdollisuus edistää entistä vaikuttavammin työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja yritysten kasvua.
 4. Sen lisäksi, että kunnat osaavat järjestää palvelut, on tärkeää pohtia, miten palvelut saadaan osaksi kunnan elinvoiman vahvistamista ja miten esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuus varmistetaan. Kyse ei ole pelkästään palvelujen tai henkilöstön siirrosta valtiolta kunnille.
 5. TE-palvelut ovat tärkeää vakiinnuttaa ja juurruttaa osaksi kunnan palveluja, ei eriyttää erilliseksi palveluksi. Palvelujen vakiinnuttaminen edellyttää toimivia yhdyspintoja sekä kunnan sisällä että ulkopuolella. 
 6. Jokaisella kunnalla on rooli uudistuksen toteuttamisessa ja palvelujen vakiinnuttamisessa riippumatta siitä, millainen vastuunjako työllisyysalueella on.
   

Muutosviestinnän kanavat

 • Järjestämme säännöllisesti webinaareja ja infotilaisuuksia uudistuksen eri teemoihin liittyen. Materiaalit ja tallenteet ovat katsottavissa myös jälkeenpäin, mikäli et ehdi linjoille!
 • Elinvoima- ja talousyksikön uutiskirjeessä on joka kuukausi ajankohtaisimmat TE-uudistukseen liittyvät nostot. Tilaa uutiskirje tästä!
 • Olemme kokoamassa TE-uudistukseen liittyvää kuntien valmistelijoiden verkostoa, joka kokoontuu ensimmäisen kerran 15.11.2023 teamsissa. Liity mukaan verkostoon

Muualla verkossa

 • Työ- ja elinkeinoministeriön TE-palvelut 2024 -uudistuksen uutiskirjeen voit tilata tästä!
Avaa kaikki

TE-palvelut osaksi kuntien peruspalvelua - 28.5.2024; esitysmateriaali ja tallenne

Kuntien viestijöille suunnattu webinaari 28.5.2024 sisälsi vinkkejä, ohjeita ja malleja TE-palvelut 2024 -uudistuksen viestintään. Webinaarissa käytiin myös läpi Kuntaliiton jo julkaisemia malleja sekä tulossa olevia pohjia, joita kunnat voivat halutessaan hyödyntää muutosviestinnässä.

Esitysmateriaali sisältää seuraavat asiat, joita voi myös hyödyntää viestinnän suunnittelussa tarkistuslistana:

 • TE-palvelut 2024 -uudistuksen taustat, tavoitteet ja pääviestit
 • Kuntaliiton suositukset muutosviestintään ja palveluiden viestintään
 • Verkkosivumalli
 • Vinkkejä ja tietoa mediaviestintään
 • Vinkkejä, tietoa ja tulevia malleja someviestintään
 • Kotoutumislain kokonaisuudistus ja sen viestintä
 • Viestinnän karkea aikataulu

Esitysmateriaali 28.5.2024
Tallenne 28.5.2024

Kuntaliiton suositus (yleiskirje) TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutosviestintään ja palvelujen markkinointiin liittyen.

Kuntaliiton suositukset (yleiskirje 18/2023) TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutosviestintään ja palvelujen markkinointiin liittyen.

TE-palvelut kuntien verkkosivuille, malli

Johdanto

TE-palveluista tulee vuoden 2025 alussa osa jokaisen kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja sitä kautta osa jokaisen kunnan peruspalveluja. Suomeen muodostuu uudistuksen myötä 45 työllisyysaluetta, jotka ovat vastuussa työvoimapalveluiden hallinnollisesta järjestämisestä. Asukkaille eli TE-palveluiden jo olemassa oleville tai mahdollisille asiakkaille, hallinnollisen järjestämistavan ei tarvitse näkyä. Jokaisen kunnan asukkaalle on tärkeää luoda mielikuva, että oman kunnan puoleen voi kääntyä TE-palveluihin liittyvissä kysymyksissä, samaan tapaan, kuin etsiessään teknisiä palveluja tai tietoa päivähoitopaikasta.

Kuntien jo olemassa olevat verkkosivut palvelujen viestinnän kivijalkana

Kunnilla on yleinen neuvonta- ja ohjausvelvollisuus sekä tiedottamisvelvollisuus lakisääteisiin tehtäviin liittyen. Huolimatta hallinnollisesta järjestämistavasta, jokaisen kunnan tulee viestiä myös työvoimapalveluista, samalla tavalla kuin muistakin kunnan palveluista. 

Tässä Kuntaliiton verkkosivuohjeistuksessa(pdf) on luotu malli siitä vähimmäistiedosta, joka on hyvä olla kuntien verkkosivuilla ennen vuoden vaihdetta, esimerkiksi lokakuussa 2024.

Vastuukuntien lisäksi myös kaikkien muiden kuntien, sekä myös kaikkien Kuntayhtymän perustaneiden kuntien, on huolehdittava, että uusista peruspalveluista on tietoa kunnan omilla verkkosivuilla. Verkkosivuteksteissä on huomioitava, että verkkosivut palvelevat kuntien asukkaita, joiden ei tarvitse tietää palveluiden hallinnollisesta järjestämistavasta tai tuntea oikeaa termistöä. Verkkoviestinnässä asukaslähtöinen, selkeä viestintä on ensisijaisen tärkeää. 

Tavoitteena on, että sekä ne kuntalaiset, jotka jo ovat TE-palvelujen asiakkaita, että ne asukkaat, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet TE-palveluja, löytävät tarvittaessa oman kuntansa verkkopalvelusta kaiken sen tarvitsemansa tiedon, jota hän tarvitsee päästääkseen eteenpäin palvelupolulla. Huolimatta työllisyysalueen eri vastuista, jokaisessa kunnassa on olemassa oleva kunnan palvelupiste, jonka aukiolojen puitteissa kuntalaista autetaan esimerkiksi ottamaan yhteyttä vastuukuntaan tai siihen kuntaan, jonka palvelupisteeseen/asiantuntijalle aika on tarvittaessa varattava. Lisäksi jokaisen kunnan verkkosivuilta tulisi löytyä esimerkiksi linkki Työmarkkinatorille, josta työnhakijat voivat etsiä työpaikkoja ja työnantajat puolestaan voivat etsiä työntekijöitä.

Vaikka työllisyysalueilla olisi erillisiä verkkosivuja työvoimapalveluihin liittyen, on asukasnäkökulman ja yhdenvertaisuuden vuoksi tärkeää, että jokaisen kunnan verkkosivuille on koottu tärkeimmät tiedot työvoimapalveluista kuntalaisille. Näin turvataan se, että joka puolella Suomea tiedot löytyvät samasta paikasta, oman kunnan verkkosivulta. Kun kuntien verkkosivuilla on tiiviisti ja kootusti tuotu yhteen kaikki työvoimapalveluihin liittyvät sivustot ja tärkeimmät yhteystiedot, on kuntalaisten helppo missä tahansa Suomea etsiä ja saada tietoa työllisyyspalveluista.

Palveluita, verkkosivutekstejä tai sisältörakennetta, ei siirretä valtiota ja TE-toimistoilta kunnille, vaan kunnat kehittävät palveluja paikallisten olosuhteiden mukaisesti ja rakentavat/päivittävät verkkosivut sen mukaan, mikä istuu jo olemassa olevaan sivukokonaisuuteen. Työvoimapalveluita koskeva lisäys kunnan verkkosivuille ei vaadi kunnan olemassa olevan verkkosivuston rakenteellista muuttamista tai uudistamista. Kyseessä on ainoastaan vähimmäistietojen lisääminen etusivu- ja alasivutasolle. 

Yrittäjäasiakkaat tärkeää huomioida!

Verkkosivuilla on tärkeää huomioida myös yrittäjäasiakkaat eli työntekijöitä etsivät yritykset. Mikäli työvoimapalveluita kuvaava teksti sijoitetaan kunnan verkkosivuilla siten, että elinkeinopalveluista kertovat sivut ovat eri sivulla, on huolehdittava, että työvoimapalvelujen ja elinkeinopalvelujen (yritysten kehittämispalvelut tai kehittämisyhtiöt tms.) välillä on selkeät linkitykset. 

Verkkosivuohjeistus

Tässä ohjeistuksessa on esitetty yksinkertainen malli/ehdotus siitä minimitoteutuksesta, joka kuntien on hyvä tehdä ennen uudistuksen toteutumista.

Työvoimapalvelut näkyviin kuntien verkkosivujen olemassa olevan etusivun päävalikkoon 

Palvelujen löydettävyyden näkökulmasta on tärkeää, että erityisesti siirtymävaiheessa asukkaat voivat löytää tietoa heti kunnan verkkosivujen etusivulta. Työvoimapalvelut-termiä ei tarvitse verkkosivun otsikoissa käyttää, vaan se voi olla esim. Työ- ja yrittäminen, Työ- ja elinkeinopalvelut, Työelämä, Työ ja yritykset tai muu kunnan omaan verkkosivurakenteeseen sopiva teksti. 

Erityisesti siirtymävaiheessa kannattaa pohtia, voisiko kunnan verkkosivuilla käyttää herätteleviä ilmaisuja, esim. Etsitkö työtä tai työntekijöitä? Tai esimerkiksi banner/otsikko Työpaikat.

Verkkosivujen tekstejä ja linkkejä miettiessä kannattaa suosia selkeitä, herätteleviä ja kannustavia ilmaisuja. Esim. Etsitkö työtä? (vrt. oletko työtön?) Haluatko palkata lisää työvoimaa? Yrittäjäksi meidän kuntaamme?

Sisältösivun kuvaus

Lisää kuvaus uusista peruspalveluista kunnan verkkosivujen sisältösivulle (johon linkki etusivulta vie), jonka koette luontevaksi. Avaa uudet palvelut kuntalaisille siten, että asia avautuu myös niille kuntalaisille, jotka eivät ole palvelua koskaan käyttäneet. Pohdi seuraavia asioita: 

Kuntalaisia kiinnostaa se, miten muutos vaikuttaa juuri hänen elämäänsä, juuri hänen kuntaansa. Mitä palvelut tarkoittavat yksittäisille kuntalaisille? Mitkä asiat pysyvät ennallaan, vaatiiko muutos kuntalaiselta jotain? Mihin hän ottaa yhteyttä lisätietoa saadakseen?

Sisältöehdotus/malli verkkosivutekstiksi otsikoineen:

TE-palveluista tulee kunnan palveluita 1.1.2025

Ensi vuoden alusta lähtien TE-palvelut siirtyvät kuntien tehtäväksi ja valtion työ- ja elinkeinotoimistot eli TE-toimistot lakkautetaan. Työvoimapalveluista tulee osa jokaisen kunnan peruspalveluja, samaan tapaan kuin esimerkiksi sivistys- tai yhdyskuntarakentamiseen liittyvät palvelut.

Työvoimapalvelujen avulla sekä henkilö- että yritysasiakkaat saavat neuvontaa ja ohjausta työnhakuun ja työntekijöiden rekrytointiin sekä osaamisen kehittämiseen.

Järjestämme työvoimapalvelut yhdessä x x x x (kunnan nimet) kanssa ja muodostamme työllisyysalueen x. 

Mitä muutos tarkoittaa?

Jos olet jo TE-palvelujen asiakas, sinun ei tarvitse tehdä mitään erityistä, vaikka palveluntarjoaja vaihtuu vuoden vaihteessa. Tiedotamme mahdollisista muutoksista tällä sivustolla ja otamme sinuun yhteyttä tarvittaessa myös henkilökohtaisesti. 

Töitä tai työntekijöitä hakiessasi sinun tulee kirjautua aina Työmarkkinatorille, joka toimii töiden ja tekijöiden kohtaamispaikkana. Työmarkkinatorilta löydät työelämään liittyvää tietoa, palveluita ja avoimia työpaikkoja. Kun kirjaudut Työmarkkinatorille, pääset luomaan esimerkiksi työnhakuprofiilin tai työpaikkailmoituksen. Työmarkkinatorilta löydät myös kattavasti ohjeita asiointia varten.

Mikäli tarvitset työvoimapalvelua ensimmäistä kertaa, voit aina kääntyä oman kuntasi puoleen ja me autamme ja ohjaamme sinua eteenpäin. Lisätietoa ja ohjausta työhakuun tai työntekijöiden rekrytointiin saat oman kuntasi palvelupisteestä, työllisyysalueen vastuukunnan/kuntayhtymän/työllisyysalueen verkkosivuilta tai Työmarkkinatorilta. 

Yhteystiedot

 1. Oman kunnan palvelupisteen tai TE-palveluiden asiointipisteen yhteystiedot, aukioloaika, puhelinnumero. Minimissään siis kunnantalon tai muun palvelupisteen yhteystiedot ja aukioloajat. 

  Yksittäisten kuntien ei tarvitse eikä kannata ylläpitää koko työllisyysalueen kaikkien kuntien ja asiointipisteiden aukioloaikoja ja yhteystietoja verkkosivullaan. Kuntalaiset ovat kiinnostuneita oman kuntansa palvelupisteen yhteystiedoista. Nämä yhteystiedot voivat olla esimerkiksi kunnantalon yhteystiedot, joista saa aukioloaikoina lisätietoa muista aukioloajoista työllisyyspalveluiden osalta. 

 2. Työllisyysalueemme kaikkien asiointipisteiden yhteystiedot löytyvät kaupungin/kunnan x verkkosivuilta (Linkki työllisyysalueen vastuukunnan verkkosivuille) JA/TAI
   
 3. Työllisyysalueemme erillisiltä verkkosivuilta saat tarkempaa tietoa työllisyyspalveluista, asiointipisteistä ja yhteystiedoista (Linkki työllisyysalueen omille verkkosivuille) 

Lisäksi myöhemmin tarkentuu tieto valtakunnallisesta asiointipalvelusta lisättäväksi yhteystietoihin.

Muuta huomioitavaa

Huomioitavaa sisäisessä viestinnässä: On tärkeää, että kuntien asiointipisteissä ja infoissa työskentelevillä on käsitys siitä, miten asukkaita ohjataan työvoimapalveluita koskevissa tiedusteluissa. Esim. Työmarkkinatori, työllisyysalueiden muiden toimipisteiden yhteystiedot, vastuukunnan/kuntayhtymän/työllisyysalueen erilliset verkkosivut.

Vastuukuntien verkkosivuille on suositeltavaa kerätä kaikkien työllisyysalueiden kuntien asiointipisteiden yhteystiedot (osoite, aukioloaika). 

Kunnat kehittävät ja rakentavat verkkosivujaan omien tarpeidensa, resurssiensa ja toiveidensa mukaisesti myös työvoimapalveluiden osalta.

TE-viestinnän info 13.12.2023

TE-uudistuksen viestintä - infotilaisuudessa 13.12. käsiteltiin viestinnän pääviestejä, tavoitteita ja suosituksia, joihin on myös tehty tarkennuksia. Materiaaleissa Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) suosituksia myös työllisyysalueiden nimeämiseen.

Tutustu materiaaliin tästä!
Infotilaisuuden tallenne

Materiaaleja viestinnän suunnitteluun

Yleinen diasetti uudistuksesta (TE-tutuksi luottamushenkilöille)

20.3. TE2024-tuumaustunti: Viestintä ja juridiset käsitteet
Esitysdiat

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Webinaari: TE-uudistuksen viestintä 28.5.

Tervetuloa mukaan webinaariin, jossa käsitellään TE-uudistuksen viestintää. Mitä se merkitsee jokaiselle kunnalle? Mitä vaihtoehtoja viestinnässä on? Mistä kannattaa viestiä heti ja mistä myöhemmin?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Kuntien digiviikko 3.-7.6.2024

Digiviikolla keskustellaan digitalisaatiosta erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta. Tarjolla on sekä live- että etätapaamisia.

Tutustu kuntien digiviikkoon.