Toimitilat

Tässä toimitiloilla tarkoitetaan kuntien hallinnassa olevia julkisia rakennuksia sekä niiden hankintaan, käyttöön ja ylläpitoon liittyviä kysymyksiä. Sivuiltamme löydät tietoa mm. tilaomaisuuden nykytilasta ja kehittämisestä, omaisuuden hallinta- ja hankintatavoista, tilakustannuksista ja sisäisestä vuokrauksesta, sisäilma-asioista sekä kiinteistöjen ylläpitopalveluista.

Harkittua omistajuutta toimitiloihin. Päättäjäohje kuntakonsernien tilaomaisuuden hallintaan

Päättäjille suunnattu tiivistelmä Ohjeita kuntakonsernien tilaomaisuuden hallintaan -ohjekirjasta. Sisältää tiivistetysti ohjeita tilaomaisuuden omistajaohjauksen ja kehittämisen keskeisimmistä toimenpiteistä ja vaiheista. Tiivistelmän tarkoituksena on antaa ohjeita kuntapäättäjille siitä, kuinka

lateral-image-left
tags
Jussi Niemi

Jussi Niemi

Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden kehittäminen; kiinteistöjohtamisen ohjaus.