Kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24)

TE-uudistus ja kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24) kulkevat käsi kädessä. Uusi kotoutumislaki astuu voimaan saman aikaisesti TE-uudistuksen kanssa vuonna 2025.

Kotoutumislain uudistuksen tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden työllisyyttä, työllistymisvalmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Kotoutumislaki uudistetaan vastaamaan eduskunnan edellytyksiä kotoutumisen edistämisestä. 

1.1.2025 alkaen kunnilla on kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä. Kunta vastaa sekä työttöminä työnhakijoina että työvoiman ulkopuolella olevien kotoutumisen edistämisestä. Työnhakijoina olevien kotoutujien palvelut järjestetään työllisyysalueella. Työvoiman ulkopuolella olevien palvelujen järjestämisestä vastaa kunta, joka voi päättää mihin palvelut hallinnollisesti sijoittuvat ja miten ne organisoidaan.  Työvoiman ulkopuolella oleville kotoutuja-asiakkaille suunnattuja palveluita voidaan toteuttaa myös kuntien välisenä yhteistyönä.

Kotoutuja-asiakkaiden palveluita ja kotoutumisen prosesseja on tärkeä tarkastella kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden kotoutumista edistävien toimijoiden välillä. 

Ajankohtaista

Olemme tuottaneet kotoutumislain uudistuksesta esitteen, joka avaa kotoutumispalvelujen laajentuvaa kohderyhmää, kotoutumista edistäviä palveluita, järjestämisvastuita ja osaa kunnan uusista velvoitteista, esimerkiksi kotoutumisohjelmaa. 

Kotoutumisohjelma on täysin uusi elementti, joka on kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuus. Jatkossa kunnan tulee laatia kaksi asiakirjaa, josta kotoutumisohjelman asiakirja on toinen. Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt tarkistuslistan kunnan kotoutumisohjelman laatimiseen.

Lisäksi kotoutuminen.fi -sivustolla on avattu eri toimijat ja niiden lain mukaiset tehtävät 2025 alkaen. Lisäksi sivustolta löytyy usein kysytyt kysymykset.

Tilaisuudet

3.5. klo 13-15 KOTO24-tuumaustunti: Monikielinen yhteiskuntaorientaatio
13.5. TE24-infotilaisuus: kotoutumiskoulutus 

Lisätietoja KOTO24 -uudistuksesta

www.kotoutuminen.fi/koto24

Uusi kotoutumislaki 

Tutustu myös näihin:

Kotoutumisen selonteko

Kotoutumisen sanasto 

Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023 

Selvitys monikielisen yhteiskuntaorientaation toteuttamisvaihtoehdoista ja kehittämistarpeist

Asioimistulkkauksen laatu – vinkkejä toimijoille ja hankintaan 

Kotoutumiskoulutuksen laadukkaan toteutuksen elementtejä 

Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Avaa kaikki

Materiaalit ja tuotokset

Tulossa: KOTO24-tuumaustunti 26.3.2024

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!