Sopimukset ja vahingonkorvaus

Sopimukset

Sopimusjohtaminen edellyttää sopimusmaailman pelisääntöjen tuntemista. Kaikkiin sopimuksiin liittyy riski. Sopimusehdoissa ja lainsäädännössä on määräyksiä siitä, kuinka riski jaetaan sopijakumppaneiden kesken. Sopimuksia koskevien normien ja siihen liittyvien pelisääntöjen osaaminen on edellytys sopimusriskien hallitsemiselle.

Sopimuksia on erilaisia. Kiinteistönkauppaa koskevia sopimuksia sääntelee maakaari ja maanvuokrasopimuksia maanvuokralaki. Hankintasopimukset ovat normaaleja sopimuksia, mutta hankintalaki asettaa niille tietyt reunaehdot. Suurin osa sopimuksista on sellaisia, joiden taustalla ei ole olemassa niitä sääntelevää lainsäädäntöä. Tällöin sopimusosaamisen merkitys korostuu, sillä sopimuksiin on osattava itse kirjata riskien ja sopimuksen toimivuuden kannalta olennaiset sopimusehdot.

Sopimusten valmistelussa tulee huomioida myös esimerkiksi valtiontukisäännösten ja tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Myös ns. substanssilainsäädännöllä voi olla vaikutusta sopimusten sisältöön.

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausoikeudessa tulee erottaa sopimusperusteinen korvausvastuu ja sopimuksen ulkoinen korvausvastuu. Sopimuksen ulkoiseen vastuuseen sovelletaan yleensä vahingonkorvauslakia, mutta joissakin tilanteissa erityislakien omat vahingonkorvaussäännökset syrjäyttävät vahingonkorvauslain soveltamisen.

Sopimusperusteisen vastuun korvaamiseen ei ole olemassa omaa lakia, joitakin erityislakeja lukuun ottamatta. Tällöin mahdollinen korvausvelvollisuus ratkaistaan sopimusoikeuden yleisillä periaatteilla. Sopimusriskejä voi kuitenkin rajoittaa sopimusehdoilla. Siksi sopimusriskien hallinta edellyttää sopimusta valmistelevilta henkilöiltä vahvaa sopimusosaamista.

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
siviililakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit

Etunimi
Leena
Sukunimi
Hoppu-Mäenpää
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2376
Kännykkä
+358 50 576 1084
Vastuualueet
  • sopimusten johtaminen ja sopimushallinta
  • sopimusoikeus
  • hankintasopimukset - palvelua vain kuntien hankintayksiköille
  • JYSE-ehdot
  • sopimusperusteinen varautuminen
  • vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
  • yleinen siviilioikeus
  • kuluttaja-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet