Vaalit

Aluevaalit

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden vastuulla on sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen 1.1.2023 lukien. Vaalipiirinä on hyvinvointialue.

Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä hyvinvointialueen asukasluvun perusteella.

Uutena vaaliviranomaisena kullekin hyvinvointialueelle on perustettu aluevaalilautakunta, jonka tehtävänä on aluevaalien ehdokasasettelun vahvistaminen ja aluevaalien vaalituloksen vahvistaminen. 

Aluevaalit ja kuntavaalit yhdessä

Ensimmäiset aluevaalit toimitettiin 23.1.2022. Tulevaisuudessa kaikki aluevaalit toimitetaan kuntavaalien kanssa. Seuraavat kunta- ja aluevaalit järjestetään 13.4.2025.

Vaikka aluevaalit järjestetään kuntavaalien yhteydessä, aluevaalilautakunta vastaa aluevaalien ehdokasasettelun vahvistamisesta ja aluevaalien vaalituloksen vahvistamisesta.

Äänioikeudesta aluevaaleissa ja vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään laissa hyvinvointialueesta.

Lisää aiheesta

Yleiskirjeitämme ja aineistojamme

Muualla verkossa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.