Kehyskuntaverkosto

Kehyskuntaverkosto on 44 kunnan muodostama yhteistyö- ja vertaisverkosto. Siihen kuuluvat Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kuopion, Lahden, Oulun, Seinäjoen, Tampereen, Turun ja Porin kehyskunnat sekä Helsingin seudun kehyskunnat eli ns. Kuuma -kunnat. Verkoston tehtävänä on toimia jäsentensä ennakoivana edunvalvojana sekä kirkastaa kehyskuntien roolia ja merkitystä niin alueellisella kuin kansallisallakin tasolla. Tavoitteena on luoda ja lisätä kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia kaupunkiseutujen yhteistyötä vahvistamalla.

Verkosto välittää ajantasaista tietoa kehyskuntien tarpeista ja näkemyksistä ministeriöille ja muille valtion viranomaisille, poliittisille puolueille, tiedotusvälineille ja kansalaisille. Verkoston esiin nostamat aiheet tulevat jäsenkunnilta. Kuntaliitto tarjoaa alustan verkostolle ja koordinoi sen toimintaa. 

Tietoa kehyskuntaverkostosta

Kehyskuntien edunvalvontaa

Kehyskuntaverkoston blogisarja

Kehyskuntien kunnan-/kaupunginjohtajat kirjoittavat sarjassa ajankohtaisista tärkeäksi kokemistaan asioista.

Ajankohtaista kehyskuntaverkostossa