Päätöksen perusteleminen

Henkilöstövalinnan perusteleminen

Virantäyttöpäätös on pääsäännön mukaan perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Kunnan ja hyvinvointialueen viranomaisen harkintavaltaa virantäytössä rajoittavat perustuslain virkaylennysperusteet ja laissa säädetyt syrjintäkiellot. Perustuslain säännös yleisistä nimitysperiaatteista edellyttää hakijoiden ansioiden vertailua.

Viran täyttävällä viranomaisella laaja harkintavalta

Virantäyttöpäätöksen valmisteluun kuuluu hakijoista laadittu yhteenveto. Valmisteluaineiston, johon asiassa tehtävä päätös perustuu, täytyy olla asiaa käsittelevien luottamushenkilöiden käytettävissä.

Viran täyttävällä viranomaisella on laaja harkintavalta.  Suuretkaan erot työkokemuksen määrässä eivät ratkaise asiaa, vaan ratkaisevia ovat usein hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet, joista saadaan tietoa haastattelussa sekä hakijan nimeämältä suosittelijalta.

Hakijoiden henkilökohtaista soveltuvuutta on tosiasiallisesti selvitettävä, mikäli soveltuvuuseroihin halutaan vedota virkavalinnan perusteluna. Kärkihakijoiden ansioita on vertailtava keskenään. Riittävää ei ole se, että päätöksessä selostetaan vain virkaan valitun ansioita ja soveltuvuutta virkaan.

Ansiovertailun tasapuolisuus

Yksityiskohtainen ansiovertailu voidaan useiden hakijoiden joukosta rajata sellaisiin hakijoihin, joita pidetään varteenotettavimpina. Huolellisesti ja tasapuolisesti tehty hakijoiden ansiovertailu on keskeinen osa virkavalintapäätöksen perustelua.

Toinen osa on hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi. Arvioinnissa tulee huomioida vain ne vaatimukset, jotka on hakuilmoituksessa asetettu valittavalle henkilölle.

Kuntaliiton lakimiehet laativat aiheesta linkkinä olevan ohjeistuksen vuonna 2022.
 

Aiheesta lisää

Henkilöstövalinnan perusteleminen
Kuntaliiton julkaisu (2022) ohjeistaa kuntia, kuntayhtymiä ja hyvinvointialueita

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.