Kehyskuntaverkosto

Kehyskuntaverkosto on Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun kehyskuntien muodostama yhteistyöverkosto. Verkostoon kuuluu kaikkiaan 28 kehyskuntaa. Verkoston tehtävänä on toimia jäsentensä ennakoivana edunvalvojana sekä kirkastaa kehyskuntien roolia ja merkitystä niin alueellisella kuin kansallisallakin tasolla. Tavoitteena on luoda ja lisätä kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia kaupunkiseutujen yhteistyötä vahvistamalla.

Verkosto välittää ajantasaista tietoa kehyskuntien tarpeista ja näkemyksistä ministeriöille ja muille valtion viranomaisille, poliittisille puolueille, tiedotusvälineille ja kansalaisille. Verkoston esiin nostamat aiheet tulevat jäsenkunnilta. Kuntaliitto tarjoaa alustan verkostolle ja koordinoi sen toimintaa. 

Kehyskunnat kartalla

Tietoa kehyskuntaverkostosta

Kehyskuntien edunvalvontaa

Kehyskuntaverkoston blogisarja

Kehyskuntien kunnan-/kaupunginjohtajat kirjoittavat sarjassa ajankohtaisista tärkeäksi kokemistaan asioista.

Jaana Halonen

Etunimi
Jaana
Sukunimi
Halonen
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2126
Kännykkä
+358 50 452 7035
Vastuualueet
  • Kehyskuntaverkosto
  • Kaupungistumisen vaikutukset ja alueellinen eriytyminen -projekti
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen