Kaavoitus

Kuntien toimintaedellytysten parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa on päätehtävämme.

Huolehdimme kuntien eduista kaavoitus- ja maankäyttölainsäädäntöä ja siihen liittyvää ohjeistusta uudistettaessa. Annamme kaavoitusta ja maapolitiikkaa koskevaa koulutusta ja neuvontaa kuntien yhdyskuntasuunnittelusta vastaaville tahoille. Levitämme tietoa hyvistä toimintatavoista ja kokemuksista.

Julkaisut:

Blogi: Kaavoituksen ekologisilla ratkaisuilla parempaa elinympäristöä

Kuntien tehtävänä on tarjota asukkailleen toimiva yhdyskunta, hyvä elinympäristö ja sujuva arki. Ohjaamalla maankäyttöä ja rakentamista entistä ekologisempaan suuntaan voimme vaikuttaa kykyymme hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen. Ympäristömme laatu paranee ja elinkeinoelämälle avautuu uusia

lateral-image-left

Asemakaavoituksen kestoon voi vaikuttaa

Tutkimuksessa on selvitetty asemakaavoituksen kestoa, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kunnan mahdollisuuksia vaikuttaa kestoon. Julkaisussa nostetaan esiin käytännön esimerkkejä kunnista. Julkaisu on tarkoitettu niin alan ammattilaisille kuin päätöksentekijöille. Se sopii prosessien ja koko

lateral-image-right

Konsultin käyttö kaavoituksessa

Opas on tarkoitettu käytännön apuvälineeksi suunnitteluhankintaan ryhtyvälle. HUOM! Julkaisu on vuodelta 2008 ja siksi sisällössä ei ole huomioitu uutta hankintalakia/ lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

lateral-image-left
tags