TE-uudistuksen viestintä

Siniset lirpakkeet

Suuret muutokset edellyttävät eri toimijoilta yhdenmukaista viestintää. Kun alueellinen valmistelu etenee, on tärkeää, että kaikki kunnat viestivät uudistuksesta mahdollisimman yhtenäisesti. Järjestämisvastuun siirron myötä kaikille kunnille muodostuu uusi tehtävä. Se luo uudenlaiset puitteet alueen elinvoiman vahvistamiselle. Jokaisella kunnalla on siten tärkeä rooli uudistuksen toimeenpanossa ja muutokseen liittyvässä viestinnässä.

Tutustu Kuntaliiton suosituksiin (yleiskirje 18/2023) TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutosviestintään ja palvelujen markkinointiin liittyen

Uudistuksen yhteiset pääviestit ja tavoitteet

Olemme yhdessä luomassa Suomeen täysin uutta mallia, jonka toteutumisessa kaikilla toimijoilla on tärkeä ja merkittävä rooli.

 • Kyse ei ole vain työllisyyden hoidosta, vaan ennen kaikkea kunkin alueen elinvoiman vahvistamisesta.
 • Kuntien vastuulle siirtyvillä TE-palveluilla on mahdollisuus entistä vaikuttavammin edistää työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja yritysten kasvua.
 • Sen lisäksi, että kunnat osaavat järjestää palvelut, on tärkeää pohtia, miten palvelut saadaan osaksi kunnan elinvoiman vahvistamista ja miten esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuus varmistetaan. Kyse ei ole pelkästään palvelujen tai henkilöstön siirrosta valtiolta kunnille.
 • TE-palvelut ovat tärkeää vakiinnuttaa ja juurruttaa osaksi kunnan palveluja, ei eriyttää erilliseksi palveluksi. Palvelujen vakiinnuttaminen edellyttää toimivia yhdyspintoja sekä kunnan sisällä että ulkopuolella. 
 • Jokaisella kunnalla on rooli uudistuksen toteuttamisessa ja palvelujen vakiinnuttamisessa riippumatta siitä, millainen vastuunjako työllisyysalueella on palveluiden järjestämisestä.
 • Uudistuksessa kuntiin siirtyy yli 4000 TE-palvelujen asiantuntijaa, joilla on kattavasti tietoa ja kokemusta työllisyyden edistämisen eri tehtävistä. Siirtyvä henkilöstö on avainasemassa uuden toimintakulttuurin rakentamisessa ja toimintamallin luomisessa.
   

Muutosviestinnän kanavat

 • Järjestämme säännöllisesti webinaareja ja infotilaisuuksia uudistuksen eri teemoihin liittyen. Materiaalit ja tallenteet ovat katsottavissa myös jälkeenpäin, mikäli et ehdi linjoille!
 • Elinvoima- ja talousyksikön uutiskirjeessä on joka kuukausi ajankohtaisimmat TE-uudistukseen liittyvät nostot. Tilaa uutiskirje tästä!
 • Olemme kokoamassa TE-uudistukseen liittyvää kuntien valmistelijoiden verkostoa, joka kokoontuu ensimmäisen kerran 15.11.2023 teamsissa. Liity mukaan verkostoon

Muualla verkossa

 • Työ- ja elinkeinoministeriön TE-palvelut 2024 -uudistuksen uutiskirjeen voit tilata tästä!

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää