Miltä näyttää kuntien tulevaisuus?

Uudet kestävät kunnat

Uudet kestävät kunnat on Kuntaliiton ohjelma tulevaisuuden kuntien rakentamiseksi. Tavoitteena on luoda perustaa ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja teknologisesti kestäville kunnille. Uudet kestävät kunnat -ohjelmassa ovat valmistuneet tulevaisuuden kuntien keskeiset edunvalvontatavoitteet ja visiot erilaisia kuntatyyppejä varten. Ohjelma tukee kiinteästi myös Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteita.

Uudet kestävät kunnat -työtä tehdään Kuntaliiton verkostojen avulla ja siinä hyödynnetään kuntiin liittyviä tutkimuksia ja ennakointiaineistoja sekä työpajoista, aivoriihistä ja ryhmähaastatteluista saatua tietoa.

Avaa kaikki

"Kunta on kuntalaisen koti. Kunta luo hyvän arjen, jossa kuntalaiset otetaan huomioon niin fyysisessä kuin digitaalisessa ympäristössä. Kunta rakentaa tulevaisuutensa pitkäjänteisesti, moninäkökulmaisesti ja muiden kanssa yhteistyössä."

- Kuntakentän yhteinen visio 2030

centred-liftup

Uudet kestävät kunnat - Kuntaliiton tavoitteet

lateral-image-left
Tulevaisuuden kunnilla on edelleen monia rooleja

Kestävien tulevaisuuden kuntien roolit ja esimerkit

Minkälaisia rooleja kunnilla on tulevaisuudessa ja miten näitä rooleja jo nyt toteutetaan? Lue lisää rooleista.

lateral-image-right

Kuntakentän haasteet yhteneväiset Pohjoismaissa - kunta-valtiosuhteen kehitystrendien tarkastelu tärkeää

Sekä kuntien toimintaympäristöt ja kuntajärjestelmät että kuntien haasteet ja muutokset ovat Pohjoismaissa hyvin yhteneväiset. Kunnilla on sekä huomattavia lakisääteisiä tehtäviä, mutta toisaalta myös laaja itsehallinto. Kunta-valtiosuhteen pohjoismaisiin kehitystrendeihin syvennytään Kuntaliiton

lateral-image-left

Uusien kestävien kuntien visiot kuntatyypeittäin

Suuret kaupungit

 

suuret kaupungit

Suuret kaupungit ovat kasvun ja kehityksen moottoreita. Monikulttuurisina ja kansainvälisinä yhteisöinä ja elinvoiman keskuksina ne kantavat valtion rinnalla vastuuta laajoista tehtävistä ja tukevat monipuolisesti kaikkien asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin.

Tutustu visiokorttiin täällä

Seutukaupungit

Seutukaupungit

Sujuvan elämän seutukaupungeissa työn ja arjen yhdistäminen on toimivaa - perinteistä ponnistaen, rohkeasti kehittäen. Osaaminen ja saavutettavuus tekevät seutukaupungeista teollisen Suomen kivijalan.

Tutustu visiokorttiin täällä

Kehyskunnat

Kehyskunnat

Kehyskunnat ovat oman arvonsa tuntevia, ketteriä kehittäjiä ja kaupunkiseudun elinvoiman edistäjiä ja kasvun ilmentymiä. Kehyskunnat ovat digiratkaisujen ja uusien liikkumismuotojen mallikuntia. Ne mahdollistavat omalla toiminnalla ja yhteistyöllä toimivat palvelut ja onnellisen arjen vauvasta vaariin.

Tutustu visiokorttiin täällä

Pienet kunnat

Pienet kunnat

Pienissä kunnissa ollaan lähellä ihmistä - toimintakulttuuri ketterä, nopea ja innovatiivinen. Pieni kunta tarjoaa elämää luonnon äärellä. Väljä ja viihtyisä elinympäristö on osana monipaikkaista elämäntapaa. Rajattoman nopeasti toimivat nettiyhteydet mahdollistavat työn ja asioinnin paikkariippumattomasti.

Tutustu visiokorttiin täällä

Ruotsin- ja kaksikieliset kunnat

Kaksikieliset kunnat

Kaksikielinen kunta on moninainen, kansainvälinen ja innovoiva yhteisö, jossa kuntalaiset voivat hyvin. Kaksikielisyys ja pohjoismainen ulottuvuus tunnistetaan vahvuutena. Palveluita järjestetään kestävästi ja monimuotoisesti yhteistyössä uusia ratkaisuja ja alustoja hyödyntäen.

Tutustu visiokorttiin täällä

Julkaisut ja selvitykset

Uudet kestävät kunnat -haastattelusarja

Haastattelimme erilaisten kuntien johtajia heidän näkemyksistään tulevaisuuden kunnista. Mitä kuntajohtajat ajattelivat uusista kestävistä kunnista?

Tutustu haastattelusarjaan täällä

Kestävät kunnat -ennakointijulkaisu

Millainen on kestävä kunta? Mitä toimenpiteitä kunnat voivat tehdä kestävyyden lisäämiseksi? Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin kestävät kunnat -ennakointiprosessissa. 

Tutustu julkaisuun täällä

Isot reformit ja kuntatalous -julkaisu

Sote lähtee ja työllisyyden hoito tulee – mitä kunnassa tulee tietää uudistusten kynnyksellä? Isot reformit ja kuntatalous -julkaisu pyrkii luomaan kokonaiskuvan ja tarjoamaan kattavan peruspaketin tulevista muutoksista. 

Tutustu julkaisuun täällä

Kuntien systeeminen muutos ja suhde asiakaskeskeisyyteen -raportti

Miten erilaiset kunnat hyödyntävät asiakaslähtöisyyttä ja miten digitalisaatio näyttäytyy tässä kokonaisuudessa?

Tutustu raporttiin täällä

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!