Kuntien kiertotaloustärpit

Voit vähentää luonnonvarojen kulutusta ja hillitä ilmastonmuutosta kunnassasi kahdeksan kiinnostavan kiertotalousteon avulla.

Menestyvän kunnan salaisuus tulevaisuudessa on kiertotalous. Kiertotaloudessa luonnonvaroja ei enää hukata ja kulutus perustuu omistamisen sijasta vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Yhä useampi kunta on tehnyt kiertotaloudesta kilpailuvaltin, joka vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja auttaa saavuttamaan ilmastotavoitteet.

Keräsimme yhdessä Sitran kanssa kahdeksan mielenkiintoista kiertotaloustärppiä: kuntien kiertotaloustekoja ja askelmerkkejä, joiden avulla muut kunnat voivat ottaa teot käyttöönsä. Kiertotaloustärpit ovat jatkoa yhteistyössä toteutetulle Kuntien kiinnostavimmat kiertotalousteot -listaukselle, joka julkaistiin Sitran sivuilla vuonna 2018. Uudet tärpit tuovat mukanaan inspiroivan kuvauksen lisäksi myös askelmerkkejä, joiden avulla voi lähteä lisäämään kiertotaloutta omassa kunnassaan.

Tärpeistä löytyy mielenkiintoinen kiertotalousteko jokaista kategoriaa alla olevaa kategoriaa kohden:

 • Kunnan strategia: Kiertotalous on hyvä kytkeä osaksi kunnan ydinstrategiaa ja johtamista, jotta sen jalkauttaminen talousarvioon ja kunnan toiminnan arkipäivään on taattua.

Strategian lisäksi kiertotalous tulee rakentaa osaksi kunnan tehtävien arkipäivää. Tämä osa-alue jakaantuu viiteen alaluokkaan:

 • Kestävä ruokajärjestelmä: Hävikin vähentäminen ja jakaminen kunnan ruokapalveluissa auttavat kustannusten minimoimisessa ja hiilijalanjäljen vähentämisessä. Lisäksi voi edistää ruokaketjussa olevien sivuvirtojen hyödyntämistä esimerkiksi energian tuotannossa tai raaka-aineena.
 • Liikkuminen: Yhdistelemällä eri vähähiilisiä liikkumisen palveluita kunta pystyy sujuvoittamaan alueellista liikkumista ja siten helpottamaan asukkaan arkea sekä pienentämään merkittävästi hiilijalanjälkeä. Kyytien ja ajoneuvojen jakamispalvelut sekä mahdollisuus joustavuuteen kyytien tilaamisessa ovat osa tulevaisuuden liikkumispalveluita.
 • Jätehuolto & kierrätys: Jätehuollon mahdollisuudet paikallisten materiaalivirtojen uudelleen hyödyntämisessä ovat valtavat. Lietteen ja biojätteen hyödyntäminen vähentää vesistöjen rehevöitymistä sekä tukee ravinteiden kiertoa ja biokaasun tuotantoa. Lisäksi mm. kuntien tilojen ja kalusteiden käyttöastetta on valtavat mahdollisuudet kasvattaa älykkäillä jakamisratkaisuilla.
 • Rakentaminen & infra: Kaavoituksella - ja muulla suunnittelulla kunnat pystyvät kriteereillään edistämään rakentamisen kiertotaloutta valtavasti sekä parantamaan asukkaiden viihtyvyyttä ja kestäviä elämäntapoja. 
 • Kuntalaisten kiertotaloustietoisuus ja kasvatus: Kiertotalouteen liittyvillä kasvatus- ja opetuskampanjoilla saadaan oppilaiden kautta sitoutettua myös vanhempia ja perheitä muutoksiin arjessaan.

Lisäksi kunta edistää hankinnoillaan kiertotalouden toteutumista, joten hankinnat otettiin huomioon kaikissa nostetuissa kuntateoissa.

Sitran kokoamassa kansallisen kiertotalouden tiekartan päivityksessä kannustetaan kuntia tekemään kiertotaloustekoja, sillä kunnilla on merkittävä rooli Suomen siirtymisessä kiertotalouteen sekä luonnonvarojen kulutuksen ja ilmastopäästöjen vähentämisessä. Kunnat ja kaupungit aktivoivat ja kirittävät alueellaan toimivia yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita kiertotalouteen sekä tekevät kiertotalouden mukaisia julkisia hankintoja.

Inspiroidu alla olevista kuntateoista ja ota teot käyttöösi omassa kunnassasi!

Orimattila: Uusia asukkaita ja elinvoimaa kestävällä rakennetulla ympäristöllä

Pori: Koulujen hävikkiruoka jaetaan asukastuville ja työttömille

Porvoo: Koulujen tempaukset kasvattavat oppilaita ja vanhempia kestäviin elämäntapoihin

Vantaa: Ruokahävikki hyödynnetään ruoka-apuna yhteisen pöydän ääressä

Vaasa: Kotitalouksien biojätteet ja lietteet hyödynnetään joukkoliikenteen ja yksityisautojen biopolttoaineena

Lahti: Asukkaiden päästökauppa vähentää liikkumisen ilmastovaikutuksia

Jyväskylä: Kiertotalous kaupungin strategiassa edistää ihmisten ja ympäristön kestävää hyvinvointia

Turku: Kalusteiden kierrättäminen kaupungin yksiköiden välillä vähentää tarvetta ostaa uusia

Kemiönsaari: Ravinteiden kerääminen kotitalouksien jätevedestä vähentää vesistöjen kuormitusta ja ilmanpäästöjä

Tommi Maasilta

Tommi Maasilta

Ympäristöpäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2127, +358 44 558 5405
Vastuualueet
 • Kuntien ympäristöhallinnon seuranta ja kehittäminen
 • Ympäristönsuojelun lainsäädäntö, hallinto ja rahoitus
 • Ympäristön-, luonnon- ja vesiensuojelu
 • Ekologinen kestävyys
Tuulia Innala

Tuulia Innala

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Vastuualueet
 • Jätehuolto
 • Vesihuolto
 • Hulevesien hallinta