Kaavoitus

Kuntien toimintaedellytysten parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa on päätehtävämme.

Huolehdimme kuntien eduista kaavoitus- ja maankäyttölainsäädäntöä ja siihen liittyvää ohjeistusta uudistettaessa. Annamme kaavoitusta ja maapolitiikkaa koskevaa koulutusta ja neuvontaa kuntien yhdyskuntasuunnittelusta vastaaville tahoille. Levitämme tietoa hyvistä toimintatavoista ja kokemuksista. ​

Julkaisuja

Lisätietoa

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä

Päättäjille suunnatussa julkaisussa kerrotaan, miten kunta voi tuottaa kuntalaisille toimivan ja turvallisen elinympäristön, joka on samalla taloudellisesti mahdollinen. Julkaisussa korostetaan maankäytön, liikenteen ja palvelujen ratkaisujen yhteensovittamisen tärkeyttä ja kerrotaan mihin asioihin

lateral-image-left

Asemakaavoituksen kestoon voi vaikuttaa

Tutkimuksessa on selvitetty asemakaavoituksen kestoa, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kunnan mahdollisuuksia vaikuttaa kestoon. Julkaisussa nostetaan esiin käytännön esimerkkejä kunnista. Julkaisu on tarkoitettu niin alan ammattilaisille kuin päätöksentekijöille. Se sopii prosessien ja koko

lateral-image-right

Konsultin käyttö kaavoituksessa

Opas on tarkoitettu käytännön apuvälineeksi suunnitteluhankintaan ryhtyvälle. HUOM! Julkaisu on vuodelta 2008 ja siksi sisällössä ei ole huomioitu uutta hankintalakia/ lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

lateral-image-left

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

lateral-image-right
tags
Anne Jarva

Etunimi
Anne
Sukunimi
Jarva
Kehittämispäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2034
Kännykkä
+358 50 573 6810
Vastuualueet
  • maankäyttö
  • kaavoitus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö