Kokousmenettely

Kuntalain 12 luvussa säädetään päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Kaikkia toimielimiä koskevat kuntalain säännökset toimielimen päätöksentekotavoista, kokouksen julkisuudesta, puheenvuoroista, päätösvaltaisuudesta, äänestyksestä, vaalista, eriävästä mielipiteestä sekä pöytäkirjasta (kuntalaki 98-107 §). Muilta osin toimielinten kokousmenettely perustuu hallintosäännön määräyksiin.

Kuntalaissa säädetään valtuuston kokoontumisen perusteista

Kuntalaissa säädetään valtuustoasioiden valmistelusta, valtuuston kokoontumisesta, asioiden käsiteltäväksi ottamisesta valtuustossa sekä valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta (93-96 §). Valtuuston kokousmenettelystä on myös annettava tarkemmat määräykset hallintosäännössä.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliitto.fi

Hallintosääntömalli

 

Turpakäräjät-videot

Pöytäkirja on päätösasiakirja, ei mielipidekanava. Annaliisa Oksanen 17.2.2020


Voiko tarkastamattoman pöytäkirjan julkaista verkossa? Riitta Myllymäki 19.2.2020


Miten asioita saa käsittelyyn pöydältä? Annaliisa Oksanen 2.3.2020


Digiloikka kuntien kokoustamiseen. Tarja Krakau 1.4.2020

 
Sähköinen kokousmenettely – käytännön vinkkejä. Tarja Krakau 3.4.2020

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.