Kokousmenettely

Kuntalain 12 luvussa säädetään päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Kaikkia toimielimiä koskevat kuntalain säännökset toimielimen päätöksentekotavoista, kokouksen julkisuudesta, puheenvuoroista, päätösvaltaisuudesta, äänestyksestä, vaalista, eriävästä mielipiteestä sekä pöytäkirjasta (kuntalaki 98-107 §). Muilta osin toimielinten kokousmenettely perustuu hallintosäännön määräyksiin.

Kuntalaissa säädetään valtuuston kokoontumisen perusteista

Kuntalaissa säädetään valtuustoasioiden valmistelusta, valtuuston kokoontumisesta, asioiden käsiteltäväksi ottamisesta valtuustossa sekä valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta (93-96 §). Valtuuston kokousmenettelystä on myös annettava tarkemmat määräykset hallintosäännössä.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliitto.fi

Hallintosääntömalli

 

Turpakäräjät-videot

Pöytäkirja on päätösasiakirja, ei mielipidekanava. Annaliisa Oksanen 17.2.2020

Voiko tarkastamattoman pöytäkirjan julkaista verkossa? Riitta Myllymäki 19.2.2020

Miten asioita saa käsittelyyn pöydältä? Annaliisa Oksanen 2.3.2020

Digiloikka kuntien kokoustamiseen. Tarja Krakau 1.4.2020

 
Sähköinen kokousmenettely – käytännön vinkkejä. Tarja Krakau 3.4.2020

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.