Kehyskuntaverkosto

Kehyskuntaverkosto on Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kuopion, Lahden, Oulun, Seinäjoen, Tampereen, Turun ja Porin kehyskuntien muodostama yhteistyöverkosto. Verkostoon kuuluu kaikkiaan 34 kehyskuntaa. Verkoston tehtävänä on toimia jäsentensä ennakoivana edunvalvojana sekä kirkastaa kehyskuntien roolia ja merkitystä niin alueellisella kuin kansallisallakin tasolla. Tavoitteena on luoda ja lisätä kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia kaupunkiseutujen yhteistyötä vahvistamalla.

Verkosto välittää ajantasaista tietoa kehyskuntien tarpeista ja näkemyksistä ministeriöille ja muille valtion viranomaisille, poliittisille puolueille, tiedotusvälineille ja kansalaisille. Verkoston esiin nostamat aiheet tulevat jäsenkunnilta. Kuntaliitto tarjoaa alustan verkostolle ja koordinoi sen toimintaa. 

kehyskuntaverkosto

Tietoa kehyskuntaverkostosta

Kehyskuntien edunvalvontaa

Kehyskuntaverkoston blogisarja

Kehyskuntien kunnan-/kaupunginjohtajat kirjoittavat sarjassa ajankohtaisista tärkeäksi kokemistaan asioista.

Ajankohtaista kehyskuntaverkostossa